Wykaz publikacji wybranego autora

Kamil Górecki, mgr inż.

doktorant

Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
WIMiIP-kmm, Katedra Metaloznawstwa i Metalurgii Proszków


Identyfikatory Autora

ORCID: 0000-0003-2242-3517

ResearcherID: A-9750-2015

Scopus: 56556406800

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 43, z ogólnej liczby 44 publikacji Autora


1
2
 • Analiza dylatometryczna i mikrostrukturalna stali narzędziowej X37CrMoV5-1 oraz podeutektycznego stopu z układu ${Fe-Cr-C}$
3
 • Analiza mikrostruktury stali podeutektoidalnej $Co-Mo$ po ciągłym chłodzeniu z zakresu austenitu
4
 • Analiza mikrostruktury stali podeutektoidalnej $Co-Mo$ po ciągłym chłodzeniu z zakresu austenitu
5
 • Analiza mikrostruktury stopu z układu $Ni-Cr-C-Al$: symulacje CALPHAD oraz wyniki eksperymentalne
6
 • Analysis of pitting wear phenomena in 30CrMoV9 steel samples with $Si-DLC$ coating
7
 • Characterization of equimolar High-Entropy Alloy from $Al-Ti-Co-Ni-Fe$ system
8
 • Charakterystyka nowego, wysokoentropowego stopu $Al_{10}Ti_{10}Si_{10}Cu_{35}Fe_{35}$
9
10
 • Effect of chromium addition on structure and microstructure of high-entropy alloys from Al-Ti-Co-Ni-Fe-(Cr) system
11
 • Electrophoretic deposition of organic/inorganic composite coatings containing ZnO nanoparticles exhibiting antibacterial properties
12
 • Experimental and thermodynamic study of selected in-situ composites from the $Fe-Cr-Ni-Mo-C$ system
13
 • Experimental study of phase transformation in non-equilibrium hypoeutectic alloy from the $Fe–Cr–Ni–Mo–C$ system
14
 • Fractography and microstructure analysis of pipe connector
15
 • Influence of synthesis method on the structure and microstructure in $Al_{5}Ti_{15}Co_{35}Ni_{25}Fe_{20}$ multi-principal element alloy
16
 • Microstructural and phase characterization of the Ti-Al intermetallic alloy
17
 • Microstructural banding in titanium alloys
18
19
 • Microstructure and phase composition characterization of a Ti-Al intermetallic alloy
20
 • Microstructure of cast $Ni-Cr-Al-C$ alloy
21
 • Nanokompozyty typu żywica rezolowa/organofilowy MMTNa: synteza i wybrane właściwości w układzie spoiwo - osnowa mineralna
22
 • Necessary thermodynamics factors to obtain simple solid solutions in high-entropy alloys from the $Al-Ti-Co-Ni-Fe$ system
23
 • Phase and magnetic transformations in cast $Fe-Cr-C$ alloy
24
 • Porównanie morfologii eutektyk węglikowych w stopach z układów $Fe-Cr-C$ i $Fe-Cr-Mo-C$ w stanie lanym
25
 • Sintering and heat treatment of $Al_{15}$${Ti_5}$$Co_{35}$$Ni_{25}$$Fe_{20}$ high-entropy alloy