Wykaz publikacji wybranego autora

Kajetan d'Obyrn, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-khgi, Katedra Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki o Ziemi i środowisku


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / górnictwo i geologia inżynierska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-8356-9854

ResearcherID: S-5209-2018

Scopus: 36559215400

PBN: 2229810

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 22, z ogólnej liczby 57 publikacji Autora


1
 • Assessment of the qualitative and quantitative stability of “Wieliczka” Salt Mine (Poland) brines and of their possible use for medicinal purposes / Kajetan d'Obyrn, Adam POSTAWA // Geological Quarterly ; ISSN 1641-7291. — 2014 vol. 58 no. 3, s. 459–464. — Bibliogr. s. 464. — tekst: https://gq.pgi.gov.pl/article/download/9030/pdf_1123

 • keywords: balneotherapy, Wieliczka Salt Mine, brines, liquid treatments

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7306/gq.1139

2
 • Badania i prognoza deformacji górotworu w rejonie szybu Św. Kingi w Kopalni Soli „Wieliczka”Study of and research on rock mass deformation in the area of St. Kinga shaft in Wieliczka salt mine / Ryszard HEJMANOWSKI, Agnieszka MALINOWSKA, Kajetan d'Obyrn, Paweł Ulmaniec, Andrzej Kwinta // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2014 t. 70 nr 8, s. 150–156. — Bibliogr. s. 156, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: przemieszczenia, pomiary geodezyjne, deformacje, szyb górniczy, prognoza deformacji

  keywords: deformation, surveying, displacements, mining shaft, deformation prognosis

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Balneologiczne walory Kopalni Soli „Wieliczka”[Balneological values of the Wieliczka Salt Mine] / Kajetan d'Obyrn, Lucyna RAJCHEL // Acta Balneologica ; ISSN 2082-1867. — Tytuł poprz.: Balneologia Polska ; ISSN: 0005-4402. — 2014 t. 56 nr 4, s. 220–223. — Bibliogr. s. 223, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: Uzdrowisko Kopalnia Soli "Wieliczka", subterraneoterapia, tężnia solankowa

  keywords: subterraneotherapy, graduation facility, Spa of the Wieliczka Salt Mine

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
5
 • Determining mining excavations predisposed to the discontinuous deformation of land surface using a two-stage method / Kajetan d'Obryn, Paweł Ulmaniec, Agnieszka MALINOWSKA, Ryszard HEJMANOWSKI // W: XV international ISM congress 2013 (International Society for Mine Surveying) ; Energie und Rohstoffe 2013 ifm & DMV [Dokumenty elektroniczne] : Eurogress Aacher in conjunction with the German Mine Surveyor Association (Deutscher Markscheder – Verein e. V. – DMV : September 16–20, Aachen : proceedings volumes, 1 and 2. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Germany : s. n.], [2013]. — Dysk Flash. — e-ISBN: 978-3-86948-294-1. — S. 592–599. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 598–599, Abstr.. — Toż w wersji drukowanej w vol. 1

 • keywords: risk, mining subsidence, rock mass deformation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Foraminifera in slump deposits of the Badenian (Middle Miocene) Green Stratified Salt in Wieliczka, Poland / Małgorzata Gonera, Krzysztof BUKOWSKI, Kajetan d'Obyrn, Janusz Wiewiórka // Geological Quarterly ; ISSN 1641-7291. — 2012 vol. 56 iss. 4, s. 869–880. — Bibliogr. s. 879–880. — tekst: https://gq.pgi.gov.pl/article/view/7868/pdf_168

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7306/gq.1060

7
 • Kinematyka konwergencji górotworu solnego oraz przemieszczeń punktów w rejonie szybu Kinga KS „ Wieliczka” S. A.Kinematics of convergence of the rock mass and displacements of benchmarks in the area of the shaft St. Kinga at the salt mine “Wieliczka” S. A. / Ryszard HEJMANOWSKI, Agnieszka MALINOWSKA, Kajetan d'Obyrn // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2014 t. 70 nr 7, s. 51–55. — Bibliogr. s. 55, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: pomiary geodezyjne, konwergencja wyrobisk, deformacje górotworu, górotwór solny

  keywords: surveying, convergence of the salt chambers, deformation of the rock mass, salt rock mass

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Kinematyka konwergencji górotworu solnego oraz przemieszczeń punktów w rejonie szybu Kinga KS „Wieliczka” S. A.Kinematics of convergence of the rock mass and displacements of benchmarks in the area of the shaft St. Kinga at the salt mine ”Wieliczka” S. A. / Ryszard HEJMANOWSKI, Agnieszka MALINOWSKA, Kajetan d'Obyrn // W: Materiały konferencji naukowych [Dokument elektroniczny] : XVI Warsztaty Górnicze : górnictwo-człowiek-środowisko: zrównoważony rozwój ; Oddziaływanie wstrząsów górniczych na obiekty budowlane i infrastrukturę ; Geofizyka stosowana w zagadnieniach górniczych, inżynierskich i środowiskowych / red. nauk. Zenon Pilecki, Elżbieta Pilecka, Henryk Marcak. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Konferencje Naukowo-Techniczne, cop. 2014. — 1 dysk optyczny. — S. 508–517. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 516, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: pomiary geodezyjne, konwergencja wyrobisk, deformacje górotworu, górotwór solny

  keywords: surveying, convergence of the salt chambers, deformation of the rock mass, salt rock mass

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Kontakty hydrauliczne wód leczniczych z wodami podziemnymi i powierzchniowymi w rejonie Kopalni Soli Wieliczka[Hydraulic contacts of the medicinal water from surface and groundwater in the vicinity of the Wieliczka Salt Mine] / Stanisław WITCZAK, Kajetan d'Obyrn, Marek DULIŃSKI, Lucyna RAJCHEL // W: III Polski Kongres Górniczy 2015 : Wrocław, 14–16.09.2015 : rozszerzone abstrakty / red. nauk.  Tadeusz A. Przylibski ; Politechnika Wrocławska. — Wrocław : Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej, 2015 + CD. — ISBN: 978-83-937788-9-8. — S. 279–281. — Bibliogr. s. 281. — Referat wygłoszony w ramach konferencji: Wody mineralne, lecznicze i termalne. — S. Witczak, M. Duliński, L. Rajchel – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: Wieliczka, wody lecznicze, skład izotopowy, tryt

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Monitoring przebiegu uszczelniania szybu górniczego wraz z jego zabudową w szybie ”Kościuszko” od zrębu szybu do poziomu IMonitoring the course of sealing of the „Kościuszko” mine shaft with its reinforcement from the outset of a mine shaft to the first level / Wojciech JAŚKOWSKI, Tomasz LIPECKI, Kajetan d'Obyrn, Paweł Ulmaniec // W: XIII Dni Miernictwa Górniczego i Ochrony Terenów Górniczych : Krynica-Zdrój, 10–12 czerwca 2015 : streszczenia referatów. — [Kraków : AGH], [2015] + Dysk Flash. — S. 10–11. — Tekst pol.-ang.. — Brak afiliacji AGH

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • O wpływie ewaporatów mioceńskich na formowanie się frontu orogenicznego Karpat zewnętrznych w PolsceRole of the miocene evaporites in shaping the Outer Carpathians orogenic front in Poland / Piotr Krzywiec, Krzysztof BUKOWSKI, Nestor Oszczypko, Radosław Florek, Jerzy Przybyło, Kajetan d'Obyrn, Mateusz Kufrasa // W: Quo vadis sal : górnictwo solne: dokonania i perspektywy na początku XXI wieku : XX międzynarodowe sympozjum solne : Bochnia, 7–10 X 2015 = Quo vadis sal : salt mining: achievements and prospects at the beginning of the 21\textsuperscript{st} century : XX international salt symposium / red. tomu Grzegorz Czapowski, Agata Kasprzak, Krzysztof Bukowski. — [Polska : s. n.], [2015]. — S. 70–71. — Bibliogr. s. 71. — Tekst pol.-ang.. — K. Bukowski – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Ocena ruchów górotworu na podstawie pomiarów konwergencji w wybranych komorach Trasy Turystycznej Kopalni Soli „Wieliczka”The assessment of movements of the rock mass on the basis of measurements of convergence in selected chambers of a Tourist Route in “Wieliczka” salt mine / Kajetan d'Obyrn, Joanna HYDZIK-WIŚNIEWSKA // Budownictwo Górnicze i Tunelowe ; ISSN 1234-5342. — 2014 R. 20 nr 1, s. 1–7. — Bibliogr. s. 7

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Projekt wykonania instalacji monitorującej przebieg uszczelniania szybu górniczegoExecution design of a monitoring installation for the mining shaft sealing process / Wojciech JAŚKOWSKI, Tomasz LIPECKI, Kajetan d'Obyrn, Paweł Ulmaniec // Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie ; ISSN 2081-4224. — Tytuł poprz.: WUG (Katowice) ; ISSN: 1505-0440. — 2016 nr 1, s. 10–18. — Bibliogr. s. 18, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: monitoring geodezyjny, pomiary deformacji

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Selected aspects of numerical modelling of the salt rock mass: the case of the “Wieliczka” salt mineWybrane aspekty modelowania numerycznego masywu solnego na przykładzie kopalni soli „Wieliczka” / Kajetan d'Obyrn, Joanna HYDZIK-WIŚNIEWSKA // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 2013 vol. 58 no. 1, s. 73–88. — Bibliogr. s. 86–88. — tekst: http://journals.pan.pl/Content/93057/PDF/10267-Volume58_Issue1-05_paper.pdf.pdf?handler=pdf

 • słowa kluczowe: dobór właściwości geomechanicznych i reologicznych soli, numeryczna analiza stateczności

  keywords: selection of geotechnical and rheological parameters of salt, numerical stability analysis

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2478/amsc-2013-0005

15
 • Selected hydrochemical ratios of waters from inflows at level VI in ”Wieliczka” Salt Mine / Kajetan d'Obyrn, Adam POSTAWA // Geology, Geophysics & Environment / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 2299-8004. — Tytuł poprz.: Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN: 0138-0974. — 2013 vol. 39 no. 3, s. 163–174. — Bibliogr. s. 173–174, Abstr., Streszcz.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOLOGY/2013.39.3/geol.2013.39.3.163.pdf

 • keywords: mining hydrogeology, hydrochemical ratios, Wieliczka Salt Mine

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/geol.2013.39.3.163

16
17
 • Stability assessment of the chemical composition of the water used to supply the circuits in selected power plants of TAURON Group / Marcin KARPIŃSKI, Kajetan d'OBYRN, Ewa KMIECIK, Barbara TOMASZEWSKA // W: 10th conference on Interdisciplinary problems in environmental protection and engineering EKO-DOK 2018 : [16-18 April 2018, Polanica-Zdrój, Poland] : book of abstracts / ed. by Katarzyna Wartalska, Martyna Grzegorzek, Bartosz Kaźmierczak. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2018. — ISBN: 978-83-7493-010-9. — S. 41. — Brak afiliacji

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • The complex hydrogeology of the unique Wieliczka salt mine / Krzysztof Brudnik, Mariusz CZOP, Jacek MOTYKA, Kajetan d'Obyrn, Marek Rogoż, Stanisław WITCZAK // Przegląd Geologiczny ; ISSN 0033-2151. — 2010 vol. 58 no. 9/1, s. 787–796. — Bibliogr. s. 796, Abstr.. — Do czasopisma dołączone 2 mapy. — IAH 2010 : XXXVIII IAH world congress on Groundwater quality sustainability : Kraków, 12–17 September 2010. — Warszawa : Państwowy Instytut Geologiczny, 2010. — tekst: https://www.pgi.gov.pl/images/stories/przeglad/2010rok/pg_2010_09_01_10.pdf

 • keywords: rock salt, Wieliczka Salt Mine, hydrogeology, water catastrophes

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Wielician (Middle Badenian) foraminifers from the stratotype area – Wieliczka Salt Mine, Poland (Paratethys, Middle Miocene) / Małgorzata Gonera, Janusz Wiewiórka, Kajetan d'Obyrn, Krzysztof BUKOWSKI // Geological Quarterly ; ISSN 1641-7291. — 2014 vol. 58 no. 3, s. 427–438. — Bibliogr. s. 436–438. — tekst: https://gq.pgi.gov.pl/article/download/12812/pdf_1179

 • keywords: foraminifera, Middle Miocene, Wieliczka Salt Mine, Middle Badenian, Wielician

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7306/gq.1186

20
 • Wpływ zmienności warunków geologiczno-górniczych na stan techniczny wyrobisk na przykładzie zespołu komór Ksawer w Kopalni Soli „Wieliczka”Influence of geological and mining condition variability on the technical state of excavation chambers on the example of the complex of Ksawer Chambers in the “Wieliczka” Salt Mine / Kajetan d'Obyrn, Joanna HYDZIK-WIŚNIEWSKA // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2011 t. 67 nr 12, s. 84–91. — Bibliogr. s. 90, Streszcz., Abstr.. — Błędnie podany numer tomu: t. 66(CVII)

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Wybrane wskaźniki hydrochemiczne wycieków na poziomie VI Kopalni Soli WieliczkaSelected hydrochemical ratios of inflows at level VI in the Wieliczka Salt Mine / Kajetan d'Obyrn, Adam POSTAWA // W: Quo vadis sal : poeksploatacyjne zagospodarowanie wyrobisk górniczych w złożach soli : XVII międzynarodowe sympozjum solne : Kraków – Wieliczka, 11–13 października 2012 r. = Quo vadis sal : post-mining management of underground workings in salt deposits : international salt symposium / red. tomu konf.: Waldemar Wojnar, Jacek Wachowiak ; Polskie Stowarzyszenie Górnictwa Solnego, Kopalnia Soli „Wieliczka”, Chemkop. — [Wieliczka : Kopalnia Soli], [2012]. — S. 34–36. — Bibliogr. s. 35, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Zmiany warunków zasilania wycieku w VI-32 w kopalni soli Wieliczka w świetle wieloletnich badań izotopowychChanges of recharge conditions of inflow w VI-32 at Wieliczka salt mine in the light of long-term isotopic investigations / Adam POSTAWA, Kajetan d'Obyrn // Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego = Geological Bulletin of the Polish Geological Institute ; ISSN 0867-6143 ; nr 456. Hydrogeologia ; ISSN 1644-0870. — Tytuł poprz.: Biuletyn Instytutu Geologicznego. — 2013 z. XIV/2: Współczesne problemy hydrogeologii = Current challenges in hydrogeology / pod red. nauk. Ewy Krogulec, Jerzego J. Małeckiego i Lesława Skrzypczyka, s. 465–469. — Bibliogr. s. 469, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: badania izotopowe, hydrogeologia górnicza, kopalnia soli Wieliczka

  keywords: mining hydrogeology, isotope investigations, Wieliczka salt mine

  cyfrowy identyfikator dokumentu: