Wykaz publikacji wybranego autora

Mateusz Rzeszutek, dr inż.

adiunkt

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kkoś, Katedra Kształtowania i Ochrony Środowiska


 • 2020

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / inżynieria środowiska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-0488-4435

ResearcherID: C-2317-2017

Scopus: 57193075220

PBN: 5e70938d878c28a0473ac948

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • [artykuł w czasopiśmie, 2016]
 • TytułAssessing the impact of wind speed and mixing-layer height on air quality in Krakow (Poland) in the years 2014–2015
  AutorzyRobert OLENIACZ, Marek BOGACKI, Adriana SZULECKA, Mateusz RZESZUTEK, Marian MAZUR
  ŹródłoCzasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury. — 2016 t. 33 z. 63, s. 315–341
 • słowa kluczowe: zanieczyszczenie powietrza, CALMET, przewietrzanie miasta, parametry meteorologiczne, stężenia zanieczyszczeń, analiza korelacji

  keywords: air pollution, correlation analysis, CALMET, city ventilation, meteorological parameters, pollutant concentrations

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7862/rb.2016.168

2
 • [referat w czasopiśmie, 2016]
 • TytułAssessment of chemical transformation modules for secondary inorganic aerosol formation in CALPUFF model
  AutorzyRobert OLENIACZ, Mateusz RZESZUTEK, Marek BOGACKI
  ŹródłoProceedings of ECOpole / Society of Ecological Chemistry and Engineering. — 2016 vol. 10 iss. 1, s. 57–66
 • słowa kluczowe: CALPUFF, modelowanie dyspersji atmosferycznej, przemiany chemiczne, wtórne aerozole nieorganiczne, ISORROPIA, RIVAD, MESOPUFF, znieczyszczenie powietrza

  keywords: air pollution, CALPUFF, atmospheric dispersion modeling, chemical transformations, secondary inorganic aerosols, ISORROPIA, RIVAD, MESOPUFF

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2429/proc.2016.10(1)007

3
 • [referat, 2016]
 • TytułImpact of a coal-fired CHP plant without flue gas desulfurization (FGD) system on secondary inorganic aerosol formation in air
  AutorzyRobert OLENIACZ, Mateusz RZESZUTEK, Marek BOGACKI
  ŹródłoSEED 2016 : the international conference on the Sustainable Energy and Environment Development : Kraków, Poland, May 17textsuperscript{th}–19textsuperscript{th}, 2016 : book of abstracts / ed. Mariusz Filipowicz, Tadeusz Olkuski, Katarzyna Styszko. — Kraków : Wydawnictwo Instytutu Zrównoważonej Energetyki, 2016. — S. 170
 • keywords: coal combustion, air pollution, CALPUFF, atmospheric dispersion modeling, secondary aerosols

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • [artykuł w czasopiśmie, 2016]
 • TytułImpact of use of chemical transformation modules in CALPUFF on the results of air dispersion modelling
  AutorzyRobert OLENIACZ, Mateusz RZESZUTEK, Marek BOGACKI
  ŹródłoEcological Chemistry and Engineering. S. — 2016 vol. 23 iss. 4, s. 605–620
 • keywords: CALPUFF, secondary inorganic aerosols, air pollution modelling, atmospheric chemical transformations, large combustion plants

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1515/eces-2016-0043

5
 • [referat, 2016]
 • TytułModelowanie dyspersji zanieczyszczeń powietrza w kanionie ulicznym
  AutorzyMarek BOGACKI, Mateusz RZESZUTEK, Kamil Heba
  ŹródłoINFRAEKO 2016 : nowoczesne miasta, infrastruktura i środowisko : V międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : [9–10 czerwca 2016, Kraków] / pod red. Józefa Dziopaka, Daniela Słysia, Agnieszki Stec ; Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza. Katedra Infrastruktury i Ekorozwoju. — Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2016. — S. 33–42
 • słowa kluczowe: transport drogowy, emisja, ocena wpływu na jakość powietrza, kanion uliczny, modelowanie dyspersji zanieczyszczeń powietrza, OSPM

  keywords: emission, road transport, air quality impact assessment, street canyon, air pollutant dispersion modelling, OSPM

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • [artykuł w czasopiśmie, 2016]
 • TytułModelowanie dyspersji zanieczyszczeń powietrza w kanionie ulicznym na przykładzie alei Krasińskiego w Krakowie
  AutorzyMarek BOGACKI, Mateusz RZESZUTEK, Kamil Heba
  ŹródłoCzasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury. — 2016 t. 33 z. 63, s. 21–38
 • słowa kluczowe: transport drogowy, emisja, ocena wpływu na jakość powietrza, kanion uliczny, modelowanie dyspersji zanieczyszczeń powietrza, model OSPM

  keywords: emission, road transport, air quality impact assessment, street canyon, air pollutant dispersion modelling, OSPM model

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7862/rb.2016.148

7
 • [artykuł w czasopiśmie, 2016]
 • TytułOcena jakości powietrza w pobliżu tras komunikacyjnych dla wybranych aglomeracji miejskich Polski
  AutorzyMateusz RZESZUTEK, Adriana SZULECKA
  ŹródłoZeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu i Logistyka. — 2016 nr 59: Wyzwania rozwoju transportu : polityka, przedsiębiorstwo, technika, s. 339–351
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • [artykuł w czasopiśmie, 2016]
 • TytułOcena modelu dyspersji zanieczyszczeń powietrza OSPM: studium przypadku, Polska, Kraków
  AutorzyMateusz RZESZUTEK, Marek BOGACKI
  ŹródłoRocznik Ochrona Środowiska. — 2016 t. 18, s. 351–362
 • słowa kluczowe: zanieczyszczenie powietrza, modelowanie dyspersji atmosferycznej, kanion uliczny, OSPM, ocena modelu

  keywords: air pollution, street canyon, OSPM, evaluation of the model, modeling of atmospheric dispersion

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • [artykuł w czasopiśmie, 2016]
 • TytułOcena wpływu bariery akustycznej przy drodze na dyspersję tlenku węgla
  AutorzyMarek BOGACKI, Adriana SZULECKA, Mateusz RZESZUTEK
  ŹródłoZeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu i Logistyka. — 2016 nr 59: Wyzwania rozwoju transportu : polityka, przedsiębiorstwo, technika, s. 271–282
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • [referat, 2016]
 • TytułWpływ prędkości i kierunku wiatru na jakość powietrza w Krakowie
  AutorzyRobert OLENIACZ, Marek BOGACKI, Adriana SZULECKA, Mateusz RZESZUTEK, Marian MAZUR
  ŹródłoINFRAEKO 2016 : nowoczesne miasta, infrastruktura i środowisko : V międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : [9–10 czerwca 2016, Kraków] / pod red. Józefa Dziopaka, Daniela Słysia, Agnieszki Stec ; Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza. Katedra Infrastruktury i Ekorozwoju. — Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2016. — S. 263–276
 • słowa kluczowe: zanieczyszczenie powietrza, napływ zanieczyszczeń, przewietrzanie miasta, parametry meteorologiczne

  keywords: air pollution, pollutant inflow, city ventilation, meteorological parameters

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • [fragment książki, 2016]
 • TytułZastosowanie systemu modelowania AERMOD w obliczeniach dyspersji zanieczyszczeń powietrza w warunkach polskich
  AutorzyMateusz RZESZUTEK, Robert OLENIACZ
  ŹródłoPowietrze atmosferyczne : jakość – zagrożenia – ochrona : praca zbiorowa / pod red. Kazimierza Gaja, Józefa Kuropki. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2016. — S. 267–280
 • słowa kluczowe: CALMET, ocena wpływu na jakość powietrza, modelowanie dyspersji zanieczyszczeń powietrza, AERMOD, jakość danych przestrzennych, jakość danych meteorologicznych, spalanie osadów ściekowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: