Wykaz publikacji wybranego autora

Edyta Słowioczek, mgr inż.

doktorant

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kmpig, Katedra Mineralogii, Petrografii i Geochemii


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak
1
  • Mineralogical and petrographical investigation of sediments from the Tell el Farkha archaeological site. The Nile delta - EgyptBadania mineralogiczno-petrograficzne osadów ze stanowiska archeologicznego Tell el-Farcha. Delta Nilu. Egipt / Edyta SŁOWIOCZEK // Auxiliary Sciences in Archaeology, Preservation of Relicts and Environmental Engineering [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne = [Nauki Pomocnicze w Archeologii, Konserwacji Zabytków i Inżynierii Środowiska] ; ISSN 1689-6742. — 2016 no. 21, s. 1–84. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 75–83, Streszcz., Abstr.. — tekst: https://journals.bg.agh.edu.pl/AUXILIARY/2016-21/aux2016-21-03.pdf

  • słowa kluczowe: SEM, mineralogia, archeologia, delta Nilu, Tell el-Farcha, drobne frakcje

    keywords: SEM, mineralogy, Nile Delta, archaeology, Tell el-Farkha, fine fraction

    cyfrowy identyfikator dokumentu: