Wykaz publikacji wybranego autora

Justyna Godawska, dr

poprzednio: Dyduch

adiunkt

Wydział Zarządzania
WZ-kefz, Katedra Ekonomii, Finansów i Zarządzania Środowiskiem

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk społecznych / dziedzina nauk ekonomicznych / ekonomia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-7470-7696

ResearcherID: brak

Scopus: 57195928153

PBN: 900237

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 54, z ogólnej liczby 54 publikacji Autora


1
 • [referat, 2017]
 • TytułAllocation of environmental taxes in the context of general government expenditures on environmental protection in the European Union member states
  AutorzyJustyna DYDUCH, Katarzyna Stabryła-Chudzio
  ŹródłoEuropean financial systems 2017 [Dokument elektroniczny] : proceedings of the 14textsuperscript{th} international scientific conference : June 26–27, 2017, Brno, Czech Republic, Pt. 1 / eds. Josef Nešleha, Tomáš Plíhal, Karel Urbanovský ; Masaryk University. Faculty of Economics and Administration. Department of Finance, Institute for Financial Market. — Brno : Masaryk University, cop. 2017. — S. 109–117
 • keywords: environmental taxes, tax earmarking, public revenues, environmental protection public expenditures, general government

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • [fragment książki, 2014]
 • TytułAnaliza kosztów transakcyjnych instrumentów ochrony środowiska w wybranym przedsiębiorstwie
  AutorzyJustyna DYDUCH
  ŹródłoRachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwoju : gospodarka – etyka – środowisko / red. nauk. Danuta Dziawgo, Grażyna Borys. — Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014. — S. 73–81
 • słowa kluczowe: opłaty ekologiczne, koszty transakcyjne, uprawnienia zbywalne

  keywords: ecological charges, transaction costs, tradable emission rights

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15611/pn.2014.329.08

3
4
 • [artykuł w czasopiśmie, 2016]
 • TytułAnalysis of determinants of interest rates of corporate bonds listed on the catalyst bond market in Poland
  AutorzyJustyna DYDUCH
  ŹródłoJournal of International Scientific Publications [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne. Economy & Business. — 2016 vol. 10, s. 401–410
 • keywords: interest rate, corporate bonds, catalyst bond market

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
 • TytułCorporate reporting practices in Poland and Romania – an ex-ante study to the new non-financial reporting European Directive
  AutorzyMădălina Dumitru, Justyna DYDUCH, Raluca-Gina Guşe, Joanna Krasodomska
  ŹródłoAccounting in Europe. — 2017 vol. 14 iss. 3, s. 279–304
 • keywords: Poland, corporate social responsibility, content analysis, Romania, disclosure index, non-financial reporting, Directive 2014/95/EU

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1080/17449480.2017.1378427

6
7
 • [artykuł w czasopiśmie, 2020]
 • TytułCSR in non-large public interest entities: corporate talk vs. actions
  AutorzyJoanna Krasodomska, Justyna GODAWSKA
  ŹródłoSustainability [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne. — 2020 vol. 12 iss. 21 art. no. 9075, s. 1–19. — tekst: https://www.mdpi.com/2071-1050/12/21/9075/pdf
 • keywords: SMEs, disclosure index, CSR practice, CSR disclosure, website, organizational hypocrisy concept, ISO 26000

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/su12219075

8
 • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
 • TytułDeterminants of corporate social responsibility disclosure: an empirical study of Polish listed companies
  AutorzyJustyna DYDUCH, Joanna Krasnodomska
  ŹródłoSustainability [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne. — 2017 vol. 9 iss. 11 art. no. 1934, s. 1–24. — tekst: https://goo.gl/zsjPzG
 • keywords: Poland, corporate social responsibility, CSR, annual report, management commentary, Directive 2014/95/EU, disclosure

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/su9111934

9
 • [referat, 2020]
 • TytułDifferent presentation formats of corporate financial and non-financial environmental information and judgment accuracy
  AutorzyJustyna GODAWSKA
  ŹródłoProceedings of the 35textsuperscript{th} International Business Information Management Association Conference (IBIMA) [Dokument elektroniczny] : 1–2 April 2020, Seville, Spain : education excellence and innovation management: a 2025 vision to sustain economic development during global challenges / ed. Khalid S. Soliman. — [Norristown] : International Business Information Management Association (IBIMA), cop. 2020. — S. 1471–1483
 • keywords: environmental information, information presentation format, cognitive fit theory

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • [fragment książki, 2014]
 • TytułDiscount rate in the assessment of investment project effectiveness
  AutorzyJustyna DYDUCH
  ŹródłoPerformance measurement and management / ed. Bartłomiej Nita. — Wrocław : Publishing House of Wrocław University of Economics, 2014. — S. 23–38
 • słowa kluczowe: stopa dyskontowa, projekt inwestycyjny, NPV, MIRR

  keywords: investment project, discount rate, NPV, MIRR

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15611/pn.2014.345.02

11
 • [referat, 2013]
 • TytułDziałalność środowiskowa przedsiębiorstw w ujęciu finansowym
  AutorzyJustyna DYDUCH
  ŹródłoZarządzanie przedsiębiorstwem [Dokument elektroniczny] : teoria i praktyka : XV międzynarodowa konferencja naukowa : 21–22 listopada 2013, Kraków : [streszczenia]. — [Kraków : s. n.], [2013]. — S. [1]
 • słowa kluczowe: koszty, działalność środowiskowa, przychody, nakłady inwestycyjne

  keywords: costs, environmental activity, revenues, investment outlays

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • [fragment książki, 2013]
 • TytułDziałalność środowiskowa przedsiębiorstw w ujęciu finansowym
  AutorzyJustyna DYDUCH
  ŹródłoFinansowe i ekologiczne aspekty działalności gospodarczej / pod red. Marty Czyż. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2013. — S. 173–186
 • słowa kluczowe: koszty, działalność środowiskowa, przychody, nakłady inwestycyjne

  keywords: costs, environmental activity, revenues, investment outlays

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • [artykuł w czasopiśmie, 2015]
 • TytułEcological open-end investment funds managed by domestic investment fund management companies
  AutorzyJustyna DYDUCH
  ŹródłoPrzegląd Organizacji. — 2015 nr 7, s. 37–44
 • słowa kluczowe: efektywność funduszy inwestycyjnych, zielone fundusze inwestycyjne

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
15
 • [fragment książki, 2014]
 • TytułEnvironmental protection in the corporate financial management
  AutorzyJustyna DYDUCH
  ŹródłoTheory of management  7 : the selected problems for the development support of management knowledge base : scientific papers / ed. Štefan Hittmár ; University of Zilina. Faculty of Management Science and Informatics. Institute of Management. — Zilina : EDIS University Publishing House. University of Zilina, cop. 2014. — S. 75–77
 • keywords: environment protection, financial management

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
 • TytułEnvironmental reporting practices of Polish companies
  AutorzyJustyna DYDUCH
  ŹródłoJournal of International Scientific Publications [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne. Economy & Business. — 2017 vol. 11, s. 330–344
 • keywords: content analysis, CSR, environmental disclosure

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
 • TytułFinancial environmental disclosure in the annual reports of listed companies in Poland
  AutorzyJustyna DYDUCH
  ŹródłoInternational Journal of Trade, Economics and Finance. — 2017 vol. 8 no. 3, s. 169–174
 • keywords: content analysis, Warsaw Stock Exchange, annual report, financial environmental disclosure

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.18178/ijtef.2017.8.3.557

18
 • [artykuł w czasopiśmie, 2015]
 • TytułFinancial strategies of enterprises toward the EU climate policy
  AutorzyJustyna DYDUCH
  ŹródłoManagement: Science and Education : Slovak Scientific Journal. — 2015 vol. 4 no. 1, s. 18–21
 • keywords: strategy, environmental management, corporate finance, financing policy, earnings

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • [podręcznik, 2015]
 • TytułFinanse : testy i zadania z rozwiązaniami
  AutorzyJustyna DYDUCH
  DetailsKraków : Wydawnictwa AGH, 2015. — 155, [1] s.
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
21
22
23
 • [książka, 2013]
 • TytułHandel uprawnieniami do emisji zanieczyszczeń powietrza
  AutorzyJustyna DYDUCH
  DetailsWarszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2013. — 242, [1] s.
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • [fragment książki, 2015]
 • TytułImplementacja wybranych wymogów znowelizowanej rekomendacji M w zakresie ryzyka operacyjnego na przykładzie jednego z banków komercyjnych
  AutorzyNatalia IWASZCZUK, Justyna DYDUCH, Anna JARZĘCKA
  ŹródłoZarządzanie przedsiębiorstwem : teoria i praktyka 2015 / pod red. nauk. Marka Karkuli. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2015. — S. 271–288
 • słowa kluczowe: ryzyko operacyjne, banki, rekomendacja M, bankowość internetowa

  keywords: operational risk, banks, recommendation M, internet banking

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • [referat, 2014]
 • TytułImplementacja wybranych wymogów znowelizowanej Rekomendacji M w zakresie ryzyka operacyjnego na przykładzie jednego z banków komercyjnych
  AutorzyNatalia IWASZCZUK, Justyna DYDUCH, Anna JARZĘCKA
  ŹródłoZarządzanie przedsiębiorstwem [Dokument elektroniczny] : teoria i praktyka : XVI międzynarodowa konferencja naukowa : 27–28 listopada 2014, Kraków : materiały konferencyjne : [streszczenia] / Wydział Zarządzanie. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — [Kraków : s. n.], [2014]. — S. [1]
 • słowa kluczowe: ryzyko operacyjne, banki, rekomendacja M, bankowość internetowa

  keywords: operational risk, banks, recommendation M, internet banking

  cyfrowy identyfikator dokumentu: