Wykaz publikacji wybranego autora

Iwona Grelowska, dr inż.

asystent

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-ktspa, Katedra Technologii Szkła i Powłok Amorficznych

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria chemiczna


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 56139401100

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)Statystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem382018
2019312
2018321
2017743
2016514
2015972
20141046
201311
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem381523
201933
201833
2017734
2016514
2015927
20141082
201311
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem382612
2019321
2018321
2017752
2016514
2015972
20141082
201311
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem381226
2019321
2018312
2017725
2016532
2015927
20141028
201311
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem381622
2019321
2018312
2017734
2016541
2015927
20141046
201311
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem381919
2019321
2018312
2017734
2016541
2015927
20141073
2013111
2
 • Different modifier oxides effect on the photoluminescence and photoinduced piezooptics of $Er^{3+}$-doped fluorotellurite glasses / M. REBEN, El. Sayed Yousef, M. Piasecki, A. A. Albassam, A. M. El-Naggar, G. Lakshminarayana, I. V. Kityk, I. GRELOWSKA // Journal of Materials Science : Materials in Electronics ; ISSN 0957-4522. — 2017 vol. 28 iss. 12, s. 8969–8975. — Bibliogr. s. 8975, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2017-03-02. — tekst: https://goo.gl/92VKWn

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/s10854-017-6627-x

3
 • Elipsometria spektroskopowa w badaniu materiałów[Spectroscopic ellipsometry in materials science] / Iwona GRELOWSKA, Bożena Burtan, Janusz Jaglarz, Manuela REBEN // Dokonania Młodych Naukowców [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2300-4436. — 2014 nr 4, s. 595–600. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd DVD. — Bibliogr. s. 600, Streszcz.. — Referat opublikowany w cz. 2. — Konferencja młodych naukowców nt. Dokonania naukowe doktorantów – II edycja : Kraków, 12.04.2014

 • słowa kluczowe: elipsometria, chropowatość, współczynnik załamania

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Influence of modifiers on the spectroscopic properties of $Er^{3+}$ ions in $TeO_{2}-P_{2}O_{5}-ZnO-PbF_{2}$ glasses / M. REBEN, El Sayed Yousef, I. GRELOWSKA, M. Sindut, B. Burtan-Gwizdała // W: Society of Glass Technology centenary conference & 13th symposium of the European Society of Glass Science and Technology : 4–8 September 2016, Sheffield, UK : abstracts. — [UK : s. n.], [2016]. — S. 275

 • keywords: thermal stability, luminescence, refractive index, Judd-Ofelt theory, fluorotellurite

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Influence of modifiers on the thermal and optical properties of $TeO_{2}-P_{2}O_{5}-ZnO-PbF_{2}$ glasses / Manuela REBEN, Bożena Burtan-Gwizdała, Jan Cisowski, Iwona GRELOWSKA, El Sayed Yousef // W: PGL'2018 : eleventh seminar Porous glasses–special glasses : Szklarska Poręba, 12–16 September 2018 : abstracts and program. — [Poland : s. n.], [2018]. — S. 31. — Toż na dysku Flesh. — S. 30

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Influence of modifiers on the thermal characteristic of glasses of the $TeO_{2}-P_{2}O_{5}-ZnO-PbF_{2}$ system / M. Kosmal, M. REBEN, El Sayed Yousef, M. SZUMERA, I. GRELOWSKA // W: CCTA12 : 12\textsuperscript{th} Conference on Calorimetry and Thermal Analysis ; 5\textsuperscript{th} joint Czech-Hungarian-Polish-Slovakian thermoanalytical conference : 6–10 September 2015, Zakopane, Poland : book of abstracts / eds. Zofia Rzączyńska, Barbara Pacewska, Renata Łyszczek. — Lublin : Maria Curie-Skłodowska University Press, 2015. — ISBN: 978-83-7784-684-1. — S. 115

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Influence of modifiers on the thermal characteristic of glasses of the $TeO_{2}-P_{2}O_{5}-ZnO-PbF_{2}$ system / M. REBEN, El Sayed Yousef, I. GRELOWSKA, M. Kosmal, M. SZUMERA // Journal of Thermal Analysis and Calorimetry ; ISSN 1388-6150. — Tytuł poprz.: Journal of Thermal Analysis ; ISSN: 0368-4466. — 2016 vol. 125 iss. 3, s. 1279–1286. — Bibliogr. s. 1285–1286, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2016-04-12. — CCTA12 : 12th Conference on Calorimetry and Thermal Analysis ; 5th joint Czech-Hungarian-Polish-Slovakian thermoanalytical conference : September 6–10, 2015. — tekst: https://goo.gl/XG3EDD

 • keywords: thermal stability, fluorotellurite, crystalline phase, glass modifiers

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/s10973-016-5421-y

8
9
 • Materiały ceramiczne w stomatologiiCeramic materials in dentistry / Michał Wydra, Iwona GRELOWSKA // Szkło i Ceramika ; ISSN 0039-8144. — Tytuł poprz.: Przemysł Szklarski. — 2017 R. 68 nr 6, s. 11–15. — Bibliogr. s. 15, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: CAD/CAM, dwutlenek cyrkonu, ceramika dentystyczna, uzupełnienia pełnoceramiczne

  keywords: CAD/CAM, dental ceramic, all ceramic restorations, zircon dioxide

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Optyczne i strukturalne badania szkieł tellurowych z układu $TeO_{2}-WO_{3}-PbO$ modyfikowanych tlenkami lutetu i lantanuOptical, thermal and structural studies of ternary $TeO_{2}-WO_{3}-PbO$ glasses modified with lanthanum and lutetium oxides / Manuela REBEN, Bożena Burtan, Iwona GRELOWSKA // W: IX Konferencja i Zjazd Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane, 19–22 września 2013 r. : streszczenia / red. z.: Zbigniew Pędzich, Magdalena Zarzecka-Napierała ; Polskie Towarzystwo Ceramiczne. — Kraków : PTC, cop. 2013. — Opis częśc. wg. okł.. — ISBN: 978-83-63663-31-5. — S. 107

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Optyczne i strukturalne badania szkieł tellurowych z układu $TeO_{2}-WO_{3}-PbO$ modyfikowanych tlenkami lutetu i lantanuOptical, thermal and structural studies of ternary $TeO_{2}-WO_{3}-PbO$ glasses modified with lanthanum and lutetium oxides / Bożena Burtan, Iwona GRELOWSKA, Jan WASYLAK, Manuela REBEN // Materiały Ceramiczne = Ceramic Materials / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków ; ISSN 1644-3470. — Tytuł poprz.: Ceramika. Materiały Ogniotrwałe ; ISSN: 1505-1269. — 2014 R. 66 nr 1, s. 27–31. — Bibliogr. s. 31, Streszcz.

 • słowa kluczowe: szkła tellurowe, Lu2O3, współczynnik załamania, modyfikator szkła, La2O3

  keywords: tellurite glasses, refractive index, glass modifier, La2O3, Lu2O3

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Spectroscopic properties of $Er^{3+}$-doped fluorotellurite glasses containing various modifiers / Bożena Burtan-Gwizdała, Manuela REBEN, Jan Cisowski, Iwona GRELOWSKA, El Sayed Yousef, Hamed Algarni, Radosław Lisiecki, Natalia Nosidlak // Optical Materials ; ISSN 0925-3467. — 2017 vol. 73, s. 509–516. — Bibliogr. s. 515–516, Abstr.. — tekst: https://goo.gl/nRGf1q

 • keywords: absorption, photoluminescence, Judd-Ofelt analysis, fluorotellurite glasses, erbium ion

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/j.optmat.2017.09.001

13
 • Spectroscopic properties of $Er^{3+}-doped$ fluorotellurite glasses modified by $Nb_{2}O_{3}$ and $WO_{3}$ / Bożena Burtan-Gwizdała, Manuela REBEN, Jan Cisowski, El Sayed Yousef, Iwona GRELOWSKA // W: PGL'2018 : eleventh seminar Porous glasses–special glasses : Szklarska Poręba, 12–16 September 2018 : abstracts and program. — [Poland : s. n.], [2018]. — S. 17. — Toż. na dysku Flesh. — S. 16

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Spectroscopic properties of $Er^{3+}-doped$ fluorotellurite glasses modified by $Nb_{2}O_{5}$ and $WO_{3}$ / Bożena Burtan-Gwizdała, Manuela REBEN, Jan Cisowski, El Sayed Yousef, Radosław Lisiecki, Iwona GRELOWSKA // Optica Applicata ; ISSN 0078-5466. — 2019 vol. 49 no. 3, s. 393–402. — Bibliogr. s. 401–402. — tekst: http://opticaapplicata.pwr.edu.pl/files/pdf/2019/no3/optappl_4903p393.pdf

 • keywords: absorption, photoluminescence, Judd-Ofelt analysis, fluorotellurite glasses, erbium ion, McCumber approach

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5277/oa190302

15
 • Spectroscopy studies of $TiO_{2}$/carbon nanotubes nanocomposite layers synthesized by the sol-gel method / Marek NOCUŃ, Sławomir KWAŚNY, Magdalena KWAŚNY, Irena GRELOWSKA // W: XIV\textsuperscript{th} international conference on Molecular spectroscopy : from molecules to functional materials : Kraków–Białka Tatrzańska, 3–7 September 2017 : programme - abstracts - list of authors / eds. A. Koleżyński, M. Król ; AGH University of Science and Technology. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe "Akapit", 2017. — ISBN: 978-83-63663-94-0. — S. 203

 • keywords: carbon nanotubes, thin films, sol-gel, titanium dioxide

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
17
 • Spektroskopowe właściwości prazeodymu w szkłach tellurowych modyfikowanych tlenkiem lutetu[Spectroscopic properties of praseodymium in tellurite glass modified with lutetium oxide] / Iwona GRELOWSKA // W: Wpływ młodych naukowców na osiągnięcia polskiej nauki [Dokument elektroniczny] : materiały konferencji Młodych Naukowców : VII edycja : 6.12.2014 Kraków, 13.12.2014 Łódź : materiały konferencyjne – streszczenia wystąpień 2 / oprac. Marcin Kuczera, Krzysztof Piech. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : CREATIVETIME, 2014. — 1 dysk optyczny. — Na okł. dod.: Wrocław 16.01.2015 - ekologia i środowisko, 16.01.2015 - rolnictwo, ogrodnictwo i leśnictwo, 17.01.2015 - nauki przyrodnicze, 18.01.2015 - nauki inżynieryjne. — e-ISBN: 978-83-63058-44-9. — S. 198. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd DVD. — Bibliogr. s. 198. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Structural and optical study of tellurite-barium glasses / GRELOWSKA, M. REBEN, B. Burtan, B. Jarząbek, J. Cisowski, El Sayed Yousef, P. JELEŃ, M. SITARZ // W: XIIIth ICMS 2015 : XIII\textsuperscript{th} International Conference on Molecular Spectroscopy : from molecules to molecular materials, biological molecular systems and nanostructures : Wrocław, 9–13.9.2015 : programme, abstracts, list of authors. — [Wrocław : s. n.], [2015]. — S. 98

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Structural and optical study of tellurite–barium glasses / I. GRELOWSKA, M. REBEN, B. Burtan, M. SITARZ, J. Cisowski, El Sayed Yousef, A. KNAPIK, M. DUDEK // Journal of Molecular Structure ; ISSN 0022-2860. — 2016 vol. 1126 spec. iss., s. 219–225. — Bibliogr. s. 224–225, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2016-01-16. — From molecules to molecular materials, biological molecular systems and nanostructures : a collection of contributions presented at the XIII\textsuperscript{th} international conference on Molecular spectroscopy / eds. Henryk Ratajczak, Marek Drozd, Rui Fausto. — tekst: https://goo.gl/ap8pF4

 • keywords: tellurite glass, thermal stability, absorption, refractive index, ellipsometric angles

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/j.molstruc.2016.01.034

20
 • Structural and thermal studies of modified silica-strontium-barium glass from CRT / I. GRELOWSKA, M. Kosmal, M. REBEN, P. Pichniarczyk, M. SITARZ, Z. Olejniczak // Journal of Molecular Structure ; ISSN 0022-2860. — 2016 vol. 1126 spec. iss., s. 265–274. — Bibliogr. s. 273–274, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2016-01-19. — From molecules to molecular materials, biological molecular systems and nanostructures : a collection of contributions presented at the XIII\textsuperscript{th} international conference on Molecular spectroscopy / eds. Henryk Ratajczak, Marek Drozd, Rui Fausto. — tekst: https://goo.gl/Q9BGdE

 • keywords: CRT glass cullet, cement dust, blast furnace slag, control crystallization, NMR investigation

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/j.molstruc.2016.01.039

21
 • Structural and thermal studies of modified silica-strontium-barium glass from CRT / I. GRELOWSKA, M. Kosmal, M. REBEN, P. Pichniarczyk, M. SITARZ, Z. Olejniczak // W: XIIIth ICMS 2015 : XIII\textsuperscript{th} International Conference on Molecular Spectroscopy : from molecules to molecular materials, biological molecular systems and nanostructures : Wrocław, 9–13.9.2015 : programme, abstracts, list of authors. — [Wrocław : s. n.], [2015]. — S. 97

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Szkła fluorotellurowe domieszkowane pierwiastakami ziem rzadkich[Fluorothermal glass doped with rare earth elements] / Iwona GRELOWSKA, Manuela REBEN // W: Wpływ młodych naukowców na osiągnięcia polskiej nauki : X edycja : Kraków 14.01.2017, Poznań 21.01.2017 : materiały konferencyjne – streszczenia wystąpień, cz. 2 / oprac. Marcin Kuczera, Krzysztof Piech. — Kraków : CREATIVETIME, 2017. — ISBN: 978-83-63058-68-5. — S. 57. — Bibliogr. s. 57

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Szkła specjalne dla optoelektroniki[Special glass for optoelectronics] / Iwona GRELOWSKA, Manuela REBEN, Bożena Burtan, Jan Cisowski // W: Dokonania naukowe doktorantów 2 [Dokument elektroniczny] : materiały konferencyjne – streszczenia : materiały Konferencji Młodych Naukowców : Kraków, 12.04.2014 r.. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : CREATIVETIME, 2014. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-83-63058-40-1. — S. 61. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 61. — Iwona Grelowska, Manuela Reben – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Szkła specjalne dla optoelektroniki[Special glass for optoelectronics] / Iwona GRELOWSKA, Manuela REBEN, Bożena Burtan, Jan Cisowski // Dokonania Młodych Naukowców [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2300-4436. — 2014 nr 4, s. 589–594. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd DVD. — Bibliogr. s. 594, Streszcz.. — Referat opublikowany w cz. 2. — Iwona Grelowska, Manuela Reben – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza. — Konferencja młodych naukowców nt. Dokonania naukowe doktorantów – II edycja : Kraków, 12.04.2014

 • słowa kluczowe: szkła tellurowe, kation prazeodymu, absorpcja, dyspersja współczynnika załamania światła

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Szkła tellurowo-fosforanowe zawierające niobian litu[Tellurite phosphate glasses containing lithium niobate] / Iwona GRELOWSKA, Manuela REBEN, El Sayed Yousef // W: Wpływ młodych naukowców na osiągnięcia polskiej nauki [Dokument elektroniczny] : IX edycja : Kraków 5.12.2015, Poznań 12.12.2015 : materiały konferencyjne – streszczenia wystąpień 5 / oprac. Marcin Kuczera, Krzysztof Piech. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : CREATIVETIME, 2015. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-83-63058-55-5. — S. 64. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd DVD. — Bibliogr. s. 64. — I. Grelowska, M. Reben – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: