Wykaz publikacji wybranego autora

Kajetan d'Obyrn, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-khgi, Katedra Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki o Ziemi i środowisku


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / górnictwo i geologia inżynierska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-8356-9854

ResearcherID: S-5209-2018

Scopus: 36559215400

PBN: 2229810

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 34, z ogólnej liczby 56 publikacji Autora


1
2
 • [referat, 2018]
 • TytułCharakter i geneza wycieku 55/750 w kopalni soli „Kłodawa”
  AutorzyKajetan d'OBYRN, Jacek MOTYKA, Wacław Staszczak
  ŹródłoQuo vadis sal : sól skarbem Kujaw i Wielkopolski : XXIII międzynarodowe sympozjum solne : Kopalnia Soli Kłodawa – Uniejów, 10–13 X 2018 / red.  Katarzyna Cyran, Agata Kasprzak. — [Poland : s. n.], [2018]. — S. 16
3
 • [artykuł w czasopiśmie, 2018]
 • TytułCharakter i geneza wycieku 55/750 w Kopalni Soli „Kłodawa”
  AutorzyKajetan d'OBYRN, Jacek MOTYKA, Wacław Staszczak
  ŹródłoPrzegląd Solny : rocznik Polskiego Stowarzyszenia Górnictwa Solnego. — 2018 t. 14, s. 21–28. — tekst: http://www.psgs.agh.edu.pl/wp-content/uploads/PS6-dObryn.pdf
4
 • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
 • TytułChemistry of water from the inflows to the ”Franciszek” dipheading in the ”Pomorzany” Zn-Pb mine in the Olkusz Area (SW Poland)
  AutorzyJacek MOTYKA, Kajetan d'OBYRN, Kamil JUŚKO, Tomasz Wójcik
  ŹródłoJournal of Sustainable Mining. — 2017 vol. 16 iss. 4, s. 139–150. — tekst: https://goo.gl/vqb1wB
5
 • [artykuł w czasopiśmie, 2019]
 • TytułChemizm wód w strefie kontaktu tektonicznego perm-trias w rejonie złoża Olkusz-Podpoziom kopalni „Olkusz-Pomorzany”
  AutorzyJacek MOTYKA, Kajetan D'OBYRN, Kamil Juśko, Tomasz Wójcik
  ŹródłoBiuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego. Hydrogeologia. — 2019 nr 475 z. XVI Współczesne problemy hydrogeologii = Current challenges in hydrogeology, s. 169–176
6
 • [artykuł w czasopiśmie, 2018]
 • TytułConstruction of a numerical groundwater flow model in areas of intense mine drainage, as exemplified by the Olkusz Zinc and Lead Ore Mining Area in southwest Poland
  AutorzyKamil Juśko, Jacek MOTYKA, Kajetan D’OBYRN, Zbigniew Adamczyk
  ŹródłoGeologos [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne. — 2018 vol. 24 no. 3, s. 237–244. — tekst: http://www.geologos.com.pl/pdf/logos-2018-0024.pdf
7
 • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
 • TytułDziałania podnoszące stan bezpieczeństwa podziemnych tras turystycznych w MGW w Zabrzu
  AutorzyKajetan d'OBYRN, Zbigniew Słota, Krzysztof Słota
  ŹródłoPrzegląd Górniczy. — 2017 t. 73 nr 8, s. 39–46
8
 • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
 • TytułGeomechanical numerical analysis as a guidance for preservation works of the "Wieliczka" Salt Mine site
  AutorzyKajetan D'OBYRN, Antoni TAJDUŚ
  ŹródłoStudia Geotechnica et Mechanica. — 2017 vol. 39 no. 2, s. 25–34
9
 • [referat, 2019]
 • TytułImpact of the retention reservoir on groundwater - on the example of the newly built Świnna Poręba Reservoir
  AutorzyK. d'OBYRN, E. SZALIŃSKA
  ŹródłoWater supply and wastewater disposal: designing, construction, operation and monitoring [Dokument elektroniczny] : proceedings of the 3rd International Scientific-Practical Conference : 23–25 October, 2019, Lviv / eds. Orachewska D., Vronska N. ; Ministry of Education and Science of Ukraine, [etc.]. — Lviv : Polytechnic Publishing House, 2019. — S. 16
10
 • [referat, 2019]
 • TytułImpact of wastewater management on metal pollution of bottom sediments in the Świnna Poręba Reservoir catchment
  AutorzyE. SZALIŃSKA, K. d'OBYRN
  ŹródłoWater supply and wastewater disposal: designing, construction, operation and monitoring [Dokument elektroniczny] : proceedings of the 3rd International Scientific-Practical Conference : 23–25 October, 2019, Lviv / eds. Orachewska D., Vronska N. ; Ministry of Education and Science of Ukraine, [etc.]. — Lviv : Polytechnic Publishing House, 2019. — S. 99
11
 • [referat, 2018]
 • TytułLokalny monitoring hydrogeologiczny inwestycji drogowej w utworach fliszu karpackiego : [abstrakt]
  AutorzyKajetan d'OBYRN
  ŹródłoNowoczesne rozwiązania inżynierskie dla realizacji wyrobisk górniczych, tuneli i obiektów geotechnicznych : XLI zimowa szkoła Mechaniki górotworu i geoinżynierii : 11–15.03.2018, Zakopane / red. Joanna Hydzik-Wiśniewska ; Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki AGH. — [Kraków] : AKnet, cop. 2018. — S. 34
12
 • [artykuł w czasopiśmie, 2018]
 • TytułLong-term changes in surface and groundwater quality in the area of a municipal landfill (Barycz, Poland)
  AutorzyEwa SZALIŃSKA, Kajetan D’OBYRN
  ŹródłoEnvironment Protection Engineering. — 2018 vol. 44 no. 1, s. 103–115. — tekst: http://epe.pwr.wroc.pl/2018/1-2018/Szalinska_1-2018.pdf
13
 • [fragment książki, 2017]
 • TytułPionowa zmienności jakości wód z wycieków w upadowej Franciszek w kopalni rud cynku i ołowiu Pomorzany (rejon olkuski)
  AutorzyJacek MOTYKA, Kajetan d'OBYRN, Kamil JUŚKO, Tomasz Wójcik
  ŹródłoHydrogeologia w praktyce – praktyka w hydrogeologii : praca zbiorowa / pod red. Przemysława Bukowskiego, Ewy Krogulec, Jacka Szczepińskiego. — Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 2017. — S. 48–54
14
 • [referat, 2017]
 • TytułPionowa zmienność jakości wód z wycieków w upadowej Franciszek w kopalni rud cynku i ołowiu „Pomorzany” (rejon olkuski)
  AutorzyJacek MOTYKA, Kajetan D'OBYRN, Kamil JUŚKO, Tomasz Wójcik
  ŹródłoHPPH 2017 : hydrogeologia w praktyce – praktyka w hydrogeologii : [14 – 17 maja 2017, Polanica-Zdrój] : zbiór abstraktów, no. 1 / Główny Instytut Górnictwa. — [Polska : s. n.], [2017]. — S. [39]
15
 • [referat, 2017]
 • TytułPodnoszenie stanu bezpieczeństwa podziemnych tras turystycznych na przykładzie Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu : [streszczenie]
  AutorzyKajetan D'OBYRN, Zbigniew Słota, Krzysztof Słota, Anna Langdon
  ŹródłoIV PKG [Dokument elektroniczny] : IV Polski Kongres Górniczy 2017 : 20–22.11.2017, Kraków : materiały konferencyjne : sesje satelitarne: KW „Czatkowice”, KWK „Piast-Ziemowit”, KS „Bochnia”. — [Kraków : s. n.], [2017]. — S. 166–167
16
 • [referat, 2019]
 • TytułPossibilities of utilization of saline mine water from the Sobieski Coal Mine
  AutorzyMarcin KARPIŃSKI, Kajetan D'OBYRN, Ewa KMIECIK
  Źródło12textsuperscript{th} GEOSYMPOSIUM of young researchers SILESIA 2019 : 2–4 September 2019, Tarnowskie Góry : book of abstracts / eds. Anna Abramowicz, Agnieszka Bracławska, Aleksander Brom, Dorota Fiedor, Marcelina Kondas, Kinga Ślósarczyk. — [Sosnowiec : Faculty of Earth Sciences. University of Silesia], [2019]. — S. 32
17
 • [referat, 2018]
 • TytułPrzygotowanie rozpoznania archeologicznego byłych wyrobisk górniczych na przykładzie prac prowadzonych w pokładzie 510 od strony Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej w Zabrzu
  AutorzyKrzysztof Słota, Zbigniew Słota, Leszek Żurek, Mirosław Maciaszek, Kajetan D'OBYRN
  ŹródłoXII konferencja Dziedzictwo i historia górnictwa oraz wykorzystanie pozostałości dawnych robót górniczych : Ostrowiec Świętokrzyski 19-21 kwietnia 2018 r. / oprac. Maciej Madziarz, Andrzej J. Wójcik. — Wrocław : Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej, 2018. — S. 15–16
18
 • [artykuł w czasopiśmie, 2018]
 • TytułPrzygotowanie rozpoznania byłych wyrobisk górniczych w pokładzie 510 od strony Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej w Zabrzu
  AutorzyKajetan D’OBYRN, Krzysztof Słota, Zbigniew Słota, Leszek Żurek, Mirosław Maciaszek
  ŹródłoPrzegląd Górniczy. — 2018 t. 74 nr 12, s. 20–26. — tekst: http://www.sitg.pl/przegladgorniczy/pobierz/mag-1153-pdf.html
19
 • [artykuł w czasopiśmie, 2018]
 • TytułSkład chemiczny wody w zatopionej odkrywce gipsu „Gacki” (Niecka Nidziańska)
  AutorzyMałgorzata MALATA, Jacek MOTYKA, Kajetan D'OBYRN, Adam POSTAWA
  ŹródłoGórnictwo Odkrywkowe. — 2018 R. 59 nr 2, s. 43–49
20
 • [referat, 2018]
 • TytułSkład chemiczny wody w zatopionej odkrywce gipsu ”Gacki” (Niecka Niedziańska)
  AutorzyMałgorzata MALATA, Jacek MOTYKA, Kajetan d'OBYRN, Adam POSTAWA
  ŹródłoHP2PH : hydrogeologia w praktyce – praktyka w hydrogeologii : II konferencja naukowo-techniczna : Wałbrzych, 20–22 maja 2018 : abstrakty. — [Wałbrzych : s. n.], [2018]. — S. 12
21
 • [artykuł w czasopiśmie, 2018]
 • TytułSources of groundwater inflows into the ”Czatkowice” limestone quarry in southern Poland
  AutorzyJacek MOTYKA, Kajetan D’OBYRN, Agata KASPRZAK, Andrzej Szymkiewicz
  ŹródłoArchives of Mining Sciences. — 2018 vol. 63 no. 2, s. 417–424. — tekst: http://archiwum.img-pan.krakow.pl/index.php/AMS/article/download/1121/826
22
 • [referat, 2017]
 • TytułSources of groundwater inflows into the ”Czatkowice” limestone quarry in southern Poland
  AutorzyMOTYKA Jacek, Kajetan d'OBYRN, Agata KASPRZAK, Andrzej Szymkiewicz
  ŹródłoIMWA 2017 [Dokument elektroniczny] : 13th International Mine Water Association congress – mine water & circular economy : June 25–30, 2017, Lappeenranta, Finland : proceedings, Vol. 3 / eds. Christian Wolkersdorfer, [et al.] ; Lappeenranta University of Technology. — [Finland : s. n.], cop. 2017. — S. 1362–1368
23
 • [referat, 2019]
 • TytułSposób prezentacji wyrobisk górniczych, w celach turystycznych, za pomocą specjalnego wizjera
  AutorzyLeszek Żurek, Zygfryd Jaksa, Kajetan D’OBYRN, Zbigniew Słota, Krzysztof Słota
  ŹródłoXXVIII Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2019 [Dokument elektroniczny] : Kraków, 25-27.02.2019 r. / Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk. — [Kraków : s. n.], 2019. — S. 1–7
24
 • [referat w czasopiśmie, 2018]
 • TytułStability assessment of the chemical composition of the water used to supply the circuits in selected power plants of TAURON Group
  AutorzyMarcin KARPIŃSKI, Kajetan d'OBYRN, Ewa KMIECIK, Barbara TOMASZEWSKA
  ŹródłoE3S Web of Conferences [Dokument elektroniczny]. - Czasopismo elektroniczne. — 2018 vol. 44 art. no. 00064, s. 1–7. — tekst: https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/pdf/2018/19/e3sconf_eko-dok2018_00064.pdf
25
 • [referat, 2019]
 • TytułTama izolacyjna z wizjerem jako sposób prezentacji dawnych wyrobisk górniczych
  AutorzyLeszek Żurek, Zygfryd Jaksa, Kajetan D'OBYRN, Zbigniew Słota, Krzysztof Słota
  ŹródłoDziedzictwo i historia górnictwa oraz wykorzystanie pozostałości dawnych robót górniczych : XIII konferencja : Bóbrka, 11–13 kwietnia 2019 r. / oprac. Paweł P. Zagożdżon, Andrzej J. Wójcik ; Komitet Historii Nauki i Techniki PAN, Instytut Historii Nauki PAN. — Wrocław : Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej, 2019. — S. 20–21