Wykaz publikacji wybranego autora

Marcin Królikowski, mgr inż.

doktorant

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kse, Katedra Surowców Energetycznych


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 5, z ogólnej liczby 8 publikacji Autora


1
  • Badania eksperymentalne zależności chemizmu wód geotermalnych od składu mineralnego skał
2
  • Główne bariery wykorzystania energii geotermalnej w Polsce na przykładzie wybranych ciepłowni
3
  • Hybrid bicycle vs. photovoltaic systems - possibilities of use
4
  • Pojazdy hybrydowe a systemy fotowoltaiczne – możliwości wykorzystania (projekt OZI)
5
  • Potencjalne możliwości wykorzystania czwartorzędowych wód podziemnych w instalacjach niskotemperaturowych