Wykaz publikacji wybranego autora

Iwona Grelowska, dr inż.

asystent

Faculty of Materials Science and Ceramics
WIMiC-ktspa

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria chemiczna


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 56139401100

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 38, z ogólnej liczby 38 publikacji Autora


1
2
 • [article, 2017]
 • TytułDifferent modifier oxides effect on the photoluminescence and photoinduced piezooptics of $Er^{3+}$-doped fluorotellurite glasses
  AutorzyM. REBEN, El. Sayed Yousef, M. Piasecki, A. A. Albassam, A. M. El-Naggar, G. Lakshminarayana, I. V. Kityk, I. GRELOWSKA
  ŹródłoJournal of Materials Science : Materials in Electronics. — 2017 vol. 28 iss. 12, s. 8969–8975. — tekst: https://goo.gl/92VKWn
3
 • [journal paper, 2014]
 • TytułElipsometria spektroskopowa w badaniu materiałów
  AutorzyIwona GRELOWSKA, Bożena Burtan, Janusz Jaglarz, Manuela REBEN
  ŹródłoDokonania Młodych Naukowców [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne. — 2014 nr 4, s. 595–600
4
 • [proceedings, 2016]
 • TytułInfluence of modifiers on the spectroscopic properties of $Er^{3+}$ ions in $TeO_{2}-P_{2}O_{5}-ZnO-PbF_{2}$ glasses
  AutorzyM. REBEN, El Sayed Yousef, I. GRELOWSKA, M. Sindut, B. Burtan-Gwizdała
  ŹródłoSociety of Glass Technology centenary conference & 13th symposium of the European Society of Glass Science and Technology : 4–8 September 2016, Sheffield, UK : abstracts. — [UK : s. n.], [2016]. — S. 275
5
 • [proceedings, 2018]
 • TytułInfluence of modifiers on the thermal and optical properties of $TeO_{2}-P_{2}O_{5}-ZnO-PbF_{2}$ glasses
  AutorzyManuela REBEN, Bożena Burtan-Gwizdała, Jan Cisowski, Iwona GRELOWSKA, El Sayed Yousef
  ŹródłoPGL'2018 : eleventh seminar Porous glasses–special glasses : Szklarska Poręba, 12–16 September 2018 : abstracts and program. — [Poland : s. n.], [2018]. — S. 31
6
 • [proceedings, 2015]
 • TytułInfluence of modifiers on the thermal characteristic of glasses of the $TeO_{2}-P_{2}O_{5}-ZnO-PbF_{2}$ system
  AutorzyM. Kosmal, M. REBEN, El Sayed Yousef, M. SZUMERA, I. GRELOWSKA
  ŹródłoCCTA12 : 12textsuperscript{th} Conference on Calorimetry and Thermal Analysis ; 5textsuperscript{th} joint Czech-Hungarian-Polish-Slovakian thermoanalytical conference : 6–10 September 2015, Zakopane, Poland : book of abstracts / eds. Zofia Rzączyńska, Barbara Pacewska, Renata Łyszczek. — Lublin : Maria Curie-Skłodowska University Press, 2015. — S. 115
7
 • [journal paper, 2016]
 • TytułInfluence of modifiers on the thermal characteristic of glasses of the $TeO_{2}-P_{2}O_{5}-ZnO-PbF_{2}$ system
  AutorzyM. REBEN, El Sayed Yousef, I. GRELOWSKA, M. Kosmal, M. SZUMERA
  ŹródłoJournal of Thermal Analysis and Calorimetry. — 2016 vol. 125 iss. 3, s. 1279–1286. — tekst: https://goo.gl/XG3EDD
8
 • [article, 2019]
 • TytułInfluence of modifiers on thermal and optical properties of $TeO_{2}-P_{2}O_{5}-ZnO-PbF_{2}$ glasses
  AutorzyManuela REBEN, Bożena Burtan-Gwizdała, Jan Cisowski, Iwona GRELOWSKA, El Sayed Yousef, Julita Bukalska
  ŹródłoOptica Applicata. — 2019 vol. 49 no. 3, s. 403–413. — tekst: http://opticaapplicata.pwr.edu.pl/files/pdf/2019/no3/optappl_4903p403.pdf
9
 • [article, 2017]
 • TytułMateriały ceramiczne w stomatologii
  AutorzyMichał Wydra, Iwona GRELOWSKA
  ŹródłoSzkło i Ceramika. — 2017 R. 68 nr 6, s. 11–15
10
 • [proceedings, 2013]
 • TytułOptyczne i strukturalne badania szkieł tellurowych z układu $TeO_{2}-WO_{3}-PbO$ modyfikowanych tlenkami lutetu i lantanu
  AutorzyManuela REBEN, Bożena Burtan, Iwona GRELOWSKA
  ŹródłoIX Konferencja i Zjazd Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane, 19–22 września 2013 r. : streszczenia / red. z.: Zbigniew Pędzich, Magdalena Zarzecka-Napierała ; Polskie Towarzystwo Ceramiczne. — Kraków : PTC, cop. 2013. — S. 107
11
 • [article, 2014]
 • TytułOptyczne i strukturalne badania szkieł tellurowych z układu $TeO_{2}-WO_{3}-PbO$ modyfikowanych tlenkami lutetu i lantanu
  AutorzyBożena Burtan, Iwona GRELOWSKA, Jan WASYLAK, Manuela REBEN
  ŹródłoMateriały Ceramiczne / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków. — 2014 R. 66 nr 1, s. 27–31
12
 • [article, 2017]
 • TytułSpectroscopic properties of $Er^{3+}$-doped fluorotellurite glasses containing various modifiers
  AutorzyBożena Burtan-Gwizdała, Manuela REBEN, Jan Cisowski, Iwona GRELOWSKA, El Sayed Yousef, Hamed Algarni, Radosław Lisiecki, Natalia Nosidlak
  ŹródłoOptical Materials. — 2017 vol. 73, s. 509–516. — tekst: https://goo.gl/nRGf1q
13
 • [proceedings, 2018]
 • TytułSpectroscopic properties of $Er^{3+}-doped$ fluorotellurite glasses modified by $Nb_{2}O_{3}$ and $WO_{3}$
  AutorzyBożena Burtan-Gwizdała, Manuela REBEN, Jan Cisowski, El Sayed Yousef, Iwona GRELOWSKA
  ŹródłoPGL'2018 : eleventh seminar Porous glasses–special glasses : Szklarska Poręba, 12–16 September 2018 : abstracts and program. — [Poland : s. n.], [2018]. — S. 17
14
 • [article, 2019]
 • TytułSpectroscopic properties of $Er^{3+}-doped$ fluorotellurite glasses modified by $Nb_{2}O_{5}$ and $WO_{3}$
  AutorzyBożena Burtan-Gwizdała, Manuela REBEN, Jan Cisowski, El Sayed Yousef, Radosław Lisiecki, Iwona GRELOWSKA
  ŹródłoOptica Applicata. — 2019 vol. 49 no. 3, s. 393–402. — tekst: http://opticaapplicata.pwr.edu.pl/files/pdf/2019/no3/optappl_4903p393.pdf
15
 • [proceedings, 2017]
 • TytułSpectroscopy studies of $TiO_{2}$/carbon nanotubes nanocomposite layers synthesized by the sol-gel method
  AutorzyMarek NOCUŃ, Sławomir KWAŚNY, Magdalena KWAŚNY, Irena GRELOWSKA
  ŹródłoXIVtextsuperscript{th} international conference on Molecular spectroscopy : from molecules to functional materials : Kraków–Białka Tatrzańska, 3–7 September 2017 : programme - abstracts - list of authors / eds. A. Koleżyński, M. Król ; AGH University of Science and Technology. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe "Akapit", 2017. — S. 203
16
17
 • [proceedings, 2014]
 • TytułSpektroskopowe właściwości prazeodymu w szkłach tellurowych modyfikowanych tlenkiem lutetu
  AutorzyIwona GRELOWSKA
  ŹródłoWpływ młodych naukowców na osiągnięcia polskiej nauki [Dokument elektroniczny] : materiały konferencji Młodych Naukowców : VII edycja : 6.12.2014 Kraków, 13.12.2014 Łódź : materiały konferencyjne – streszczenia wystąpień 2 / oprac. Marcin Kuczera, Krzysztof Piech. — Kraków : CREATIVETIME, 2014. — S. 198
18
 • [proceedings, 2015]
 • TytułStructural and optical study of tellurite-barium glasses
  AutorzyGRELOWSKA, M. REBEN, B. Burtan, B. Jarząbek, J. Cisowski, El Sayed Yousef, P. JELEŃ, M. SITARZ
  ŹródłoXIIIth ICMS 2015 : XIIItextsuperscript{th} International Conference on Molecular Spectroscopy : from molecules to molecular materials, biological molecular systems and nanostructures : Wrocław, 9–13.9.2015 : programme, abstracts, list of authors. — [Wrocław : s. n.], [2015]. — S. 98
19
 • [journal paper, 2016]
 • TytułStructural and optical study of tellurite–barium glasses
  AutorzyI. GRELOWSKA, M. REBEN, B. Burtan, M. SITARZ, J. Cisowski, El Sayed Yousef, A. KNAPIK, M. DUDEK
  ŹródłoJournal of Molecular Structure. — 2016 vol. 1126 spec. iss., s. 219–225. — tekst: https://goo.gl/ap8pF4
20
 • [journal paper, 2016]
 • TytułStructural and thermal studies of modified silica-strontium-barium glass from CRT
  AutorzyI. GRELOWSKA, M. Kosmal, M. REBEN, P. Pichniarczyk, M. SITARZ, Z. Olejniczak
  ŹródłoJournal of Molecular Structure. — 2016 vol. 1126 spec. iss., s. 265–274. — tekst: https://goo.gl/Q9BGdE
21
 • [proceedings, 2015]
 • TytułStructural and thermal studies of modified silica-strontium-barium glass from CRT
  AutorzyI. GRELOWSKA, M. Kosmal, M. REBEN, P. Pichniarczyk, M. SITARZ, Z. Olejniczak
  ŹródłoXIIIth ICMS 2015 : XIIItextsuperscript{th} International Conference on Molecular Spectroscopy : from molecules to molecular materials, biological molecular systems and nanostructures : Wrocław, 9–13.9.2015 : programme, abstracts, list of authors. — [Wrocław : s. n.], [2015]. — S. 97
22
 • [proceedings, 2017]
 • TytułSzkła fluorotellurowe domieszkowane pierwiastakami ziem rzadkich
  AutorzyIwona GRELOWSKA, Manuela REBEN
  ŹródłoWpływ młodych naukowców na osiągnięcia polskiej nauki : X edycja : Kraków 14.01.2017, Poznań 21.01.2017 : materiały konferencyjne – streszczenia wystąpień, cz. 2 / oprac. Marcin Kuczera, Krzysztof Piech. — Kraków : CREATIVETIME, 2017. — S. 57
23
 • [proceedings, 2014]
 • TytułSzkła specjalne dla optoelektroniki
  AutorzyIwona GRELOWSKA, Manuela REBEN, Bożena Burtan, Jan Cisowski
  ŹródłoDokonania naukowe doktorantów 2 [Dokument elektroniczny] : materiały konferencyjne – streszczenia : materiały Konferencji Młodych Naukowców : Kraków, 12.04.2014 r.. — Kraków : CREATIVETIME, 2014. — S. 61
24
 • [journal paper, 2014]
 • TytułSzkła specjalne dla optoelektroniki
  AutorzyIwona GRELOWSKA, Manuela REBEN, Bożena Burtan, Jan Cisowski
  ŹródłoDokonania Młodych Naukowców [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne. — 2014 nr 4, s. 589–594
25
 • [proceedings, 2015]
 • TytułSzkła tellurowo-fosforanowe zawierające niobian litu
  AutorzyIwona GRELOWSKA, Manuela REBEN, El Sayed Yousef
  ŹródłoWpływ młodych naukowców na osiągnięcia polskiej nauki [Dokument elektroniczny] : IX edycja : Kraków 5.12.2015, Poznań 12.12.2015 : materiały konferencyjne – streszczenia wystąpień 5 / oprac. Marcin Kuczera, Krzysztof Piech. — Kraków : CREATIVETIME, 2015. — S. 64