Wykaz publikacji wybranego autora

Wiktoria Wierzba, mgr inż.

doktorant

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kcmo, Katedra Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak
1
 • Alternatywne metody otrzymywania kształtek z materiałów opartych na $\gamma$-alonie syntezowanych metodą samorozwijającej się syntezy wysokotemperaturowej (SHS)
2
 • Alternatywne metody otrzymywania kształtek z materiałów opartych na ${\gamma}-alonie$
3
 • Badania nad spiekaniem odlewanego węglika krzemu z aktywatorami tlenkowymi
4
 • Microporous sialon material with low thermal conductivity
5
 • Polycrystalline nanosialon material with low thermal conductivity
6
 • SiC products formed by slip casting method
7
 • Sposób wytwarzania wyrobów metodą odlewania z gęstwy lejnej na bazie węglika krzemu
8
 • Sposób wytwarzania wyrobów metodą odlewania z gęstwy lejnej na bazie węglika krzemu
9
 • Stability of aqueous slurries of SHS-derived $\gamma$-alon powders
10
 • Synthesis of $Si_{2}Al_{4}O_{4}N_{4}$ powder by SHS method
11
 • Synthesis of $Si_{2}Al_{4}O_{4}N_{4}$ powder by SHS method
12
 • Synthesis of Si2Al4O4N4 sialon powder by SHS method
13
 • Wyroby na bazie węglika krzemu formowane techniką odlewania
14
 • Wyroby na bazie węglika krzemu formowane techniką odlewania