Wykaz publikacji wybranego autora

Szymon H. Barczentewicz, dr inż.

adiunkt

Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
WEAIiIB-keaspe, Katedra Energoelektroniki i Automatyki Systemów Przetwarzania Energii


 • 2023

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / automatyka, elektronika i elektrotechnika


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / elektrotechnika


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-8635-1407 orcid iD

ResearcherID: V-6769-2018

Scopus: 56037127100

PBN: 5e7092ae878c28a04739a9e2

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • A review of electricity and renewable energy sectors status and prospect in Jordan
2
 • Badania odporności falowników fotowoltaicznych na zapady napięcia i krótkie przerwy w zasilaniu
3
 • Compliance verification of the phasor estimation based on Bertocco-Yoshida Interpolated DFT with leakage correction
4
 • Downtime measurements of generator-powered microgrid during planned and unplanned transfer to island mode
5
 • Eksperymentalne badania aktywnego dzielnika napięcia z autokalibracją dla wybranych wzmacniaczy operacyjnych
6
 • Energy sector of Pakistan – a review
7
 • Estymacja wartości skutecznej napięcia w nieopomiarowanych punktach sieci elektroenergetycznej z wykorzystaniem środowiska symulacyjnego
8
 • Frequency estimation in electric power system measurements
9
 • High-voltage divider with automatic calibration – model tests
10
 • Individual emission assessment of electromagnetic disturbances based on aggregated data
11
 • Individual emission assessment of harmonics in DSO environment
12
 • Investigation of continuous change of $\alpha$ parameter in the interpolated DFT algorithm for $cos^{\alpha}(X)$ windows
13
 • Irreversible destruction of the content of flash memory
14
 • Lokalizacja źródeł zaburzeń napięcia w oparciu o zagregowane dane pomiarowe
15
 • Metody oceny indywidualnej emisji zaburzeń elektromagnetycznych w sieci dystrybucyjnej na podstawie sygnałów rzeczywistych
16
 • Monitoring of electric arc furnace supply voltage frequency using phasor analysis
17
 • Monitoring of PV inverters while unintentional islanding using PMU
18
 • Monitorowanie częstotliwości pieca łukowego wykorzystujące technikę fazorową
19
 • Monitorowanie jakości dostawy energii elektrycznej z uwzględnieniem supraharmonicznych oraz synchrofazorów
20
 • Pomiary jakości energii elektrycznej w zakładach górniczych
21
 • Power grid impedance tracking with uncertainty estimation using two stage weighted least squares
22
 • Prace badawczo-rozwojowe Enea Operator i Akademii Górniczo-Hutniczej w obszarze monitorowania jakości dostawy energii elektrycznej oraz bilansowania mocy i energii
23
 • Symulacja wpływu odnawialnych źródeł energii na zmienność wartości skutecznej napięcia sieci dystrybucyjnej
24
 • Synchrophasor based islanding detection method
25
 • The use of PMU data for detecting and monitoring selected electromagnetic disturbances