Wykaz publikacji wybranego autora

Katarzyna Bernat, mgr inż.

doktorant

Faculty of Mining Surveying and Environmental Engineering
WGGiIŚ-kgftś


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 11, z ogólnej liczby 11 publikacji Autora


1
 • A comparative study of Landsat and RapidEye imagery for two-stage impervious surface coverage estimation / Katarzyna K. BERNAT, Wojciech DRZEWIECKI // W: Image and signal processing for remote sensing [Dokument elektroniczny] : 21–23 September 2015 / SPIE. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Amsterdam : s. n.], [2015]. — (Proceedings of SPIE / The International Society for Optical Engineering ; ISSN 0277-786X ; vol. 9643). — e-ISBN: 978-1-62841-853-8. — S. 96432B-1–96432B-11. — Tryb dostępu: http://goo.gl/5JEPS9 [2015-09-17]. — Pełny tekst dostępny po zalogowaniu. — Wersja tytułu: A comparative study of Landsat TM and RapidEye imagery for two-stage impervious surface coverage estimation

 • keywords: RapidEye, impervious surfaces, decision and regression trees, sub-pixel classification, Landsat

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1117/12.2194880

2
 • A study of selected textural features usefulness for impervious surface coverage estimation using Landsat images / Katarzyna K. BERNAT, Wojciech DRZEWIECKI // W: Image and signal processing for remote sensing [Dokument elektroniczny] : 21–23 September 2015 / SPIE. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Amsterdam : s. n.], [2015]. — (Proceedings of SPIE / The International Society for Optical Engineering ; ISSN 0277-786X ; vol. 9643). — e-ISBN: 978-1-62841-853-8. — S. 964327-1–964327-11. — Tryb dostępu: http://goo.gl/mv1wBk [2015-09-17]. — Pełny tekst dostępny po zalogowaniu

 • keywords: textural features, classification and regression trees, impervious surfaces, sub-pixel classification, Landsat

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1117/12.2194820

3
 • Applicability of multifractal features as global characteristics of WorldView-2 panchromatic satellite images / Wojciech DRZEWIECKI, Anna Wawrzaszek, Michał Krupiński, Sebastian Aleksandrowicz, Katarzyna BERNAT // European Journal of Remote Sensing ; ISSN 2279-7254. — 2016 vol. 49, s. 809–834. — Bibliogr. s. 830–834, Abstr.

 • keywords: texture, classification, multi-fractals, WorldView-2, panchromatic VHR satellite images

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5721/EuJRS20164943

4
 • Automation of measurements of selected targets of photopoints in application to photogrammetric reconstruction of road accidentsAutomatyzacja pomiaru wybranych sygnałów fotopunktów na potrzeby fotogrametrycznej rekonstrukcji wypadków drogowych / Katarzyna BERNAT, Regina TOKARCZYK // Geomatics and Environmental Engineering ; ISSN 1898-1135. — Tytuł poprz.: Geodezja oraz Inżynieria Środowiska. — 2013 vol. 7 no. 1, s. 15–23. — Bibliogr. s. 23, Summ., Streszcz.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOMATICS/2013.7.1/geom.2013.7.1.15.pdf

 • słowa kluczowe: obraz cyfrowy, rekonstrukcja wypadków drogowych, automatyzacja pomiaru, sygnały kodowane

  keywords: digital images, automation of measurements, reconstruction of road accidents, coded targets

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/geom.2013.7.1.15

5
 • Comparison of selected textural features as global content-based descriptors of VHR satellite image / Wojciech DRZEWIECKI, Anna Wawrzaszek, Sebastian Aleksandrowicz, Michał Krupiński, Katarzyna BERNAT // W: IGARSS 2013 [Dokument elektroniczny] : IEEE international geoscience & remote sensing symposium : July 21–26, 2013, Melbourne, Australia : proceedings / The Institute of Electrical and Electronics Engineers, Geoscience and Remote Sensing Society. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Piscataway : IEEE, cop. 2013. — ISBN: 978-1-4799-1114-1. — S. 4364–4366. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=6723801 [2014-02-28]. — Bibliogr. s. 4366, Abstr.

 • keywords: VHR satellite images, content-based image retrieval, textural features, WorldViev-2, multi-fractals

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1109/IGARSS.2013.6723801

6
 • Comparison of selected textural features as global content-based descriptors of VHR satellite image – the EROS-A study / Wojciech DRZEWIECKI, Anna Wawrzaszek, Michał Krupiński, Sebastian Aleksandrowicz, Katarzyna BERNAT // W: FedCSIS : abstracts of the Federated Conference on Computer Science and Information Systems : September 8–11, 2013, Kraków, Poland. — [Piscataway : IEEE], [2013]. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-1-4673-4471-5. — S. 25. — Pełny tekst na dołączonym Dysku Flash. — S. 43–49. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 48–49, Abstr. – Toż W: Proceedings of the 2013 Federated Conference on Computer Science and Information Systems [Dokument elektroniczny] : September 8–11, 2013, Kraków, Poland. — Dane tekstowe. — Wersja do Windows. — ISBN 978-1-4673-4471-5. — S. 43–49. — Bibliogr. s. 48–49, Abstr. — Tryb dostępu: {http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp==6643974} [2015-02-02]

 • brak zdefiniowanych słw kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Krajowa infrastruktura informacji przestrzennej jako źródło danych dla systemu informacji o zlewni (RBIS)National spatial data infrastructure as a source of data for River Basin Information System (RBIS) / Wojciech DRZEWIECKI, Tomasz BERGIER, Wolfgang Flügel, Manfred Fink, Björn Pfenning, Katarzyna BERNAT // Roczniki Geomatyki = Annals of Geomatics / Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej ; ISSN 1731-5522. — 2013 t. 11 z. 1, s. 45–56. — Bibliogr. s. 55–56, Abstr.

 • słowa kluczowe: zintegrowane zarządzanie zasobami wodnymi i terenami, dane przestrzenne, system informacji o zlewni

  keywords: integrated land and water resources management, spatial data, River Basin Information System

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • The usefulness of wavelet-based features as global descriptors of VHR satellite images : [abstract] / Krystian PYKA, Wojciech DRZEWIECKI, Katarzyna K. BERNAT, Anna Wawrzaszek, Michał Krupiński // W: Image and signal processing for remote sensing [Dokument elektroniczny] : Amsterdam, Netherlands, 22–25 September 2014 / SPIE. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Amsterdam : s. n.], [2014]. — e-ISBN: 978-1-62841-307-6. — 1 ekran. — Tryb dostępu: http://spie.org/ERS/conferencedetails/image-and-signal-processing-for-remote-sensing [2014-09-15]. — Pełny tekst pt. Usefulness of wavelet-based features as global descriptors of VHR satellite images W: Image and Signal Processing for Remote Sensing XX [Dokument elektroniczny] : Amsterdam, Netherlands, September 22,2014. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / ed. Lorenzo Bruzzone. — [Netherlands : s. n., 2014]. . — (Proceedings of SPIE ; vol. 9244). — S. 92441D-1–92441D-11. — Tryb dostępu: {http://proceedings.spiedigitallibrary.org/proceeding.aspx?articleid=1917340=1} [2014-10-30]. — Bibliogr. s.92441D-10–92441D-11, Abstr. — Tekst dostępny po zalogowaniu

 • keywords: image classification, discrete wavelet transform, textural features, VHR satellite image, image retrieval

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1117/12.2067323

9
 • Two-stage subpixel impervious surface coverage estimation: comparing C 5.0/cubist and random forest / BERNAT Katarzyna, DRZEWIECKI Wojciech, TWARDOWSKI Mariusz // W: SGEM 2014 : GeoConference on Informatics, geoinformatics and remote sensing: 14\textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : 17–26 June, 2014, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Vol. 3, Photogrammetry and remote sensing cartography and GIS. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2014. — (International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM ; ISSN 1314-2704). — ISBN: 978-619-7105-12-4. — S. 343–350. — Bibliogr. s. 349–350, Abstr.

 • keywords: subpixel classification, impervious surfaces, decision and regression trees, Landsat

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Two-stage subpixel impervious surface coverage estimation: comparing classification and regression trees and regression trees and artificial neural networks : [abstract] / Katarzyna K. BERNAT, Wojciech DRZEWIECKI // W: Image and signal processing for remote sensing [Dokument elektroniczny] : Amsterdam, Netherlands, 22–25 September 2014 / SPIE. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Amsterdam : s. n.], [2014]. — e-ISBN: 978-1-62841-307-6. — 1 ekran. — Tryb dostępu: http://spie.org/ERS/conferencedetails/image-and-signal-processing-for-remote-sensing [2014-09-15]. — Pełny tekst W: Image and Signal Processing for Remote Sensing XX [Dokument elektroniczny] : Amsterdam, Netherlands, September 22,2014. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / ed. Lorenzo Bruzzone. — [Netherlands : s. n., 2014]. . — (Proceedings of SPIE ; vol. 9244). — S. 92441I-1–92441I-12. — Tryb dostępu: {http://proceedings.spiedigitallibrary.org/proceeding.aspx?articleid=1920279} [2014-10-30]. — Bibliogr. s. 92441I-11–92441I-12, Abstr. — Tekst dostępny po zalogowaniu

 • keywords: artificial neural networks, Dobczyce Reservoir, classification and regression trees, subpixel classification, impervious surfaces, Landsat

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1117/12.2067308

11
 • Zmiany pokrycia terenu powierzchniami nieprzepuszczalnymi w otoczeniu Zbiornika Dobczyckiego w latach 1996–2009[Land cover change of impervious surface surrounding Dobczycki Reservoir from 1996–2009] / Katarzyna BERNAT, Wojciech DRZEWIECKI // Okólnik TD : biuletyn informacyjny Oddziału Teledetekcji i Geoinformatyki Polskiego Towarzystwa Geograficznego ; ISSN 1425-7688. — 2013 nr 137, s. 11. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza. — VII Ogólnopolskie sympozjum geoinformatyczne na temat Geoinformatyka zintegrowanym narzędziem badań przestrzennych : Warszawa 11-13 września 2013 : streszczenia referatów i posterów

 • słowa kluczowe: klasyfikacja podpikselowa, drzewa regresji, powierzchnie nieprzepuszczalne, Zbiornik Dobczycki, Landsat

  cyfrowy identyfikator dokumentu: