Wykaz publikacji wybranego autora

Mateusz Rzeszutek, dr inż.

adiunkt

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kkoś, Katedra Kształtowania i Ochrony Środowiska

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / inżynieria środowiska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-0488-4435

ResearcherID: C-2317-2017

Scopus: 57193075220

PBN: 3992332

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
  • Funkcjonalność pakietu Openair w analizie stanu jakości powietrza[Functionality of Openair package in the air quality state analysis] / Adriana SZULECKA, Robert OLENIACZ, Mateusz RZESZUTEK // W: Technologie informatyczne w ochronie i kształtowaniu środowiska [Dokument elektroniczny] : I konferencja naukowo-techniczna : Warszawa, 17 stycznia 2017 roku / Polskie Stowarzyszenie Informatyki Środowiska. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Warszawa] : [PSIS], [2017]. — Slajdy [1–12]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://goo.gl/LMrU4K [2017-04-04]. — Streszcz.. — Tekst streszcz.: https://goo.gl/CT48R6

  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

    cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
  • Wtórna emisja pyłu $PM_{10}$ z wybranych ulic Krakowa i jej wpływ na jakość powietrza[Re-entrained road dust $PM_{10}$ emission from selected streets of Krakow and its impact on air quality] / M. MAZUR, M. BOGACKI, R. OLENIACZ, M. RZESZUTEK, A. SZULECKA // W: X konferencja naukowa Ochrona powietrza w teorii i praktyce : Zakopane, 18–21 październik 2017 r. : zeszyt streszczeń / Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk przy współpracy z siecią naukową AIRCLIM\-NET. — Zabrze : [s. n.], 2017. — S. 10–11

  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

    cyfrowy identyfikator dokumentu: