Wykaz publikacji wybranego autora

Wiktoria Wierzba, mgr inż.

doktorant

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kcmo, Katedra Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak
1
  • Alternatywne metody otrzymywania kształtek z materiałów opartych na $\gamma$-alonie syntezowanych metodą samorozwijającej się syntezy wysokotemperaturowej (SHS)
2
  • Microporous sialon material with low thermal conductivity
3
  • SiC products formed by slip casting method
4
  • Synthesis of $Si_{2}Al_{4}O_{4}N_{4}$ powder by SHS method
5
  • Wyroby na bazie węglika krzemu formowane techniką odlewania