Wykaz publikacji wybranego autora

Ewelina Saran, mgr inż.

doktorant

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kkoś, Katedra Kształtowania i Ochrony Środowiska


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brakStatystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem9225
201611
20154112
201411
2013312
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem945
201611
2015422
201411
2013312
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem981
201611
201544
201411
2013321
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem918
201611
2015413
201411
201333
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem972
201611
2015431
201411
2013321
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem981
201611
2015431
201411
2013331
 • Analysis of changes in the waste management system – requirements of the EU and national regulations / Maciej MICHAŁOWSKI, Ewelina SARAN, Barbara TORA // W: Waste Recycling 17 : 17\textsuperscript{th} international conference : 21–22 November 2013, Košice, Slovakia : book of abstracts = Recyklácia odpadov 17 / Slovak Mining Society, Institute of Geotechnics SAS. — [Košice : Institute of Geotechnics SAS], [2013] + CD. — S. 14. — Pełny tekst na dołączonym CD-ROM-ie. — S. 67–70. — Bibliogr. s. 70, Abstr.

 • keywords: Waste Act, Landfill Directive, Packaging Directive, Waste Incineration Directive, Framework Directive, Act on maintaining cleanliness and order municipalities, waste management

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Analysis of changes in the waste management system – requirements of the EU and national regulations / Maciej MICHAŁOWSKI, Ewelina SARAN // Inżynieria Mineralna = Journal of the Polish Mineral Engineering Society ; ISSN 1640-4920. — 2014 R. 15 nr 1, s. 275–282. — Bibliogr. s. 282, Summ., Streszcz.

 • słowa kluczowe: gospodarka odpadami, dyrektywa w sprawie składowania odpadów, dyrektywy w sprawie opakowań, dyrektywa w sprawie spalania odpadów, dyrektywa ramowa, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zarządzanie odpadami

  keywords: Waste Act, Landfill Directive, Packaging Directive, Waste Incineration Directive, Framework Directive, Act on maintaining cleanliness and order municipalities, waste management

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Energia geotermalna w produkcji prądu elektrycznegoGeothermal energy in electricity production / Ewelina SARAN // W: Między ewolucją a rewolucją – w poszukiwaniu strategii energetycznej. T. 2, Zrównoważony rozwój – OZE, elektroenergetyka – prawo, ochrona środowiska – ekologia – biomasa, odpady komunalne / red. nauk. Julian Maj, [et al.]. — Poznań : Wojskowa Akademia Techniczna ; Fundacja na rzecz Czystej Energii, 2015. — Książka z cyklu: Europejski wymiar bezpieczeństwa energetycznego a ochrona środowiska. — ISBN: 978-83-64541-05-6. — S. 189–197. — Bibliogr. s. 197, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: geotermia, układ binarny, prąd elektryczny, Dry Stream, Flash Stream

  keywords: electricity, geothermal energy, binary system, Dry Stream, Flash Stream

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Geothermal characteristics of geological complexes in the region of Cracow / Antoni BARBACKI, Ewelina SARAN // Polish Journal of Environmental Studies ; ISSN 1230-1485. — 2015 vol. 24 no. 5A, s. 3–7. — Bibliogr. s. 7, Abstr.

 • keywords: Cracow, geological complexes, geothermal characteristics, ground water reservoirs

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Geothermal energy in Uniejów - characteristicsEnergia geotermalna w Uniejowie - właściwości / Maciej MICHAŁOWSKI, Ewelina SARAN, Adrian Wójcik // Inżynieria Mineralna = Journal of the Polish Mineral Engineering Society ; ISSN 1640-4920. — 2015 R. 16 nr 1, s. 127–132. — Bibliogr. s. 132, Summ., Streszcz.

 • słowa kluczowe: energia geotermalna, woda, procesy geotermalne

  keywords: geothermal energy, water, geothermal processes

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Nonrenewable energy sources in PolandNieodnawialne źródła energii w Polsce / Ewelina SARAN // Geomatics and Environmental Engineering ; ISSN 1898-1135. — Tytuł poprz.: Geodezja oraz Inżynieria Środowiska. — 2013 vol. 7 no. 3, s. 89–97. — Bibliogr. s. 97, Summ., Streszcz.. — tekst: https://journals.bg.agh.edu.pl/GEOMATICS/2013.7.3/geom.2013.7.3.89.pdf

 • słowa kluczowe: węgiel kamienny, węgiel brunatny, ropa naftowa, gaz ziemny

  keywords: natural gas, lignite, brown coal, oil, petroleum, hard coal

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/geom.2013.7.3.89

7
 • Odnawialne źródła energii w PolsceRenewable energy in Poland / Ewelina SARAN // Technika Poszukiwań Geologicznych. Geotermia, Zrównoważony Rozwój ; ISSN 0304-520X. — 2013 R. 52 z. 2, s. 17–28. — Bibliogr. s. 28, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: biomasa, geotermia, energia słoneczna, energia wodna, energia wiatrowa, Polska

  keywords: biomass, Poland, wind energy, solar energy, geothermal, water energy

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Wykorzystanie potencjału geotermalnego w wybranych krajach europejskich[Geothermal potential in selected European countries] / Ewelina SARAN // W: Energia i paliwa : I ogólnopolska konferencja naukowa : 9–11 czerwca 2015 : zeszyt streszczeń / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Energetyki i Paliw. — [Kraków : AGH], [2015]. — Na okł. dod.: TZE. — S. 35

 • słowa kluczowe: odnawialne źródła energii, geotermia, pompa ciepła, układ binarny, aktywność wulkaniczna, elektrownia geotermalna, gorące źródła

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Wykorzystanie potencjału geotermalnego w wybranych krajach europejskichGeothermal potential in selected european countries / E. SARAN // W: Energia i paliwa 2015 : [monografia] / red. nacz. Zbigniew Sulima ; red. wyd. Katarzyna Szramowiat, Krzysztof Sornek, Kamila Rzepka. — Kraków : Wydawnictwo Studenckiego Towarzystwa Naukowego, 2016. — ISBN: 978-83-932168-5-7. — S. 155–161. — Bibliogr. s. 161, Streszcz., Abstr.. — tekst: http://www.tze.agh.edu.pl/zasoby/monografia-energia-paliwa-2015/24_artykul_19.pdf

 • słowa kluczowe: energia geotermalna, energia odnawialna, Włochy, Turcja, Islandia

  keywords: renewable energy, Italy, geothermal energy, Iceland, Turkey

  cyfrowy identyfikator dokumentu: