Wykaz publikacji wybranego autora

Kajetan d'Obyrn, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-khgi, Katedra Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej


 • 2020

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki o Ziemi i środowisku


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki o Ziemi i środowisku


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / górnictwo i geologia inżynierska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-8356-9854

ResearcherID: S-5209-2018

Scopus: 36559215400

PBN: 5e709395878c28a0473ad548

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 35, z ogólnej liczby 57 publikacji Autora


1
2
 • [referat, 2018]
 • TytułCharakter i geneza wycieku 55/750 w kopalni soli „Kłodawa”
  AutorzyKajetan d'OBYRN, Jacek MOTYKA, Wacław Staszczak
  ŹródłoQuo vadis sal : sól skarbem Kujaw i Wielkopolski : XXIII międzynarodowe sympozjum solne : Kopalnia Soli Kłodawa – Uniejów, 10–13 X 2018 / red.  Katarzyna Cyran, Agata Kasprzak. — [Poland : s. n.], [2018]. — S. 16
 • słowa kluczowe: górnictwo solne, geneza zjawiska wodnego, zagrożenie wodne

  keywords: salt mine, water hazard, leakage origin

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
4
 • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
 • TytułChemistry of water from the inflows to the ”Franciszek” dipheading in the ”Pomorzany” Zn-Pb mine in the Olkusz Area (SW Poland)
  AutorzyJacek MOTYKA, Kajetan d'OBYRN, Kamil JUŚKO, Tomasz Wójcik
  ŹródłoJournal of Sustainable Mining. — 2017 vol. 16 iss. 4, s. 139–150. — tekst: https://goo.gl/vqb1wB
 • keywords: water chemistry, Zn-Pb ore mining, inflows, "Franciszek" dipheading

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/j.jsm.2017.11.002

5
 • [artykuł w czasopiśmie, 2019]
 • TytułChemizm wód w strefie kontaktu tektonicznego perm-trias w rejonie złoża Olkusz-Podpoziom kopalni „Olkusz-Pomorzany”
  AutorzyJacek MOTYKA, Kajetan D'OBYRN, Kamil Juśko, Tomasz Wójcik
  ŹródłoBiuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego. Hydrogeologia. — 2019 nr 475 z. XVI Współczesne problemy hydrogeologii = Current challenges in hydrogeology, s. 169–176
 • słowa kluczowe: kopalnia Zn-Pb, chemizm wycieków, kontakt tektoniczny

  keywords: Zn-Pb mine, inflows chemistry, tectonic contact

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7306/bpig.20

6
7
 • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
 • TytułDziałania podnoszące stan bezpieczeństwa podziemnych tras turystycznych w MGW w Zabrzu
  AutorzyKajetan d'OBYRN, Zbigniew Słota, Krzysztof Słota
  ŹródłoPrzegląd Górniczy. — 2017 t. 73 nr 8, s. 39–46
 • słowa kluczowe: bezpieczeństwo, podziemne trasy turystyczne, kopalnie zabytkowe, audyt bezpieczeństwa

  keywords: safety, underground tourist routes, historic mines, security audit

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
 • TytułGeomechanical numerical analysis as a guidance for preservation works of the "Wieliczka" Salt Mine site
  AutorzyKajetan D'OBYRN, Antoni TAJDUŚ
  ŹródłoStudia Geotechnica et Mechanica. — 2017 vol. 39 no. 2, s. 25–34
 • keywords: numerical modelling, geomechanical analysis, "Wieliczka" Salt Mine, physico-mechanical rock parameters

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1515/sgem-2017-0013

9
 • [referat, 2019]
 • TytułImpact of the retention reservoir on groundwater - on the example of the newly built Świnna Poręba Reservoir
  AutorzyK. d'OBYRN, E. SZALIŃSKA
  ŹródłoWater supply and wastewater disposal: designing, construction, operation and monitoring [Dokument elektroniczny] : proceedings of the 3rd International Scientific-Practical Conference : 23–25 October, 2019, Lviv / eds. Orachewska D., Vronska N. ; Ministry of Education and Science of Ukraine, [etc.]. — Lviv : Polytechnic Publishing House, 2019. — S. 16
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • [referat, 2019]
 • TytułImpact of wastewater management on metal pollution of bottom sediments in the Świnna Poręba Reservoir catchment
  AutorzyE. SZALIŃSKA, K. d'OBYRN
  ŹródłoWater supply and wastewater disposal: designing, construction, operation and monitoring [Dokument elektroniczny] : proceedings of the 3rd International Scientific-Practical Conference : 23–25 October, 2019, Lviv / eds. Orachewska D., Vronska N. ; Ministry of Education and Science of Ukraine, [etc.]. — Lviv : Polytechnic Publishing House, 2019. — S. 99
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
12
 • [referat, 2018]
 • TytułLokalny monitoring hydrogeologiczny inwestycji drogowej w utworach fliszu karpackiego : [abstrakt]
  AutorzyKajetan d'OBYRN
  ŹródłoNowoczesne rozwiązania inżynierskie dla realizacji wyrobisk górniczych, tuneli i obiektów geotechnicznych : XLI zimowa szkoła Mechaniki górotworu i geoinżynierii : 11–15.03.2018, Zakopane / red. Joanna Hydzik-Wiśniewska ; Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki AGH. — [Kraków] : AKnet, cop. 2018. — S. 34
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
14
 • [fragment książki, 2017]
 • TytułPionowa zmienności jakości wód z wycieków w upadowej Franciszek w kopalni rud cynku i ołowiu Pomorzany (rejon olkuski)
  AutorzyJacek MOTYKA, Kajetan d'OBYRN, Kamil JUŚKO, Tomasz Wójcik
  ŹródłoHydrogeologia w praktyce – praktyka w hydrogeologii : praca zbiorowa / pod red. Przemysława Bukowskiego, Ewy Krogulec, Jacka Szczepińskiego. — Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 2017. — S. 48–54
 • słowa kluczowe: jakość wód, górnictwo Zn-Pb, Olkusz, upadowa Franciszek

  keywords: water quality, Olkusz, Zn-Pb mining, dipheading Franciszek

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • [referat, 2017]
 • TytułPionowa zmienność jakości wód z wycieków w upadowej Franciszek w kopalni rud cynku i ołowiu „Pomorzany” (rejon olkuski)
  AutorzyJacek MOTYKA, Kajetan D'OBYRN, Kamil JUŚKO, Tomasz Wójcik
  ŹródłoHPPH 2017 : hydrogeologia w praktyce – praktyka w hydrogeologii : [14 – 17 maja 2017, Polanica-Zdrój] : zbiór abstraktów, no. 1 / Główny Instytut Górnictwa. — [Polska : s. n.], [2017]. — S. [39]
 • słowa kluczowe: wody podziemne, górnictwo rud cynku i ołowiu, kopalnia Olkusz - Pomorzany, upadowa Franciszek

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • [referat, 2017]
 • TytułPodnoszenie stanu bezpieczeństwa podziemnych tras turystycznych na przykładzie Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu : [streszczenie]
  AutorzyKajetan D'OBYRN, Zbigniew Słota, Krzysztof Słota, Anna Langdon
  ŹródłoIV PKG [Dokument elektroniczny] : IV Polski Kongres Górniczy 2017 : 20–22.11.2017, Kraków : materiały konferencyjne : sesje satelitarne: KW „Czatkowice”, KWK „Piast-Ziemowit”, KS „Bochnia”. — [Kraków : s. n.], [2017]. — S. 166–167
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • [referat, 2019]
 • TytułPossibilities of utilization of saline mine water from the Sobieski Coal Mine
  AutorzyMarcin KARPIŃSKI, Kajetan D'OBYRN, Ewa KMIECIK
  Źródło12textsuperscript{th} GEOSYMPOSIUM of young researchers SILESIA 2019 : 2–4 September 2019, Tarnowskie Góry : book of abstracts / eds. Anna Abramowicz, Agnieszka Bracławska, Aleksander Brom, Dorota Fiedor, Marcelina Kondas, Kinga Ślósarczyk. — [Sosnowiec : Faculty of Earth Sciences. University of Silesia], [2019]. — S. 32
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • [referat, 2018]
 • TytułPrzygotowanie rozpoznania archeologicznego byłych wyrobisk górniczych na przykładzie prac prowadzonych w pokładzie 510 od strony Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej w Zabrzu
  AutorzyKrzysztof Słota, Zbigniew Słota, Leszek Żurek, Mirosław Maciaszek, Kajetan D'OBYRN
  ŹródłoXII konferencja Dziedzictwo i historia górnictwa oraz wykorzystanie pozostałości dawnych robót górniczych : Ostrowiec Świętokrzyski 19-21 kwietnia 2018 r. / oprac. Maciej Madziarz, Andrzej J. Wójcik. — Wrocław : Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej, 2018. — S. 15–16
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • [artykuł w czasopiśmie, 2018]
 • TytułPrzygotowanie rozpoznania byłych wyrobisk górniczych w pokładzie 510 od strony Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej w Zabrzu
  AutorzyKajetan D’OBYRN, Krzysztof Słota, Zbigniew Słota, Leszek Żurek, Mirosław Maciaszek
  ŹródłoPrzegląd Górniczy. — 2018 t. 74 nr 12, s. 20–26. — tekst: http://www.sitg.pl/przegladgorniczy/pobierz/mag-1153-pdf.html
 • słowa kluczowe: podziemne trasy turystyczne, Muzeum Górnictwa Węglowego, dawne wyrobiska górnicze, płytka eksploatacja

  keywords: shallow exploitation, underground tourist routes, Coal Mine Museum in Zabrze, abandoned mine workings

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • [artykuł w czasopiśmie, 2018]
 • TytułSkład chemiczny wody w zatopionej odkrywce gipsu „Gacki” (Niecka Nidziańska)
  AutorzyMałgorzata MALATA, Jacek MOTYKA, Kajetan D'OBYRN, Adam POSTAWA
  ŹródłoGórnictwo Odkrywkowe. — 2018 R. 59 nr 2, s. 43–49
 • słowa kluczowe: gips, zbiornik poeksploatacyjny, Gacki, niecka nidziańska

  keywords: gypsum, pit lake, Gacki, Nida basin

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • [referat, 2018]
 • TytułSkład chemiczny wody w zatopionej odkrywce gipsu ”Gacki” (Niecka Niedziańska)
  AutorzyMałgorzata MALATA, Jacek MOTYKA, Kajetan d'OBYRN, Adam POSTAWA
  ŹródłoHP2PH : hydrogeologia w praktyce – praktyka w hydrogeologii : II konferencja naukowo-techniczna : Wałbrzych, 20–22 maja 2018 : abstrakty. — [Wałbrzych : s. n.], [2018]. — S. 12
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
23
 • [referat, 2017]
 • TytułSources of groundwater inflows into the ”Czatkowice” limestone quarry in southern Poland
  AutorzyMOTYKA Jacek, Kajetan d'OBYRN, Agata KASPRZAK, Andrzej Szymkiewicz
  ŹródłoIMWA 2017 [Dokument elektroniczny] : 13th International Mine Water Association congress – mine water & circular economy : June 25–30, 2017, Lappeenranta, Finland : proceedings, Vol. 3 / eds. Christian Wolkersdorfer, [et al.] ; Lappeenranta University of Technology. — [Finland : s. n.], cop. 2017. — S. 1362–1368
 • keywords: monitoring, groundwater, limestone quarry

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • [referat, 2019]
 • TytułSposób prezentacji wyrobisk górniczych, w celach turystycznych, za pomocą specjalnego wizjera
  AutorzyLeszek Żurek, Zygfryd Jaksa, Kajetan D’OBYRN, Zbigniew Słota, Krzysztof Słota
  ŹródłoXXVIII Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2019 [Dokument elektroniczny] : Kraków, 25-27.02.2019 r. / Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk. — [Kraków : s. n.], 2019. — S. 1–7
 • słowa kluczowe: podziemne trasy turystyczne, kopalnie zabytkowe, bezpieczeństwo tras turystycznych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25