Wykaz publikacji wybranego autora

Jakub Wójcik, mgr inż.

asystent

Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
WEAIiIB-keaspe, Katedra Energoelektroniki i Automatyki Systemów Przetwarzania Energii

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / automatyka, elektronika i elektrotechnika


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / elektrotechnika


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-4238-7912

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 3998991

System Informacyjny AGH (SkOs)Statystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem945
2019514
201611
2014211
201311
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem9711
2019541
201611
2014211
201311
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem99
201955
201611
201422
201311
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem99
201955
201611
201422
201311
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem954
2019541
201611
2014211
201311
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem954
2019541
201611
2014211
2013111
 • Analiza opłacalności wykorzystania źródeł rezerwowych na podstawie badania rynkowych cen energii elektrycznejAnalysis of the profitability of the use of reserve sources based on the study of market prices of electricity / Edmund CIESIELKA, Paweł DYBOWSKI, Jakub WÓJCIK, Zbigniew HANZELKA // Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej ; ISSN 2353-1290. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrycznego Politechniki Gdańskiej ; ISSN: 1425-5766. — 2019 nr 63, s. 77–80. — Bibliogr. s. 80, Streszcz.. — Aktualne Problemy w Elektroenergetyce APE'19 : XIX konferencja naukowa : Jastrzębia Góra, 12–14 czerwca 2019. — tekst: https://eia.pg.edu.pl/documents/10623/32925502/ZN_WEiAPG_63.pdf

 • słowa kluczowe: prognoza opłacalności, Towarowa Giełda Energii, Rynek Bilansujący, źródła rezerwowe

  keywords: Balancing Market, Polish Power Exchange, forecast of profitability, reserve electric energy sources

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.32016/1.63.16

2
 • Fotowoltaika – tendencje i prognozyPhotovoltaic plant – trends and forecasts / Krzysztof PIECH, Paweł DYBOWSKI, Jarosław KOZIK, Edmund CIESIELKA, Tomasz SIOSTRZONEK, Waldemar MILEJ, Jakub WÓJCIK, Michał RAD, Tomasz LERCH, Tomasz DRABEK // Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe ; ISSN 0239-3646 ; 122. — 2019 nr 2, s. 57–62. — Bibliogr. s. 62, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: maszyny elektryczne, OZE, system fotowoltaiczny, panele PV

  keywords: renewable energy sources, electrical machines, photovoltaic system, PV panels

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
4
 • Model turbiny wiatrowej dla analizy stanów nieustalonych w środowisku Matlab/Simulink[Model of wind turbine for analysis of transient states in Matlab/Simulink environment] / Zygfryd GŁOWACZ, Jakub WÓJCIK // W: KKEG'2016 : XVI Krajowa Konferencja Elektryki Górniczej : Szczyrk, 28–30 września 2016 roku : praca zbiorowa / pod red. Antoniego Wojaczka. — Gliwice : Katedra Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa Politechniki Śląskiej, 2016. — ISBN: 978-83-61553-60-1. — S. 87–98. — Bibliogr. s. 98, Streszcz.. — Afiliacja Autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Możliwości zastosowania agregatu prądotwórczego jako źródła rezerwowego do produkcji energii elektrycznejThe possibility of using a power generator as a reserve source for electricity production / Edmund CIESIELKA, Paweł DYBOWSKI, Jakub WÓJCIK, Zbigniew HANZELKA // Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe ; ISSN 0239-3646 ; 121. — 2019 nr 1, s. 141–145. — Bibliogr. s. 144–145, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: agregat prądotwórczy, źródło rezerwowe, prognoza opłacalności, Towarowa Giełda Energii, Rynek Bilansujący

  keywords: power generator, reserve electric energy source, Balancing Market, Polish Power Exchange, forecast of profitability

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Techniki pomiaru przemieszczeń statycznych i dynamicznych wież wiertniczych poddanych obciążeniom[Techniques for measuring the displacement and vibration of drilling masts] / Przemysław KURAS, Jakub WÓJCIK // W: Geodezyjne systemy pomiarowe dla budownictwa : konferencja naukowo-techniczna : Warszawa-Serock 26–28 czerwca 2014 : zeszyt streszczeń / Komitet Geodezji PAN [et al.]. — Warszawa : [s. n.], 2014. — ISBN: 978-83-61576-27-3. — S. 41. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • The conception and the implementation of a control system for servomotors with the application of a wireless networkKoncepcja i implementacja systemu sterowania serwomechanizmami z zastosowaniem bezprzewodowej sieci komputerowej / Zygfryd GŁOWACZ, Jakub WÓJCIK // Przegląd Elektrotechniczny / Stowarzyszenie Elektryków Polskich ; ISSN 0033-2097. — 2014 R. 90 nr 2, s. 138–141. — Bibliogr. s. 141, Abstr., Streszcz.. — tekst: http://pe.org.pl/articles/2014/2/36.pdf

 • słowa kluczowe: sieć bezprzewodowa, 802.11, arduino, układ sterowania serwomechanizmami

  keywords: wirless network, 802.11, arduino, control system for servomotors

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.12915/pe.2014.02.36

8
 • Układ sterowania serwomechanizmem z zastosowaniem bezprzewodowej sieci komputerowej[Control system of servomotor with application of wireless network] / Zygfryd GŁOWACZ, Jakub WÓJCIK // W: ATI 2013 : Automatyka, Telekomunikacja, Informatyka : XXXIX konferencja Sekcji Cybernetyki w Górnictwie KG PAN : Zakopane, 30.09.2013–2.10.2013 = Automation, Telecommunication, Informatics / Katedra Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa Politechniki Śląskiej, Sekcja Cybernetyki w Górnictwie Komitetu Górnictwa Polskiej Akademii Nauk, Instytut Technik Innowacyjnych EMAG. — [Gliwice] : nakł. Katedry Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa Politechniki Śląskiej, [2013]. — ISBN: 978-83-61553-36-6. — S. 193–201. — Bibliogr. s. 201, Streszcz.. — Afiliacja Autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Wpływ układów wielopulsowych na wskaźniki jakości dostawy energii elektrycznejThe influence of multi-pulse systems on power quality indicators / Tomasz SIOSTRZONEK, Krzysztof CHMIELOWIEC, Andrzej FIRLIT, Krzysztof PIĄTEK, Mateusz DUTKA, Jakub WÓJCIK, Krzysztof PIECH // W: Bezpieczeństwo pracy urządzeń transportowych w górnictwie : XV międzynarodowa konferencja : Wisła, 6–8 listopada 2019 r. : streszczenia referatów = Safety operation of mining transport equipment / Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o. o.. — [Lędziny : Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego], [2019]. — S. 50. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: