Wykaz publikacji wybranego autora

Szymon H. Barczentewicz, dr inż.

adiunkt

Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
WEAIiIB-keaspe, Katedra Energoelektroniki i Automatyki Systemów Przetwarzania Energii


 • 2023

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / automatyka, elektronika i elektrotechnika


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / elektrotechnika


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-8635-1407 orcid iD

ResearcherID: V-6769-2018

Scopus: 56037127100

PBN: 5e7092ae878c28a04739a9e2

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • A review of electricity and renewable energy sectors status and prospect in Jordan
2
 • Badania odporności falowników fotowoltaicznych na zapady napięcia i krótkie przerwy w zasilaniu
3
 • Compliance verification of the phasor estimation based on Bertocco-Yoshida Interpolated DFT with leakage correction
4
 • Compression techniques for real-time control and non-time-critical big data in smart grids: a review
5
 • Downtime measurements of generator-powered microgrid during planned and unplanned transfer to island mode
6
 • Eksperymentalne badania aktywnego dzielnika napięcia z autokalibracją dla wybranych wzmacniaczy operacyjnych
7
 • Energy sector of Pakistan – a review
8
 • Estymacja wartości skutecznej napięcia w nieopomiarowanych punktach sieci elektroenergetycznej z wykorzystaniem środowiska symulacyjnego
9
 • Experimental setup for harmonic impedance measurement in a real HV power grid
10
 • Experimental study of power definitions in non-sinusoidal condition
11
 • Frequency estimation in electric power system measurements
12
 • Global maximum power point tracking (GMPPT) control method of solar photovoltaic system under partially shaded conditions
13
 • Harmonic phasor estimation with flat-top FIR filter
14
 • High-voltage divider with automatic calibration – model tests
15
 • Identification of asymmetry in power system: different case studies
16
 • Individual emission assessment of electromagnetic disturbances based on aggregated data
17
 • Individual emission assessment of harmonics in DSO environment
18
 • Interpolated DFT for $sin^{\alpha}(x)$ Windows
19
 • Investigation of continuous change of $\alpha$ parameter in the interpolated DFT algorithm for $cos^{\alpha}(X)$ windows
20
 • Irreversible destruction of the content of flash memory
21
 • Islanding detection of wind power plant with doubly fed induction generator
22
 • Laboratory evaluation of a phasor-based islanding detection method
23
 • Laboratory evaluation of phasor based islanding detection method
24
 • Localization of harmonic sources in power system - simulation and laboratory study
25
 • Lokalizacja źródeł zaburzeń napięcia w oparciu o zagregowane dane pomiarowe