Wykaz publikacji wybranego autora

Mateusz Rzeszutek, dr inż.

adiunkt

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kkoś, Katedra Kształtowania i Ochrony Środowiska


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / inżynieria środowiska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-0488-4435 orcid iD

ResearcherID: C-2317-2017

Scopus: 57193075220

PBN: 5e70938d878c28a0473ac948

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • [artykuł w czasopiśmie, 2014]
 • TytułAssessment of the impact of spatial data on the results of air pollution dispersion modeling
  AutorzyRobert OLENIACZ, Mateusz RZESZUTEK
  ŹródłoGeoinformatica Polonica. — 2014 [nr] 13, s. 57–68
2
 • [artykuł w czasopiśmie, 2014]
 • TytułDetermination of optimal spatial databases for the area of Poland to the calculation of air pollutant dispersion using the CALMET/CALPUFF model
  AutorzyRobert OLENIACZ, Mateusz RZESZUTEK
  ŹródłoGeomatics and Environmental Engineering. — 2014 vol. 8 no. 2, s. 57–69. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOMATICS/2014.8.2/geom.2014.8.2.57.pdf
3
 • [artykuł w czasopiśmie, 2014]
 • TytułImpact assessment of road transport on air quality in the selected area of Krakow
  AutorzyMateusz RZESZUTEK, Magdalena KASIETCZUK, Marek BOGACKI
  ŹródłoLogistyka. — 2014 nr 4 dod.: CD nr 6 Logistyka – nauka : artykuły recenzowane, s. 4864–4873
4
 • [fragment książki, 2014]
 • TytułMeteorologiczne determinanty jakości powietrza w Krakowie
  AutorzyRobert OLENIACZ, Marek BOGACKI, Mateusz RZESZUTEK, Agata KOT
  ŹródłoOchrona powietrza w teorii i praktyce, T. 2 / pod red. Jana Konieczyńskiego. — Zabrze : Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk, 2014. — S. 163–178
5
 • [artykuł w czasopiśmie, 2014]
 • TytułOcena efektów termomodernizacji budynków jednorodzinnych. [Cz.] 1, Zmniejszenie zużycia ciepła i emisji zanieczyszczeń do powietrza
  AutorzyRobert OLENIACZ, Magdalena KASIETCZUK, Mateusz RZESZUTEK
  ŹródłoCzasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury. — 2014 t. 31 z. 61 nr 3, s. 183–196
6
 • [artykuł w czasopiśmie, 2014]
 • TytułOcena efektów termomodernizacji budynków jednorodzinnych. [Cz.] 2, Ograniczenie wpływu na jakość powietrza atmosferycznego
  AutorzyRobert OLENIACZ, Magdalena KASIETCZUK, Mateusz RZESZUTEK
  ŹródłoCzasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury. — 2014 t. 31 z. 61 nr 3, s. 197–215
7
 • [fragment książki, 2014]
 • TytułOcena wpływu nowo budowanej spalarni odpadów komunalnych w Krakowie na jakość powietrza z wykorzystaniem modelu Calmet/Calpuff
  AutorzyMateusz RZESZUTEK, Robert OLENIACZ
  ŹródłoInżynieria i ochrona powietrza / red. nauk. Józef Kuropka, Anna Musialik-Piotrowska. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2014. — S. 352–361
8
 • [fragment książki, 2014]
 • TytułOcena wpływu rozdzielczości siatki obliczeniowej na wyniki modelowania rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu
  AutorzyMateusz RZESZUTEK, Robert OLENIACZ, Marian MAZUR
  ŹródłoOchrona powietrza w teorii i praktyce, T. 1 / pod red. Jana Konieczyńskiego. — Zabrze : Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk, 2014. — S. 149–162
9
 • [referat, 2014]
 • TytułPrzykładowa ocena wpływu termomodernizacji budynków jednorodzinnych na zmianę ich oddziaływania na jakość powietrza atmosferycznego
  AutorzyRobert OLENIACZ, Magdalena KASIETCZUK, Mateusz RZESZUTEK
  ŹródłoINFRAEKO 2014 : nowoczesne miasta : infrastruktura i środowisko : IV międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Rzeszów–Kraków 2014 / pod red. Józefa Dziopaka, Daniela Słysia, Agnieszki Stec ; Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza. Katedra Infrastruktury i Ekorozwoju. — Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2014. — S. 199–213
10
 • [referat w czasopiśmie, 2014]
 • TytułWykorzystanie atmosferycznego modelu dyspersji CALPUFF do oceny oddziaływania na jakość powietrza planowanego zakładu termicznego przekształcania odpadów komunalnych w Krakowie
  AutorzyMateusz RZESZUTEK, Robert OLENIACZ
  ŹródłoZeszyty Studenckiego Towarzystwa Naukowego. — 2014 nr 29, s. 41–47