Wykaz publikacji wybranego autora

Agnieszka Wilk, mgr inż.

specjalista

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kcmo, Katedra Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 57125690200

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 30, z ogólnej liczby 30 publikacji Autora


1
 • [artykuł w czasopiśmie, 2020]
 • TytułA large piezoelectric strain recorded in BCT ceramics obtained by a modified Pechini method
  AutorzyLucjan Kozielski, Agnieszka WILK, Mirosław M. BUĆKO, Juras Banys
  ŹródłoMaterials [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne. — 2020 vol. 13 iss. 7 art. no. 1620, s. 1–8. — tekst: https://www-1mdpi-1com-12vzsevik0046.wbg2.bg.agh.edu.pl/1996-1944/13/7/1620/pdf
2
 • [referat w czasopiśmie, 2014]
 • TytułAlternatywne metody otrzymywania kształtek z materiałów opartych na $gamma$-alonie syntezowanych metodą samorozwijającej się syntezy wysokotemperaturowej (SHS)
  AutorzyAgnieszka WILK, Wiktoria WIERZBA
  ŹródłoDokonania Młodych Naukowców [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne. — 2014 nr 4, s. 564–565
3
 • [referat, 2014]
 • TytułAlternatywne metody otrzymywania kształtek z materiałów opartych na ${gamma}-alonie$
  AutorzyAgnieszka WILK, Wiktoria WIERZBA
  ŹródłoDokonania naukowe doktorantów 2 [Dokument elektroniczny] : materiały konferencyjne – streszczenia : materiały Konferencji Młodych Naukowców : Kraków, 12.04.2014 r.. — Kraków : CREATIVETIME, 2014. — S. 35
4
 • [referat, 2015]
 • TytułAluminium oxynitride – hexagonal boron nitride composites with anisotropic properties
  AutorzyWILK Agnieszka, RUTKOWSKI Paweł, ZIENTARA Dariusz, BUĆKO Mirosław
  ŹródłoECerS XIV [Dokument elektroniczny] : 14textsuperscript{th} international conference of the European Ceramic Society : 21–25 June, 2015, Toledo, España : book of abstracts. — [Spain : s. n.], [2015]. — S. [1], ID: 02411
5
 • [referat, 2015]
 • TytułAluminium oxynitride – hexagonal boron nitride composites with anisotropic properties
  AutorzyA. WILK, P. RUTKOWSKI, D. ZIENTARA, M. M. BUĆKO
  ŹródłoEngineering ceramics 2015 : materials for better life : advanced research workshop : Smolenice, May 10–14, 2015 : book of abstracts / ed. by Zoltán Lenčéš, Jana Valúchová. — Slovak Republic : Publishing House of the Slovak Academy of Sciences, [2015]. — S. 53
6
 • [referat, 2015]
 • TytułAluminium oxynitride – hexagonal boron nitride composites with anisotropic properties
  AutorzyA. WILK, M. M. BUĆKO, D. ZIENTARA, P. RUTKOWSKI
  ŹródłoSM-2015 : 11textsuperscript{th} conference for young scientists in ceramics ; satellite event: ESR Workshop, COST IC1208 : October 21–24, 2015, Novi Sad, Serbia : programme and book of abstracts. — Novi Sad : Faculty of Technology. University of Novi Sad, 2015. — S. 88
7
8
 • [referat, 2018]
 • TytułAluminium oxynitride-hexagonal boron nitride composites with anisotropic properties
  AutorzyAgnieszka WILK, Mirosław M. BUĆKO
  Źródło6textsuperscript{th} AGH-HU joint symposium : Krakow, May 14textsuperscript{th}–16textsuperscript{th} 2018 : book of abstracts. — Krakow : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2018. — S. 55
9
 • [artykuł w czasopiśmie, 2021]
 • TytułAnaliza stereologiczna gęstych spieków kompozytowych w układzie ATZ
  AutorzyMarek Grabowy, Wiktoria Dzidek, Agnieszka WILK, Kamil WOJTECZKO, Agnieszka WOJTECZKO, Maciej Łuszcz, Yurii DELIKHOVSKYI, Zbigniew PĘDZICH
  ŹródłoMateriały Ceramiczne / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków. — 2021 t. 73 nr 2, s. 82–91. — tekst: https://mccm.ptcer.pl/index.php/materialy_ceramiczne/article/view/212
10
 • [referat, 2016]
 • TytułAnizotropia właściwości w tworzywach z układu Al-B-O-N
  AutorzyAgnieszka WILK
  ŹródłoDokonania naukowe doktorantów IV [Dokument elektroniczny] : materiały konferencyjne – streszczenia : materiały Konferencji Młodych Naukowców : Kraków, 9.04.2016 r. / oprac. Marcin Kuczera, Krzysztof Piech. — Kraków : CREATIVETIME, [2016]. — S. 17
11
 • [referat, 2017]
 • TytułComposites based on aluminium oxynitride prepared from SHS-derived powders : [abstract]
  AutorzyMirosław M. BUĆKO, Alan WILMAŃSKI, Agnieszka WILK
  Źródło2017 international workshop on Science research aimed to application of ceramic matrix composites : 9textsuperscript{th}–12textsuperscript{th} November 2017, Xi'an, China / Northwestern Polytechnical University, TSCM Science and Technology on Thermostructural Composite Materials Laboratory. — [China : s. n.], [2017]. — S. 7–8
12
 • [referat, 2017]
 • TytułComposites in the $gamma$-alon/hexagonal Boron Nitride System with Anisotropic Properties
  AutorzyAgnieszka WILK, Mirosław M. BUĆKO
  ŹródłoSpring meeting of the Korean Ceramic Society : April 19-21 2017, Gunsan / The Korean Ceramic Society. — [Gunsan : s. n.], [2017]. — S. 96
13
 • [referat, 2019]
 • TytułDielectric properties of $Ca-Ba-Ti-Zr-O_{3}$ solid solutions
  AutorzyAgnieszka WILK, Lucjan Kozielski, Mirosław M. BUĆKO
  Źródło3textsuperscript{rd} Polish-Korean joint workshop on Advanced ceramics and XVI conference Composites and ceramic materials - technology, application and testing : under E-MRS auspices : [3textsuperscript{rd}–10textsuperscript{th} July 2019, Warsaw, Białowieża, Gdansk] : book of abstracts. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe "Akapit", 2019. — S. 24
14
15
 • [referat, 2022]
 • TytułEffect of Y2O3 additive on morphology and phase composition of zirconia solid solutions
  AutorzyAgnieszka WILK, Kamil WOJTECZKO, Marta GAJEWSKA, Radosław LACH, Piotr JELEŃ, Maciej SITARZ, Krzysztof HABERKO, Zbigniew PĘDZICH
  ŹródłoCeramics in Europe 2022 [Dokument elektroniczny] : Kraków 10textsuperscript{th} - 14textsuperscript{th} July : abstract book. — [Krakow : Symposium Cracoviense], [2022]. — S. 37
16
 • [referat, 2016]
 • TytułFracture of g-alon - $h-BN$ anisotropic composites
  AutorzyAgnieszka WILK, Mirosław M. BUĆKO
  ŹródłoFAC 2016 : Fractography of Advanced Ceramics : the international conference : 9textsuperscript{th}–12textsuperscript{th} October 2016, Slovakia : book of abstracts / authors: Erika Múdra, Alexandra Kovalčíkova, Ján Dusza. — Košice : Institut of Materials Research. Slovak Academy of Sciences, cop. 2016. — S. [1]
17
 • [artykuł w czasopiśmie, 2021]
 • TytułHydrothermal aging of ATZ composites based on zirconia made of powders with different yttria content
  AutorzyMarek Grabowy, Agnieszka WILK, Radosław LACH, Zbigniew PĘDZICH
  ŹródłoMaterials [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne. — 2021 vol. 14 iss. 21 art. no. 6418, s. 1–14. — tekst: https://www.mdpi.com/1996-1944/14/21/6418/pdf
18
 • [referat, 2019]
 • TytułHydrothermally crystallized $ZrO_{2}-MgO$ nanopowders : way of processing and properties
  AutorzyM. BUĆKO, A. WILK, K. HABERKO
  ŹródłoXVI ECerS conference [Dokument elektroniczny] : XVI conference and exhibition of the European Ceramic Society : Torino, 16–20 June 2019 : abstract book. — [Torino : s. n.], [2019]. — S. 676
19
 • [artykuł w czasopiśmie, 2021]
 • TytułImprovement of fracture toughness in dense ATZ composites prepared from zirconia powders with different yttria content
  AutorzyMarek Grabowy, Yurii DELIKHOVSKYI, Agnieszka WILK, Zbigniew PĘDZICH
  ŹródłoComposites Theory and Practice : [czasopismo naukowe Polskiego Towarzystwa Materiałów Kompozytowych]. — 2021 vol. 21 no. 4, s. 161-168. — tekst: https://kompozyty.ptmk.net/pliczki/pliki/1377_2021t04_marek-grabowy-yurii-.pdf
20
 • [referat, 2016]
 • TytułKompozyty azotek boru–azotek glinu z anizotropią właściwości
  AutorzyWILK A., RUTKOWSKI P., ZIENTARA D., BUĆKO M. M.
  ŹródłoPolska Ceramika 2016 [Dokument elektroniczny] : IX międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 11–14 września 2016 : streszczenia / pod red. Agnieszki Gubernat, Piotra Wyszomirskiego. — [Kraków : s. n.], [2016]. — S. 114
21
 • [referat, 2014]
 • TytułKompozyty w układzie tlenoazotek glinu – heksagonalny azotek boru o anizotropowych właściwościach
  AutorzyWILK A., RUTKOWSKI P., ZIENTARA D., BUĆKO M. M.
  ŹródłoPolska Ceramika 2014 [Dokument elektroniczny] : VIII międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 7–10 września 2014 : streszczenia / pod red. Agnieszki Gubernat, Piotra Wyszomirskiego, Ewy Stobierskiej ; AGH. — [Kraków : s. n.], [2014]. — S. 153
22
 • [referat, 2022]
 • TytułMechanical properties and hydrothermal aging of ATZ composites prepared from zirconia powders with different yttria content
  AutorzyMarek Grabowy, Agnieszka WILK, Zbigniew PĘDZICH
  ŹródłoCeramics in Europe 2022 [Dokument elektroniczny] : Kraków 10textsuperscript{th} - 14textsuperscript{th} July : abstract book. — [Krakow : Symposium Cracoviense], [2022]. — S. 259
23
 • [referat, 2016]
 • TytułOtrzymywanie i właściwości kompozytów azotek boru - azotek glinu
  AutorzyAgnieszka WILK
  ŹródłoDokonania naukowe doktorantów IV [Dokument elektroniczny] : materiały konferencyjne – streszczenia : materiały Konferencji Młodych Naukowców : Kraków, 9.04.2016 r. / oprac. Marcin Kuczera, Krzysztof Piech. — Kraków : CREATIVETIME, [2016]. — S. 18
24
 • [referat, 2013]
 • TytułOtrzymywanie i właściwości tworzyw heksagonalny azotek boru – tlenoazotek glinu
  AutorzyAgnieszka WILK, Dariusz ZIENTARA, Mirosław M. BUĆKO
  ŹródłoIX Konferencja i Zjazd Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane, 19–22 września 2013 r. : streszczenia / red. z.: Zbigniew Pędzich, Magdalena Zarzecka-Napierała ; Polskie Towarzystwo Ceramiczne. — Kraków : PTC, cop. 2013. — S. 129
25
 • [artykuł w czasopiśmie, 2020]
 • TytułPhotoluminescence and electrical properties in $Pr-modified$ $(Ba_{1-x}Ca_{x})TiO_{3}$ multifunctional ceramics
  AutorzyMirosław M. BUĆKO, Agnieszka WILK, Jerzy LIS, Anna Toczek, Lucjan Kozielski
  ŹródłoProcessing and Application of Ceramics. — 2020 vol. 14 iss. 1, s. 77–82. — tekst: http://www.tf.uns.ac.rs/publikacije/PAC/pdf/PAC%2047%2011.pdf