Wykaz publikacji wybranego autora

Justyna Godawska, dr

poprzednio: Dyduch

adiunkt

Wydział Zarządzania
WZ-kefz, Katedra Ekonomii, Finansów i Zarządzania Środowiskiem

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk społecznych / dziedzina nauk ekonomicznych / ekonomia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-7470-7696

ResearcherID: brak

Scopus: 57195928153

PBN: 900237

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)Statystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem54522918
2020523
2019211
2018514
20177214
2016514
2015112612
201412192
20137142
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem5429205
202055
201922
2018532
2017725
2016532
201511821
201412822
2013752
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem544113
2020514
2019211
201855
2017725
2016541
201511101
201412111
201377
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem54648
2020532
2019211
201855
2017725
201655
20151111
20141212
201377
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem54459
202055
201922
201855
201777
201655
20151183
20141284
2013752
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem54495
202055
201922
201855
201777
201655
201511101
201412102
20137521
 • Allocation of environmental taxes in the context of general government expenditures on environmental protection in the European Union member states / Justyna DYDUCH, Katarzyna Stabryła-Chudzio // W: European financial systems 2017 [Dokument elektroniczny] : proceedings of the 14\textsuperscript{th} international scientific conference : June 26–27, 2017, Brno, Czech Republic, Pt. 1 / eds. Josef Nešleha, Tomáš Plíhal, Karel Urbanovský ; Masaryk University. Faculty of Economics and Administration. Department of Finance, Institute for Financial Market. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Brno : Masaryk University, cop. 2017. — ISBN: 978-80-210-8609-8 ; e-ISBN: 978-80-210-8610-4. — S. 109–117. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://is.muni.cz/do/econ/sborniky/70896034/EFS2017-Proceedings_1_final.pdf [2017-11-28]. — Bibliogr. s. 117, Abstr.

 • keywords: environmental taxes, tax earmarking, public revenues, environmental protection public expenditures, general government

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Analiza kosztów transakcyjnych instrumentów ochrony środowiska w wybranym przedsiębiorstwieAnalysis of transaction costs of environmental protection instruments in a selected firm / Justyna DYDUCH // W: Rachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwoju : gospodarka – etyka – środowisko / red. nauk. Danuta Dziawgo, Grażyna Borys. — Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014. — (Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics ; ISSN 1899-3192 ; nr 329). — ISBN: 978-83-7695-448-6. — S. 73–81. — Bibliogr. s. 80, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: opłaty ekologiczne, koszty transakcyjne, uprawnienia zbywalne

  keywords: ecological charges, transaction costs, tradable emission rights

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15611/pn.2014.329.08

3
 • Analiza zależności długookresowych między indeksem WIG i indeksem obligacji skarbowych TBSP.IndexAnalysis of long-term interdependence between WIG index and treasury bond index – TBSP.Index / Justyna DYDUCH // Studia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach ; ISSN 2083-8611. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Studia Ekonomiczne ; ISSN: 2083-8603. — Wariant tytułu: Studia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. — 2016 nr 282, s. 26–34. — Bibliogr. s. 32–33, Streszcz., Summ.. — tekst: https://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/SE_Artyku%C5%82y_271_290/SE_282/03.pdf

 • słowa kluczowe: obligacje, kointegracja, indeks TBSP.Index, indeks WIG, akcje

  keywords: bonds, cointegration, stocks, TBSP.Index, WIG Index

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Analysis of determinants of interest rates of corporate bonds listed on the catalyst bond market in Poland / Justyna DYDUCH // Journal of International Scientific Publications [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne. Economy & Business ; ISSN 1314-7242. — 2016 vol. 10, s. 401–410. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.scientific-publications.net/get/1000019/1472363448760300.pdf [2016-10-12]. — Bibliogr. s. 410, Abstr.

 • keywords: interest rate, corporate bonds, catalyst bond market

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Corporate reporting practices in Poland and Romania – an ex-ante study to the new non-financial reporting European Directive / Mădălina Dumitru, Justyna DYDUCH, Raluca-Gina Guşe, Joanna Krasodomska // Accounting in Europe ; ISSN 1744-9480. — 2017 vol. 14 iss. 3, s. 279–304. — Bibliogr. s. 300–303, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2017-09-28

 • keywords: Poland, corporate social responsibility, content analysis, Romania, disclosure index, non-financial reporting, Directive 2014/95/EU

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1080/17449480.2017.1378427

6
 • Correlation of selected liquidity measures on the example of the organised bond market in PolandKorelacja wybranych miar płynności na przykładzie zorganizowanego rynku obligacji w Polsce / Justyna DYDUCH // Przegląd Organizacji ; ISSN 0137-7221. — 2018 nr 2, s. 52–58. — Bibliogr. s. 57–58, Streszcz.. — tekst: https://przegladorganizacji.pl/plik/5e0924978c5f1/po.2018.02.08.pdf

 • słowa kluczowe: rynek obligacji Catalyst, płynność instrumentów finansowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • CSR in non-large public interest entities: corporate talk vs. actions / Joanna Krasodomska, Justyna GODAWSKA // Sustainability [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2071-1050. — 2020 vol. 12 iss. 21 art. no. 9075, s. 1–19. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 16–19, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2020-10-31. — tekst: https://www.mdpi.com/2071-1050/12/21/9075/pdf

 • keywords: SMEs, disclosure index, CSR practice, CSR disclosure, website, organizational hypocrisy concept, ISO 26000

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/su12219075

8
 • Determinants of corporate social responsibility disclosure: an empirical study of Polish listed companies / Justyna DYDUCH, Joanna Krasnodomska // Sustainability [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2071-1050. — 2017 vol. 9 iss. 11 art. no. 1934, s. 1–24. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 21–24, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2017-10-25. — tekst: https://goo.gl/zsjPzG

 • keywords: Poland, corporate social responsibility, CSR, annual report, management commentary, Directive 2014/95/EU, disclosure

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/su9111934

9
 • Different presentation formats of corporate financial and non-financial environmental information and judgment accuracy / Justyna GODAWSKA // W: Proceedings of the 35\textsuperscript{th} International Business Information Management Association Conference (IBIMA) [Dokument elektroniczny] : 1–2 April 2020, Seville, Spain : education excellence and innovation management: a 2025 vision to sustain economic development during global challenges / ed. Khalid S. Soliman. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Norristown] : International Business Information Management Association (IBIMA), cop. 2020. — e-ISBN: 978-0-9998551-4-1. — S. 1471–1483. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://u.pcloud.link/publink/show?code=kZYbkBkZdeK0fhT0KNuLUbwN2yDLtYJ5JSl7 [2020-07-14]. — Bibliogr. s. 1481–1483, Abstr.

 • keywords: environmental information, information presentation format, cognitive fit theory

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Discount rate in the assessment of investment project effectivenessStopa dyskontowa w ocenie efektywności projektów inwestycyjnych / Justyna DYDUCH // W: Performance measurement and management / ed. Bartłomiej Nita. — Wrocław : Publishing House of Wrocław University of Economics, 2014. — (Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics ; ISSN 1899-3192 ; 345). — S. 23–38. — Bibliogr. s. 37–38, Summ., Streszcz.

 • słowa kluczowe: stopa dyskontowa, projekt inwestycyjny, NPV, MIRR

  keywords: investment project, discount rate, NPV, MIRR

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15611/pn.2014.345.02

11
 • Działalność środowiskowa przedsiębiorstw w ujęciu finansowymEnvironmental activity of enterprises in the financial aspect / Justyna DYDUCH // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem [Dokument elektroniczny] : teoria i praktyka : XV międzynarodowa konferencja naukowa : 21–22 listopada 2013, Kraków : [streszczenia]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2013]. — Dysk Flash. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tekst pol.-ang.. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: koszty, działalność środowiskowa, przychody, nakłady inwestycyjne

  keywords: costs, environmental activity, revenues, investment outlays

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Działalność środowiskowa przedsiębiorstw w ujęciu finansowymEnvironmental activity of enterprises in the financial aspect / Justyna DYDUCH // W: Finansowe i ekologiczne aspekty działalności gospodarczej = Financial and ecological aspects of economic activity / pod red. Marty Czyż. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2013. — (Wydawnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0546). — ISBN: 978-83-7464-684-0. — S. 173–186. — Bibliogr. s. 185–186, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: koszty, działalność środowiskowa, przychody, nakłady inwestycyjne

  keywords: costs, environmental activity, revenues, investment outlays

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Ecological open-end investment funds managed by domestic investment fund management companiesEkologiczne otwarte fundusze inwestycyjne zarządzane przez krajowe towarzystwa funduszy inwestycyjnych / Justyna DYDUCH // Przegląd Organizacji ; ISSN 0137-7221. — 2015 nr 7, s. 37–44. — Bibliogr. s. 44, Streszcz.

 • słowa kluczowe: efektywność funduszy inwestycyjnych, zielone fundusze inwestycyjne

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Ekonomia dla studentów studiów technicznych[Economics for students of technical studies] / pod red. Marty CZYŻ ; autorzy rozdziałów: Małgorzata BIAŁAS, Marta CZYŻ, Anna DUBEL, Justyna DYDUCH, Robert LISOWSKI, Krzysztof POSŁUSZNY, Mariusz TRELA, Maciej WOŹNIAK. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2018. — 254, [1] s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0697). — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN: 978-83-66016-10-1

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Environmental protection in the corporate financial management / Justyna DYDUCH // W: Theory of management  7 : the selected problems for the development support of management knowledge base : scientific papers / ed. Štefan Hittmár ; University of Zilina. Faculty of Management Science and Informatics. Institute of Management. — Zilina : EDIS University Publishing House. University of Zilina, cop. 2014. — ISBN: 978-80-554-0954-2. — S. 75–77. — Bibliogr. s. 77

 • keywords: environment protection, financial management

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Environmental reporting practices of Polish companies / Justyna DYDUCH // Journal of International Scientific Publications [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne. Economy & Business ; ISSN 1314-7242. — 2017 vol. 11, s. 330–344. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://www.scientific-publications.net/get.php?code=1957993105 [2017-08-23]. — Bibliogr. s. 344, Abstr.

 • keywords: content analysis, CSR, environmental disclosure

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Financial environmental disclosure in the annual reports of listed companies in Poland / Justyna DYDUCH // International Journal of Trade, Economics and Finance ; ISSN 2010-023X. — 2017 vol. 8 no. 3, s. 169–174. — Bibliogr. s. 173–174, Abstr.

 • keywords: content analysis, Warsaw Stock Exchange, annual report, financial environmental disclosure

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.18178/ijtef.2017.8.3.557

18
 • Financial strategies of enterprises toward the EU climate policy / Justyna DYDUCH // Management: Science and Education : Slovak Scientific Journal ; ISSN 1338-9777. — 2015 vol. 4 no. 1, s. 18–21. — Bibliogr. s. 21, Abstr.

 • keywords: strategy, environmental management, corporate finance, financing policy, earnings

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Finanse : testy i zadania z rozwiązaniami[Finance – tests and exercises with solutions] / Justyna DYDUCH. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2015. — 155, [1] s.. — (Wydawnictwa Dydaktyczne / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0635). — Bibliogr. s. 155–[156]. — ISBN: 978-83-7464-824-0

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Finansowe aspekty działalności przedsiębiorstw w zakresie ochrony środowiskaFinancial aspects of corporate activity in the area of environmental protection / Justyna DYDUCH // Studia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach ; ISSN 2083-8611. Współczesne Finanse ; ISSN 2449-5611. — 2018 nr 363, s. 17–27. — Bibliogr. s. 26–27, Streszcz., Summ.. — tekst: https://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/SE_Artyku%C5%82y_361_380/SE_363/02.pdf

 • słowa kluczowe: ochrona środowiska, wydatki inwestycyjne, koszty bieżące ochrony środowiska

  keywords: environmental protection, investment outlays, current environmental costs

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Fiscal impacts of environmental tax reform in selected EU member states / Justyna DYDUCH, Katarzyna Stabryła-Chudzio // Ekonomia i Środowisko : czasopismo Europejskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych = Economics and Environment : journal of the Polish Association of Environmental and Resource Economists ; ISSN 0867-8898. — 2019 no. 1(68), s. 114–126. — Bibliogr. s. 125–126, Abstr.. — tekst: http://www.ekonomiaisrodowisko.pl/uploads/ekonomiaisrodowisko68/08%20dyduch.pdf

 • keywords: fiscal policy, environmental policy, tax shift

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.34659/xddw-ah43

22
 • Framing effect and public support for the environmental policyEfekt ramowania a poparcie publiczne dla polityki środowiskowej / Justyna GODAWSKA // Ekonomia i Środowisko : czasopismo Europejskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych = Economics and Environment : journal of the Polish Association of Environmental and Resource Economists ; ISSN 0867-8898. — 2020 no. 1(72), s. 24–39. — Bibliogr. s. 38–39, Streszcz., Abstr.. — tekst: https://www.ekonomiaisrodowisko.pl/uploads/ekonomiaisrodowisko72/eis72.pdf

 • słowa kluczowe: ekonomia behawioralna, polityka środowiskowa

  keywords: environmental policy, framing effect, efekt ramowania, behavioural economics

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.34659/2020/1/2

23
 • Handel uprawnieniami do emisji zanieczyszczeń powietrza[Emissions trading scheme for air pollutants] / Justyna DYDUCH. — Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2013. — 242, [1] s.. — Bibliogr. s. 233–[243]. — ISBN: 978-83-208-2096-6

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Implementacja wybranych wymogów znowelizowanej rekomendacji M w zakresie ryzyka operacyjnego na przykładzie jednego z banków komercyjnychImplementation of selected requirements of the amended recommendation M in the area of operational risk on the example of a commercial bank / Natalia IWASZCZUK, Justyna DYDUCH, Anna JARZĘCKA // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem : teoria i praktyka 2015 / pod red. nauk. Marka Karkuli. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2015. — (Monografia Wydawnictw Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie). — ISBN: 978-83-7464-801-1. — S. 271–288. — Bibliogr. s. 287–288, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: ryzyko operacyjne, banki, rekomendacja M, bankowość internetowa

  keywords: operational risk, banks, recommendation M, internet banking

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Implementacja wybranych wymogów znowelizowanej Rekomendacji M w zakresie ryzyka operacyjnego na przykładzie jednego z banków komercyjnychImplementation of selected requirements of the amended recommendation M in the area of operational risk on the example of a commercial bank / Natalia IWASZCZUK, Justyna DYDUCH, Anna JARZĘCKA // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem [Dokument elektroniczny] : teoria i praktyka : XVI międzynarodowa konferencja naukowa : 27–28 listopada 2014, Kraków : materiały konferencyjne : [streszczenia] / Wydział Zarządzanie. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2014]. — 1 dysk optyczny. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: ryzyko operacyjne, banki, rekomendacja M, bankowość internetowa

  keywords: operational risk, banks, recommendation M, internet banking

  cyfrowy identyfikator dokumentu: