Wykaz publikacji wybranego autora

Ewelina Saran, mgr inż.

doktorant

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kkoś, Katedra Kształtowania i Ochrony Środowiska


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 9, z ogólnej liczby 10 publikacji Autora


1
 • [referat, 2013]
 • TytułAnalysis of changes in the waste management system – requirements of the EU and national regulations
  AutorzyMaciej MICHAŁOWSKI, Ewelina SARAN, Barbara TORA
  ŹródłoWaste Recycling 17 : 17textsuperscript{th} international conference : 21–22 November 2013, Košice, Slovakia : book of abstracts / Slovak Mining Society, Institute of Geotechnics SAS. — [Košice : Institute of Geotechnics SAS], [2013]. — S. 14
 • keywords: Waste Act, Landfill Directive, Packaging Directive, Waste Incineration Directive, Framework Directive, Act on maintaining cleanliness and order municipalities, waste management

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • [artykuł w czasopiśmie, 2014]
 • TytułAnalysis of changes in the waste management system – requirements of the EU and national regulations
  AutorzyMaciej MICHAŁOWSKI, Ewelina SARAN
  ŹródłoInżynieria Mineralna. — 2014 R. 15 nr 1, s. 275–282
 • słowa kluczowe: gospodarka odpadami, dyrektywa w sprawie składowania odpadów, dyrektywy w sprawie opakowań, dyrektywa w sprawie spalania odpadów, dyrektywa ramowa, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zarządzanie odpadami

  keywords: Waste Act, Landfill Directive, Packaging Directive, Waste Incineration Directive, Framework Directive, Act on maintaining cleanliness and order municipalities, waste management

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • [fragment książki, 2015]
 • TytułEnergia geotermalna w produkcji prądu elektrycznego
  AutorzyEwelina SARAN
  ŹródłoMiędzy ewolucją a rewolucją – w poszukiwaniu strategii energetycznej. T. 2, Zrównoważony rozwój – OZE, elektroenergetyka – prawo, ochrona środowiska – ekologia – biomasa, odpady komunalne / red. nauk. Julian Maj, [et al.]. — Poznań : Wojskowa Akademia Techniczna ; Fundacja na rzecz Czystej Energii, 2015. — S. 189–197
 • słowa kluczowe: geotermia, układ binarny, prąd elektryczny, Dry Stream, Flash Stream

  keywords: electricity, geothermal energy, binary system, Dry Stream, Flash Stream

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • [artykuł w czasopiśmie, 2015]
 • TytułGeothermal characteristics of geological complexes in the region of Cracow
  AutorzyAntoni BARBACKI, Ewelina SARAN
  ŹródłoPolish Journal of Environmental Studies. — 2015 vol. 24 no. 5A, s. 3–7
 • keywords: Cracow, geological complexes, geothermal characteristics, ground water reservoirs

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • [artykuł w czasopiśmie, 2015]
 • TytułGeothermal energy in Uniejów - characteristics
  AutorzyMaciej MICHAŁOWSKI, Ewelina SARAN, Adrian Wójcik
  ŹródłoInżynieria Mineralna. — 2015 R. 16 nr 1, s. 127–132
 • słowa kluczowe: energia geotermalna, woda, procesy geotermalne

  keywords: geothermal energy, water, geothermal processes

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
7
 • [artykuł w czasopiśmie, 2013]
 • TytułOdnawialne źródła energii w Polsce
  AutorzyEwelina SARAN
  ŹródłoTechnika Poszukiwań Geologicznych. Geotermia, Zrównoważony Rozwój. — 2013 R. 52 z. 2, s. 17–28
 • słowa kluczowe: biomasa, geotermia, energia słoneczna, energia wodna, energia wiatrowa, Polska

  keywords: biomass, Poland, wind energy, solar energy, geothermal, water energy

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • [referat, 2015]
 • TytułWykorzystanie potencjału geotermalnego w wybranych krajach europejskich
  AutorzyEwelina SARAN
  ŹródłoEnergia i paliwa : I ogólnopolska konferencja naukowa : 9–11 czerwca 2015 : zeszyt streszczeń / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Energetyki i Paliw. — [Kraków : AGH], [2015]. — S. 35
 • słowa kluczowe: odnawialne źródła energii, geotermia, pompa ciepła, układ binarny, aktywność wulkaniczna, elektrownia geotermalna, gorące źródła

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • [fragment książki, 2016]
 • TytułWykorzystanie potencjału geotermalnego w wybranych krajach europejskich
  AutorzyE. SARAN
  ŹródłoEnergia i paliwa 2015 : [monografia] / red. nacz. Zbigniew Sulima ; red. wyd. Katarzyna Szramowiat, Krzysztof Sornek, Kamila Rzepka. — Kraków : Wydawnictwo Studenckiego Towarzystwa Naukowego, 2016. — S. 155–161
 • słowa kluczowe: energia geotermalna, energia odnawialna, Włochy, Turcja, Islandia

  keywords: renewable energy, Italy, geothermal energy, Iceland, Turkey

  cyfrowy identyfikator dokumentu: