Wykaz publikacji wybranego autora

Alan Wilmański, dr inż.

specjalista

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kcmo, Katedra Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak
1
 • Aluminium oxynitride - titanium nitride composites consolidated by hot pressing and pressureless sintering
2
 • Application of DT-FGTM approach for the development of thermoelectric modules
3
 • Composites based on aluminium oxynitride prepared from SHS-derived powders
4
 • Composites based on aluminium oxynitride reinforced with titanium nitride or titanium carbide inclusions
5
 • Composites in the aluminum oxynitride - $MeN (Me=Ti, Ta, Cr)$ system prepared from SHS-derived powders
6
 • Composites in the aluminum oxynitride - MeN (Me=Ti, Ta, Cr) system prepared from SHS-derived powders
7
 • Composites in the aluminum oxynitride – MeN (Me= Ti, Ta, Nb, Cr) systems prepared from SHS-derived powders
8
 • Composites in the aluminum oxynitride – some 3d metal nitrides systems prepared from SHS-derived powders
9
 • Composites in the aluminum oxynitride-$MeN(Me=Ti, Ta, Nb, Cr)$ systems prepared from SHS-derived powders
10
 • Composites in the Ta-Al-O-N system prepared from SHS-derived powders
11
 • Composites in the $Ta-Al-O-N$ system prepared from SHS-derived powders
12
 • Composites in the $Ti-Al-O-N$ system prepared from SHS derived powders
13
 • Composites in the Ti-Al-O-N system prepared from SHS-derived powders
14
 • Effect of sintering temperature on microstructure and thermoelectric properties of pure and Al-doped n-type ZnO
15
 • High-efficient thermoelectric modules for conversion of low-parametrical heat into electricity
16
 • Kompozyty $AlON-TiN$ otrzymywane z proszków syntezowanych metodą SHS z różnych prekursorów TiN
17
 • Kompozyty w układzie $Al-Ta-O-N$ otrzymywane z proszków syntezowanych metodą SHS
18
 • Kompozyty w układzie ${Nb-Al-O-N}$ prasowane na gorąco z proszków otrzymywanych metodą SHS
19
 • Otrzymywanie proszków azotku glinu metodą SHS w obecności soli amonowych
20
 • Preparation of $\gamma$–ALON CMC with titanium nitride nanoparticle reinforcement formed in situ using SHS technique
21
 • Sialon-based composites prepared from the aluminiumoxynitride SHS-derived powders
22
 • Sialon-based materials prepared from the aluminium oxynitride SHS-derived powders
23
 • Sialon-based materials prepared from the aluminium oxynitride SHS-derived powders
24
 • Sialon-based refractory materials prepared from the aluminium oxynitride SHS-derived powders
25
 • Strain sensors based on carbon nanotube – polymer coatings