Wykaz publikacji wybranego autora

Olga Okrzesik, mgr

doktorant

Wydział Zarządzania
WZ-kefz, Katedra Ekonomii, Finansów i Zarządzania Środowiskiem


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 13, z ogólnej liczby 17 publikacji Autora


1
 • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
 • TytułActions undertaken to further small and medium enterprises development in the Silesian Voivodeship, Poland
  AutorzyOlga OKRZESIK
  ŹródłoEconomic and Environmental Studies. — 2017 vol. 17 no. 4, s. 1175–1185
 • słowa kluczowe: innowacje, małe i średnie przedsiębiorstwa, strategie rozwoju

  keywords: innovation, development strategies, Small and Medium Enterprises

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.25167/ees.2017.44.34

2
 • [referat, 2018]
 • TytułBariery współpracy instytucji otoczenia biznesu z mikro-, małymi i średnimi przedsiębiorstwami w Polsce
  AutorzyOlga OKRZESIK
  ŹródłoZarządzanie przedsiębiorstwem : teoria i praktyka : XVIII międzynarodowa konferencja naukowa : Kraków, 21–22 czerwca 2018 : abstrakty / red. nauk. Joanna Kulczycka, Piotr Łebkowski. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2018. — S. 85
 • słowa kluczowe: innowacyjność, bariery, instytucje otoczenia biznesu, MŚP

  keywords: innovative, SMEs, barrier, business support institutions

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • [referat, 2015]
 • TytułBariery współpracy przedsiębiorstw polskich z sektora MŚP z instytucjami otoczenia biznesu : streszczenie
  AutorzyOlga OKRZESIK
  ŹródłoZarządzanie przedsiębiorstwem [Dokument elektroniczny] : teoria i praktyka : XVII międzynarodowa konferencja naukowa : 26–27 listopada 2015, Kraków. — [Kraków : s. n.], 2015. — S. [1]
 • słowa kluczowe: innowacyjność, MSP, bariery, instytucje otoczenia biznesu

  keywords: innovative, SMEs, barierr, business support institutions

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • [fragment książki, 2015]
 • TytułBariery współpracy przedsiębiorstw polskich z sektora MŚP z instytucjami otoczenia biznesu
  AutorzyOlga OKRZESIK
  ŹródłoZarządzanie w procesie rozwoju gospodarczego – kwestie ekonomiczne, finansowe i środowiskowe / pod red. Marty Czyż i Justyny Dyduch. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2015. — S. 23–30
 • słowa kluczowe: innowacyjność, MSP, bariery, instytucje otoczenia biznesu

  keywords: innovative, SMEs, barierr, business support institutions

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
6
 • [artykuł w czasopiśmie, 2016]
 • TytułInnowacje społeczne a kapitał społeczny w Polsce
  AutorzyOlga OKRZESIK
  ŹródłoStudia i Prace WNEiZ US. — 2016 nr 46/2 Gospodarka regionalna i międzynarodowa t. 2, s. 95–103
 • słowa kluczowe: innowacje, kapitał społeczny, innowacje społeczne

  keywords: social capital, innovation, social innovation

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.18276/sip.2016.46/2-08

7
 • [referat, 2018]
 • TytułInnowacyjność gospodarki Polski na tle państw Unii Europejskiej : [abstrakt]
  AutorzyOlga OKRZESIK
  Źródło„Innowacyjne pomysły młodych naukowców: nauka – startup – przemysł” : IV edycja konferencji : 5–6 czerwca 2018 r., Kraków / red. nauk. Joanna Kulczycka. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2018. — S. 43
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • [referat, 2018]
 • TytułInternacjonalizacja polskich uczelni wyższych na przykładzie Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie
  AutorzyO. OKRZESIK, E. WILDHIRT
  ŹródłoÌnternacìonalìzacìâ viŝoï osvìti Ukraïni v umovah polìkul'turnogo svìtovogo prostopu: stan, problemi, perspektivi [Dokument elektroniczny] : materìali II mìžnarodnoï naukovo-praktičnoï konferencii : Marìupol', 18–19 kvìtnâ 2018 roku. — Marìupol' : MDU, 2018. — S. 440–442
 • słowa kluczowe: internacjonalizacja, uczelnia wyższa, AGH, szkolnictwo

  keywords: education, AGH University of Science and Technology, university, internationalization

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • [referat, 2017]
 • TytułKierunki zwiększania innowacyjności gospodarki w Polsce w latach 2014–2020
  AutorzyOlga OKRZESIK
  Źródło"Współczesne problemy zarządzania przedsiębiorstwem" [Dokument elektroniczny] : X międzynarodowa konferencja naukowa : Szczyrk, 8–10.VI.2017 : materiały konferencyjne : sesja posterowa. — [Polska : s. n.], [2017]. — S. [1]
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
 • TytułKorzyści związane z funkcjonowaniem klastrów na przykładzie Śląskiego Klastra Wodnego
  AutorzyOlga OKRZESIK
  ŹródłoStudia i Prace WNEiZ US. — 2017 nr 49/1 Gospodarka regionalna i międzynarodowa, t. 1, s. 281–291
 • słowa kluczowe: klaster, współpraca, rozwój regionu

  keywords: cluster, cooperation, regional development

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.18276/sip.2017.49/1-23

11
 • [fragment książki, 2016]
 • TytułProces komercjalizacji wiedzy w praktyce gospodarczej
  AutorzyOlga OKRZESIK
  ŹródłoUniwersytet przedsiębiorczy – perspektywy i wyzwania gospodarki innowacyjnej / red. nauk. Marek Makowiec, Michał Adamczyk ; Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Katedra Zachowań Organizacyjnych. — Kraków : Katedra Zachowań Organizacyjnych. Uniwersytet Ekonomiczny, 2016. — S. 55–65
 • słowa kluczowe: komercjalizacja, komercjalizacja wiedzy, sposoby komercjalizacji wiedzy

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • [referat, 2016]
 • TytułUwarunkowania działalności innowacyjnej w Polsce
  AutorzyOlga OKRZESIK
  Źródło"Współczesne problemy zarządzania przedsiębiorstwem" [Dokument elektroniczny] : IX międzynarodowa konferencja naukowa : materiały konferencyjne : Szczyrk, 23–25.VI.2016 : sesja posterowa. — [Polska : s. n.], [2016]. — S. [1]
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
 • TytułWpływ narodowego systemu innowacji na rozwój innowacyjności MŚP w Polsce
  AutorzyOlga OKRZESIK
  ŹródłoMarketing i Rynek. — 2017 nr 4 dod.: CD, s. 286–293
 • słowa kluczowe: innowacyjność, MŚP, Narodowy System Innowacji, programy strategiczne

  keywords: innovation, SMEs, National Innovation System, strategic programs

  cyfrowy identyfikator dokumentu: