Wykaz publikacji wybranego autora

Szymon H. Barczentewicz, dr inż.

adiunkt

Faculty of Electrical Engineering, Automatics, Computer Science and Biomedical Engineering
WEAIiIB-keaspe


 • 2023

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / automatyka, elektronika i elektrotechnika


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / elektrotechnika


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-8635-1407 orcid iD

ResearcherID: V-6769-2018

Scopus: 56037127100

PBN: 5e7092ae878c28a04739a9e2

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • A review of electricity and renewable energy sectors status and prospect in Jordan
2
 • Compression techniques for real-time control and non-time-critical big data in smart grids: a review
3
 • Downtime measurements of generator-powered microgrid during planned and unplanned transfer to island mode
4
 • Energy sector of Pakistan – a review
5
 • Estymacja wartości skutecznej napięcia w nieopomiarowanych punktach sieci elektroenergetycznej z wykorzystaniem środowiska symulacyjnego
6
 • Experimental setup for harmonic impedance measurement in a real HV power grid
7
 • Harmonic phasor estimation with flat-top FIR filter
8
 • High-voltage divider with automatic calibration – model tests
9
 • Individual emission assessment of electromagnetic disturbances based on aggregated data
10
 • Individual emission assessment of harmonics in DSO environment
11
 • Interpolated DFT for $sin^{\alpha}(x)$ Windows
12
 • Investigation of continuous change of $\alpha$ parameter in the interpolated DFT algorithm for $cos^{\alpha}(X)$ windows
13
 • Laboratory evaluation of a phasor-based islanding detection method
14
 • Localization of harmonic sources in power system - simulation and laboratory study
15
 • Lokalizacja źródeł zaburzeń napięcia w oparciu o zagregowane dane pomiarowe
16
 • Metody oceny indywidualnej emisji zaburzeń elektromagnetycznych w sieci dystrybucyjnej na podstawie sygnałów rzeczywistych
17
 • Monitoring of electric arc furnace supply voltage frequency using phasor analysis
18
 • Monitoring of PV inverters while unintentional islanding using PMU
19
 • Monitorowanie częstotliwości pieca łukowego wykorzystujące technikę fazorową
20
 • Monitorowanie jakości dostawy energii elektrycznej z uwzględnieniem supraharmonicznych oraz synchrofazorów
21
 • Optimal selection of metering points for power quality measurements in distribution system
22
 • Perfectly flat-top and equiripple flat-top cosine windows
23
 • Power grid impedance tracking with uncertainty estimation using two stage weighted least squares
24
 • Prace badawczo-rozwojowe Enea Operator i Akademii Górniczo-Hutniczej w obszarze monitorowania jakości dostawy energii elektrycznej oraz bilansowania mocy i energii
25
 • Symulacja wpływu odnawialnych źródeł energii na zmienność wartości skutecznej napięcia sieci dystrybucyjnej