Wykaz publikacji wybranego autora

Iwona Grelowska, dr inż.

adiunkt

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-ktspa, Katedra Technologii Szkła i Powłok Amorficznych


 • 2020

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria chemiczna


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria chemiczna


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-9631-261X orcid iD

ResearcherID: brak

Scopus: 56139401100

PBN: 5e70929a878c28a047398d50

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 44, z ogólnej liczby 44 publikacji Autora


1
2
 • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
 • TytułDifferent modifier oxides effect on the photoluminescence and photoinduced piezooptics of $Er^{3+}$-doped fluorotellurite glasses
  AutorzyM. REBEN, El. Sayed Yousef, M. Piasecki, A. A. Albassam, A. M. El-Naggar, G. Lakshminarayana, I. V. Kityk, I. GRELOWSKA
  ŹródłoJournal of Materials Science : Materials in Electronics. — 2017 vol. 28 iss. 12, s. 8969–8975. — tekst: https://goo.gl/92VKWn
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/s10854-017-6627-x

3
 • [referat w czasopiśmie, 2014]
 • TytułElipsometria spektroskopowa w badaniu materiałów
  AutorzyIwona GRELOWSKA, Bożena Burtan, Janusz Jaglarz, Manuela REBEN
  ŹródłoDokonania Młodych Naukowców [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne. — 2014 nr 4, s. 595–600
 • słowa kluczowe: elipsometria, chropowatość, współczynnik załamania

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • [artykuł w czasopiśmie, 2020]
 • TytułImprovement of gamma radiation shielding features for fluorophosphate glasses doping with $Sm_2O_3$ (PZBKNA)
  AutorzyAlmohiy H., Saad M., AbouDeif Y. M., GRELOWSKA Iwona, REBEN M., Yaha I. S., Yousef El Sayed
  ŹródłoJournal of Nanoelectronics and Optoelectronics. — 2020 vol. 15 iss. 11, s. 1374–1380
 • keywords: phosphate glasses, glasses, shielding, mean free path, linear attenuation coefficient

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1166/jno.2020.2858

5
 • [referat, 2016]
 • TytułInfluence of modifiers on the spectroscopic properties of $Er^{3+}$ ions in $TeO_{2}-P_{2}O_{5}-ZnO-PbF_{2}$ glasses
  AutorzyM. REBEN, El Sayed Yousef, I. GRELOWSKA, M. Sindut, B. Burtan-Gwizdała
  ŹródłoSociety of Glass Technology centenary conference & 13th symposium of the European Society of Glass Science and Technology : 4–8 September 2016, Sheffield, UK : abstracts. — [UK : s. n.], [2016]. — S. 275
 • keywords: thermal stability, luminescence, refractive index, Judd-Ofelt theory, fluorotellurite

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • [referat, 2018]
 • TytułInfluence of modifiers on the thermal and optical properties of $TeO_{2}-P_{2}O_{5}-ZnO-PbF_{2}$ glasses
  AutorzyManuela REBEN, Bożena Burtan-Gwizdała, Jan Cisowski, Iwona GRELOWSKA, El Sayed Yousef
  ŹródłoPGL'2018 : eleventh seminar Porous glasses–special glasses : Szklarska Poręba, 12–16 September 2018 : abstracts and program. — [Poland : s. n.], [2018]. — S. 31
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • [referat, 2015]
 • TytułInfluence of modifiers on the thermal characteristic of glasses of the $TeO_{2}-P_{2}O_{5}-ZnO-PbF_{2}$ system
  AutorzyM. Kosmal, M. REBEN, El Sayed Yousef, M. SZUMERA, I. GRELOWSKA
  ŹródłoCCTA12 : 12textsuperscript{th} Conference on Calorimetry and Thermal Analysis ; 5textsuperscript{th} joint Czech-Hungarian-Polish-Slovakian thermoanalytical conference : 6–10 September 2015, Zakopane, Poland : book of abstracts / eds. Zofia Rzączyńska, Barbara Pacewska, Renata Łyszczek. — Lublin : Maria Curie-Skłodowska University Press, 2015. — S. 115
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
9
10
 • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
 • TytułMateriały ceramiczne w stomatologii
  AutorzyMichał Wydra, Iwona GRELOWSKA
  ŹródłoSzkło i Ceramika. — 2017 R. 68 nr 6, s. 11–15
 • słowa kluczowe: CAD/CAM, dwutlenek cyrkonu, ceramika dentystyczna, uzupełnienia pełnoceramiczne

  keywords: CAD/CAM, dental ceramic, all ceramic restorations, zircon dioxide

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • [artykuł w czasopiśmie, 2021]
 • TytułOptically transparent glass modified with metal oxides for X-rays and gamma rays shielding material
  AutorzyHussein Khalid, Alqahtani Mohammed S., GRELOWSKA Iwona, REBEN Manuela, Afifi Hesham, Zahran Heba, Yaha I. S., Yousef El Sayed
  ŹródłoJournal of X-Ray Science and Technology. — 2021 vol. 29 no. 2, s. 331–345
 • keywords: glasses, optical parameters, mean free path, half-value layer, mass attenuation coefficient, radiation protection

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3233/XST-200780

12
 • [referat, 2013]
 • TytułOptyczne i strukturalne badania szkieł tellurowych z układu $TeO_{2}-WO_{3}-PbO$ modyfikowanych tlenkami lutetu i lantanu
  AutorzyManuela REBEN, Bożena Burtan, Iwona GRELOWSKA
  ŹródłoIX Konferencja i Zjazd Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane, 19–22 września 2013 r. : streszczenia / red. z.: Zbigniew Pędzich, Magdalena Zarzecka-Napierała ; Polskie Towarzystwo Ceramiczne. — Kraków : PTC, cop. 2013. — S. 107
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • [artykuł w czasopiśmie, 2014]
 • TytułOptyczne i strukturalne badania szkieł tellurowych z układu $TeO_{2}-WO_{3}-PbO$ modyfikowanych tlenkami lutetu i lantanu
  AutorzyBożena Burtan, Iwona GRELOWSKA, Jan WASYLAK, Manuela REBEN
  ŹródłoMateriały Ceramiczne / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków. — 2014 R. 66 nr 1, s. 27–31
 • słowa kluczowe: szkła tellurowe, Lu2O3, współczynnik załamania, modyfikator szkła, La2O3

  keywords: tellurite glasses, refractive index, glass modifier, La2O3, Lu2O3

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
15
 • [artykuł w czasopiśmie, 2021]
 • TytułRadiation attenuation and photoluminescence properties of host tellurite glasses doped with $Er^{3+}$ ions
  AutorzyM. S. Alqahtani, A. M. Almarhaby, K. I. Hussein, Y. M. AbouDeif, H. Afifi, H. Zahran, I. S. Yaha, I. GRELOWSKA, E. Yousef
  ŹródłoJournal of Instrumentation [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne. — 2021 vol. 16 iss 1 art. no. P01002, s. [1–2], 1–16. — tekst: https://iopscience-1iop-1org-1ickguh8700e8.wbg2.bg.agh.edu.pl/article/10.1088/1748-0221/16/01/P01002/pdf
 • keywords: ionization and excitation processes, Detector modelling and simulations I (interaction of radiation with matter, interaction of photons with matter, interaction of hadrons with matter, etc), interaction of radiation with matter

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1088/1748-0221/16/01/P01002

16
 • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
 • TytułSpectroscopic properties of $Er^{3+}$-doped fluorotellurite glasses containing various modifiers
  AutorzyBożena Burtan-Gwizdała, Manuela REBEN, Jan Cisowski, Iwona GRELOWSKA, El Sayed Yousef, Hamed Algarni, Radosław Lisiecki, Natalia Nosidlak
  ŹródłoOptical Materials. — 2017 vol. 73, s. 509–516. — tekst: https://goo.gl/nRGf1q
 • keywords: absorption, photoluminescence, Judd-Ofelt analysis, fluorotellurite glasses, erbium ion

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/j.optmat.2017.09.001

17
 • [referat, 2018]
 • TytułSpectroscopic properties of $Er^{3+}-doped$ fluorotellurite glasses modified by $Nb_{2}O_{3}$ and $WO_{3}$
  AutorzyBożena Burtan-Gwizdała, Manuela REBEN, Jan Cisowski, El Sayed Yousef, Iwona GRELOWSKA
  ŹródłoPGL'2018 : eleventh seminar Porous glasses–special glasses : Szklarska Poręba, 12–16 September 2018 : abstracts and program. — [Poland : s. n.], [2018]. — S. 17
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
19
 • [referat, 2017]
 • TytułSpectroscopy studies of $TiO_{2}$/carbon nanotubes nanocomposite layers synthesized by the sol-gel method
  AutorzyMarek NOCUŃ, Sławomir KWAŚNY, Magdalena KWAŚNY, Irena GRELOWSKA
  ŹródłoXIVtextsuperscript{th} international conference on Molecular spectroscopy : from molecules to functional materials : Kraków–Białka Tatrzańska, 3–7 September 2017 : programme - abstracts - list of authors / eds. A. Koleżyński, M. Król ; AGH University of Science and Technology. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe "Akapit", 2017. — S. 203
 • keywords: carbon nanotubes, thin films, sol-gel, titanium dioxide

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
21
 • [referat, 2014]
 • TytułSpektroskopowe właściwości prazeodymu w szkłach tellurowych modyfikowanych tlenkiem lutetu
  AutorzyIwona GRELOWSKA
  ŹródłoWpływ młodych naukowców na osiągnięcia polskiej nauki [Dokument elektroniczny] : materiały konferencji Młodych Naukowców : VII edycja : 6.12.2014 Kraków, 13.12.2014 Łódź : materiały konferencyjne – streszczenia wystąpień 2 / oprac. Marcin Kuczera, Krzysztof Piech. — Kraków : CREATIVETIME, 2014. — S. 198
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • [referat, 2015]
 • TytułStructural and optical study of tellurite-barium glasses
  AutorzyGRELOWSKA, M. REBEN, B. Burtan, B. Jarząbek, J. Cisowski, El Sayed Yousef, P. JELEŃ, M. SITARZ
  ŹródłoXIIIth ICMS 2015 : XIIItextsuperscript{th} International Conference on Molecular Spectroscopy : from molecules to molecular materials, biological molecular systems and nanostructures : Wrocław, 9–13.9.2015 : programme, abstracts, list of authors. — [Wrocław : s. n.], [2015]. — S. 98
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
24
 • [artykuł w czasopiśmie, 2020]
 • TytułStructural and photoelectronic features of novel vanadate glass
  AutorzyH. H. Hegazy, I. M. Ashraf, H. Algarni, M. REBEN, S. Rafique, I. GRELOWSKA, E. Yousef
  ŹródłoJournal of Ovonic Research. — 2020 vol. 16 no. 6, s. 397–404. — tekst: https://chalcogen.ro/397_HegazyHH.pdf
 • keywords: XRD, structural, photoconductivity, thermal, scanning electron microscope, oxide glass

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25