Wykaz publikacji wybranego autora

Katarzyna Rubacha, mgr inż.

poprzednio: Leszczyńska

doktorant

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kcn, Katedra Chemii Nieorganicznej


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 11, z ogólnej liczby 11 publikacji Autora


1
 • [referat, 2013]
 • TytułAttempts to deposit silicon-containing coatings on $Ti-46Al-8(Ta/Nb)$ for hot corrosion protection
  AutorzyK. LESZCZYŃSKA, M. MITORAJ, E. GODLEWSKA
  ŹródłoSM 2013 : conference for young scientists in ceramics : the tenth students' meeting, SM-2013 and the third ESR workshop, COST MP0904 : Novi Sad, Serbia, November 6–9, 2013 : programme and book of abstracts / University of Novi Sad. Faculty of Technology. — Novi Sad : University of Novi Sad. Faculty of Technology, [2013]. — S. 61–62, poz. A45
2
 • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
 • TytułBehaviour of a silicon-rich coating on $Ti-46Al-8Ta$ (at.%) in hot-corrosion environments
  AutorzyK. RUBACHA, E. GODLEWSKA, K. MARS
  ŹródłoCorrosion Science. — 2017 vol. 118, s. 158–167. — tekst: https://goo.gl/d9cGDB
3
 • [referat, 2013]
 • TytułCoatings containing silicon on advanced titanium alloys
  AutorzyK. LESZCZYŃSKA, E. GODLEWSKA
  Źródło2textsuperscript{nd} joint PhD seminar [Dokument elektroniczny] : Kraków, 17–18 October, 2013 : abstract book / AGH University of Science and Technology. Faculty of Materials Science and Ceramics, [etc.]. — [Kraków : AGH], [2013]. — S. [1]
4
5
6
 • [fragment książki, 2013]
 • TytułInfluence of composition and surface modification of $Ti-Al$ alloys on their oxidation and hot corrosion behaviour
  AutorzyM. MITORAJ, E. GODLEWSKA, K. LESZCZYŃSKA
  ŹródłoReaktywność ciał stałych / pod red. K. Przybylskiego; Polska Akademia Nauk – Oddział w Krakowie, Polskie Towarzystwo Ceramiczne. — Kraków : Polskie Towarzystwo Ceramiczne, 2013. — S. 99–108
7
 • [referat, 2015]
 • TytułKinetic studies of silicon layer deposition on $Ti-46Al-8Ta$ alloy : [abstract]
  AutorzyKatarzyna RUBACHA, Elżbieta GODLEWSKA, Krzysztof MARS
  ŹródłoMaterials Weekend Warsaw : young scientists workshop : 19.–20. September 2015, Warsaw, Poland / Warsaw University of Technology. — [Warsaw : Warsaw University of Technology], [2015]. — S. 62
8
 • [referat, 2015]
 • TytułKinetic studies of silicon layer deposition on $Ti-46Al-8Ta$ alloy
  AutorzyKatarzyna RUBACHA, Elżbieta GODLEWSKA, Krzysztof MARS
  ŹródłoFEMS EUROMAT 2015 [Dokument elektroniczny] : European congress and exhibition on Advanced materials and processes : Warsaw, 20–24 September 2015 : final program : [abstracts] / Warsaw Universisty of Technology. — Warsaw : [WUT], [2015]. — S. [1]
9
 • [referat, 2017]
 • TytułSilicide coating on ${Ti-46Al-8Ta}$ (at.%) – assessment of growth mechanism through diffusion-couple experiments
  AutorzyKatarzyna RUBACHA, Elżbieta GODLEWSKA, Krzysztof MARS, Marzena MITORAJ-KRÓLIKOWSKA
  ŹródłoEuromat 2017 [Dokument elektroniczny] : European congress and exhibition on Advanced materials and processes : 17-22 September 2017, Thessaloniki, Greece : final program / Hellenic Metallurgical Society (HMS) ; Hellenic Society for the Science & Technology of Condensed Matter (HSSTCM). — [Thessaloniki : s. n.], [2017]. — S. [1] C1-II-P-THU-P2-12
10
 • [referat, 2015]
 • TytułSilicon containing layer on $Ti-46Al-8Ta$ alloy for hot corrosion protection : kinetic studies of layer deposition
  AutorzyRUBACHA, GODLEWSKA, MARS, MITORAJ
  ŹródłoAFM conference 2015 [Dokument elektroniczny] : Advances in Functional Materials : Stony Brook University, NY, USA, 29textsuperscript{th} Jun to 3textsuperscript{rd} Jul, 2015. — [USA : s. n.], 2015. — S. 65
11
 • [referat, 2018]
 • TytułTitanium silicide coatings on $Ti-46Al-8Ta$ (at.%) grown by reactive diffusion
  AutorzyK. RUBACHA, E. GODLEWSKA
  ŹródłoDSL2018 [Dokument elektroniczny] : 14textsuperscript{th} international conference on Diffusion in Solids and Liquids : 25–29 June, Amsterdam, Netherlands : abstract book / ed. by DSL Conference. — [Amsterdam : s. n.], [2018]. — S. 70–71