Wykaz publikacji wybranego autora

Jakub Jurasz, dr inż.

asystent

Wydział Zarządzania
WZ-kiz, Katedra Inżynierii Zarządzania


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-9576-7877

ResearcherID: T-1759-2017

Scopus: 56469780000

PBN: 4007142

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 71, z ogólnej liczby 72 publikacji Autora


1
 • [fragment książki, 2014]
 • TytułAnaliza możliwości zasilania systemu alarmowego z wyspowego generatora fotowoltaicznego
  AutorzyJerzy MIKULIK, Jakub JURASZ
  ŹródłoEnergetyka prosumencka : pierwsza próba konsolidacji : monografia / red. nauk. Jan Popczyk, [et al.] ; Politechnika Częstochowska. Wydział Zarządzania. — Częstochowa : Sekcja Wydawnictw Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, 2014. — S. 147–150
 • słowa kluczowe: system alarmowy, generator fotowoltaiczny, niezawodność źródła zasilania, FTA

  keywords: alarm system, photovoltaic generator, reliability of a power system, FTA

2
 • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
 • TytułAnaliza opłacalności ekonomicznej pozyskiwania wód opadowych
  AutorzyAdam PIASECKI, Jakub JURASZ
  ŹródłoGaz, Woda i Technika Sanitarna. — 2017 nr 1, s. 23–25
 • słowa kluczowe: opady, opłaty za wody opadowe, ceny wody

  keywords: precipitation, precipitation water fee, water pricing

3
 • [fragment monografii pokonferencyjnej, 2017]
 • TytułAnaliza projektów architektonicznych budynków użyteczności publicznej w kontekście parametrów komfortu termicznego
  AutorzyJerzy MIKULIK, Grzegorz AUGUSTYN, Jakub JURASZ, Krzysztof JURCZYK, Tomasz KORBIEL, Marcin PAWLIK, Rafał RUMIN
  ŹródłoMonografia konferencyjna Badania interdyscyplinarne w architekturze 2 [Dokument elektroniczny]. T. 1, Zagadnienia interdyscyplinarne / red. nacz. Beata Komar ; red. t. Klaudiusz Fross. — Gliwice : Wydział Architektury Politechniki Śląskiej, 2017. — S. 31–42
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

4
 • [artykuł w czasopiśmie, 2016]
 • TytułAnalysis of rate and structure of water consumption in rural areas of selected counties of the Kuyavian-Pomeranian Voivodeship
  AutorzyAdam PIASECKI, Jakub JURASZ
  ŹródłoInfrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi. — 2016 nr IV/2, s. 1411–1421. — tekst: http://www.infraeco.pl/pl/art/a_18060.htm?plik=1992
 • keywords: rural areas, water consumption, waterworks system, Kuyavian-Pomeranian

5
 • [referat, 2015]
 • TytułApplication of artificial neural networks (ANN) for forecasting energy yield from a photovoltaic (PV) installation
  AutorzyJakub JURASZ, Mateusz ZAKRZEWSKI
  Źródło[X] Krakow conference of young scientists 2015 = X Krakowska konferencja młodych uczonych : Krakow, September 23-26, 2015 : book of abstracts / AGH University of Science and Technology in Krakow, Grupa Naukowa Pro Futuro. — Krakow : Agencja Reklamowo-Wydawnicza ”OSTOJA”, 2015. — S. 156
 • keywords: artificial neural networks, forecasting, photovoltaic system, time horizon

6
 • [artykuł w czasopiśmie, 2015]
 • TytułApplication of artificial neural networks (ANN) for forecasting energy yield from a photovoltaic (pv) installation
  AutorzyJakub JURASZ, Mateusz ZAKRZEWSKI
  ŹródłoLogistyka. — 2015 nr 4 dod.: CD nr 3 Logistyka-nauka : artykuły recenzowane, s. 9068–9075
 • słowa kluczowe: sztuczne sieci neuronowe, fotowoltaika, prognozowanie, zmienność

  keywords: artificial neural networks, forecasting, photovoltaic, intermittency

7
 • [artykuł w czasopiśmie, 2015]
 • TytułApplication of artificial neural networks (ANN) in Lake Drwęckie water level modelling
  AutorzyAdam Piasecki, Jakub JURASZ, Rajmund Skowron
  ŹródłoLimnological Review. — 2015 vol. 15 iss. 1, s. 21–29
 • keywords: neural networks, postglacial lake, East Central Europe, Lake Drwęckie

8
 • [artykuł w czasopiśmie, 2015]
 • TytułApplication of artificial neural networks in discharged wastewater volume forecasting – case study Toruń
  AutorzyJakub JURASZ, Adam Piasecki
  ŹródłoLogistyka. — 2015 nr 4 dod.: CD nr 3 Logistyka-nauka : artykuły recenzowane, s. 9061–9067
 • słowa kluczowe: sztuczne sieci neuronowe, prognozowanie, logistyka, oczyszczanie ścieków

  keywords: artificial neural networks, forecasting, logistics, wastewater treatment

9
 • [referat, 2015]
 • TytułApplication of artificial neural networks in discharged wastewater volume forecasting – case study Toruń
  AutorzyJakub JURASZ, Adam Piasecki
  Źródło[X] Krakow conference of young scientists 2015 = X Krakowska konferencja młodych uczonych : Krakow, September 23-26, 2015 : book of abstracts / AGH University of Science and Technology in Krakow, Grupa Naukowa Pro Futuro. — Krakow : Agencja Reklamowo-Wydawnicza ”OSTOJA”, 2015. — S. 78
 • keywords: artificial neural networks, forecasting, logistics, wastewater treatment

10
 • [referat, 2016]
 • TytułAssessing temporal complementarity of solar, wind and hydrokinetic energy
  AutorzyJakub JURASZ, Adam PIASECKI, Marcin Wdowikowski
  ŹródłoSEED 2016 : the international conference on the Sustainable Energy and Environment Development : Kraków, Poland, May 17textsuperscript{th}–19textsuperscript{th}, 2016 : book of abstracts / ed. Mariusz Filipowicz, Tadeusz Olkuski, Katarzyna Styszko. — Kraków : Wydawnictwo Instytutu Zrównoważonej Energetyki, 2016. — S. 116
 • keywords: renewable energy, complementarity, hybrid power source

11
 • [referat w czasopiśmie, 2016]
 • TytułAssessing temporal complementarity of solar, wind and hydrokinetic energy
  AutorzyJakub JURASZ, Adam PIASECKI, Marcin Wdowikowski
  ŹródłoE3S Web of Conferences [Dokument elektroniczny]. - Czasopismo elektroniczne. — 2016 vol. 10 art. no. 00032, s. 1–7
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

12
 • [referat, 2015]
 • TytułAssessment of complementarity between solar and wind resources in selected locations in Poland
  AutorzyJURASZ Jakub, MIKULIK Jerzy, Piasecki Adam
  Źródło2'nd international conference Renewable Energy Sources : engineering, technology, innovations - scientific conference : May 26-29, 2015, Krynica, Poland : book of abstracts. — [Krynica : s. n.], [2015]. — S. 30
 • keywords: renewable energy sources, Poland, solar, wind, complementarity

13
 • [referat w czasopiśmie, 2017]
 • TytułA simulation and simple optimization of a wind-solar-hydro micro power source with a battery bank as an energy storage device
  AutorzyJakub JURASZ, Adam PIASECKI
  ŹródłoE3S Web of Conferences [Dokument elektroniczny]. - Czasopismo elektroniczne. — 2017 vol. 14 art. no. 01017, s. 1–10
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

14
 • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
 • TytułA strategy for the photovoltaic-powered pumped storage hydroelectricity
  AutorzyJakub JURASZ, Jerzy MIKULIK
  ŹródłoEnergy & Environment. — 2017 vol. 28 iss. 5–6, s. 544–563. — tekst: https://goo.gl/5xnyYc
 • keywords: photovoltaics, energy market, variable renewable energy, pumped storage hydroelectricity

15
 • [fragment książki, 2015]
 • TytułBezpieczeństwo energetyczne na poziomie lokalnym - studium przypadku gmina Lipowa
  AutorzyBartłomiej CIAPAŁA, Jakub JURASZ, Jerzy MIKULIK
  ŹródłoBezpieczeństwo energetyczne - rynki surowców i energii (ed. 2014) : energetyka w czasach politycznej niestabilności / red. nauk. Piotr Kwiatkiewicz, Radosław Szczerbowski i in.. — Poznań : Fundacja na rzecz Czystej Energii, 2015. — S. 205–219
 • słowa kluczowe: zużycie energii, OŹE, bezpieczeństwo energetyczne, Gmina Lipowa, bilans energetyczny

  keywords: energy consumption, energy security, energy balance, RES, Lipowa commune

16
 • [artykuł w czasopiśmie, 2015]
 • TytułCharacter of wastewater treatment process in city – based on case study – Toruń
  AutorzyAdam Piasecki, Łukasz Górski, Jakub JURASZ
  ŹródłoLogistyka. — 2015 nr 4 dod.: CD nr 3 Logistyka-nauka : artykuły recenzowane, s. 9593–9598
 • słowa kluczowe: oczyszczalnia ścieków, ścieki, Toruń

17
 • [referat, 2015]
 • TytułCharacter of wastewater treatment process in city – based on case study - Toruń
  AutorzyAdam Piasecki, Łukasz GÓRSKI, Jakub JURASZ
  Źródło[X] Krakow conference of young scientists 2015 = X Krakowska konferencja młodych uczonych : Krakow, September 23-26, 2015 : book of abstracts / AGH University of Science and Technology in Krakow, Grupa Naukowa Pro Futuro. — Krakow : Agencja Reklamowo-Wydawnicza ”OSTOJA”, 2015. — S. 96
 • keywords: sewage, wastewater treatment, Toruń

18
 • [artykuł w czasopiśmie, 2016]
 • TytułChimeryczność generacji wiatrowej i słonecznej
  AutorzyJakub JURASZ
  ŹródłoGLOBEnergia. — 2016 nr 2, s. 48, 50
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

19
 • [referat w czasopiśmie, 2017]
 • TytułConcept of large scale PV-WT-PSH energy sources coupled with the national power system
  AutorzyJakub JURASZ, Jerzy MIKULIK, Magdalena KRZYWDA
  ŹródłoE3S Web of Conferences [Dokument elektroniczny]. - Czasopismo elektroniczne. — 2017 vol. 17 art. no. 00035, s. 1–8
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

20
 • [artykuł w czasopiśmie, 2016]
 • TytułDay ahead electric power load forecasting by WT-ANN
  AutorzyJakub JURASZ, Jerzy MIKULIK
  ŹródłoPrzegląd Elektrotechniczny / Stowarzyszenie Elektryków Polskich. — 2016 R. 92 nr 4, s. 152–154
 • słowa kluczowe: sieci neuronowe, Polska, transformacja falkowa, zmienne jakościowe

  keywords: neural networks, Poland, wavelet transformation, qualitative variables

21
 • [referat w czasopiśmie, 2017]
 • TytułDecision support for optimal location of local heat source for small district heating system on the example of biogas plant
  AutorzyBartłomiej CIAPAŁA, Jakub JURASZ, Mirosław JANOWSKI
  ŹródłoE3S Web of Conferences [Dokument elektroniczny]. - Czasopismo elektroniczne. — 2017 vol. 17 art. no. 00016, s. 1–7
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

22
 • [artykuł w czasopiśmie, 2015]
 • TytułDetermination of photovoltaic installation nominal power based on electrical energy consumption profile in the context of prosumer policy
  AutorzyJerzy MIKULIK, Jakub JURASZ
  ŹródłoPrzegląd Elektrotechniczny / Stowarzyszenie Elektryków Polskich. — 2015 R. 91 nr 1, s. 99–101
 • słowa kluczowe: fotowoltaika, model matematyczny, moc znamionowa, prosument

  keywords: photovoltaics, mathematical model, prosumer, nominal power

23
 • [artykuł w czasopiśmie, 2015]
 • TytułDevelopment of water and sewage infrastructure on rural areas in Poland
  AutorzyAdam Piasecki, Jakub JURASZ
  ŹródłoScientific Papers Series Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development. — 2015 vol. 15 iss. 3, s. 237–240
 • keywords: Poland, rural areas, sewage system, waterworks

24
 • [referat, 2015]
 • TytułDevelopment of water and sewage management in Włocławek in quantitative and qualitative terms
  AutorzyAdam Piasecki, Jakub JURASZ
  Źródło[X] Krakow conference of young scientists 2015 = X Krakowska konferencja młodych uczonych : Krakow, September 23-26, 2015 : book of abstracts / AGH University of Science and Technology in Krakow, Grupa Naukowa Pro Futuro. — Krakow : Agencja Reklamowo-Wydawnicza ”OSTOJA”, 2015. — S. 97
 • keywords: sewage, water, urban logistics, Włocławek

25
 • [artykuł w czasopiśmie, 2015]
 • TytułDevelopment of water and sewage management system in Włocławek in quantitative and qualitative terms
  AutorzyAdam Piasecki, Jakub JURASZ
  ŹródłoLogistyka. — 2015 nr 4 dod.: CD nr 3 Logistyka-nauka : artykuły recenzowane, s. 9599–9605
 • keywords: sewage, water, urban logistics, Włocławek