Wykaz publikacji wybranego autora

Edyta Słowioczek, mgr inż.

doktorant

Faculty of Geology, Geophysics and Environmental Protection
WGGiOŚ-kmpig


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak
1
 • Mineralogical and petrographical investigation of sediments from the Tell el Farkha archaeological site. The Nile delta - EgyptBadania mineralogiczno-petrograficzne osadów ze stanowiska archeologicznego Tell el-Farcha. Delta Nilu. Egipt / Edyta SŁOWIOCZEK // Auxiliary Sciences in Archaeology, Preservation of Relicts and Environmental Engineering [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne = [Nauki Pomocnicze w Archeologii, Konserwacji Zabytków i Inżynierii Środowiska] ; ISSN 1689-6742. — 2016 no. 21, s. 1–84. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 75–83, Streszcz., Abstr.. — tekst: https://journals.bg.agh.edu.pl/AUXILIARY/2016-21/aux2016-21-03.pdf

 • słowa kluczowe: SEM, mineralogia, archeologia, delta Nilu, Tell el-Farcha, drobne frakcje

  keywords: SEM, mineralogy, Nile Delta, archaeology, Tell el-Farkha, fine fraction

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Mineralogiczne badanie miodów pszczelichMineralogical invesitgation of honey bee / Maciej PAWLIKOWSKI, Edyta SŁOWIOCZEK // Pszczelarz Polski ; ISSN 0867-3721. — 2014 nr 1, s. 20–23. — Abstr.. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: krystalizacja, miód pszczeli, cukry

  keywords: crystallization, bee's honey, sugars

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Mineralogiczne badanie miodów pszczelich. Cz. 2, Mineralogical investigation of honey bee, Pt. 2 / Maciej PAWLIKOWSKI, Edyta SŁOWIOCZEK // Pszczelarz Polski ; ISSN 0867-3721. — 2014 nr 2, s. 23–25. — Bibliogr. s. 25. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: