Wykaz publikacji wybranego autora

Kajetan d'Obyrn, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-khgi, Katedra Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki o Ziemi i środowisku


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / górnictwo i geologia inżynierska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-8356-9854

ResearcherID: S-5209-2018

Scopus: 36559215400

PBN: 2229810

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 34, z ogólnej liczby 56 publikacji Autora


1
 • Assessment of rock mass stability in the historic area of levels IV-V of the ”Wieliczka” Salt Mine
2
 • Charakter i geneza wycieku 55/750 w kopalni soli „Kłodawa”
3
 • Charakter i geneza wycieku 55/750 w Kopalni Soli „Kłodawa”
4
 • Chemistry of water from the inflows to the ”Franciszek” dipheading in the ”Pomorzany” Zn-Pb mine in the Olkusz Area (SW Poland)
5
 • Chemizm wód w strefie kontaktu tektonicznego perm-trias w rejonie złoża Olkusz-Podpoziom kopalni „Olkusz-Pomorzany”
6
 • Construction of a numerical groundwater flow model in areas of intense mine drainage, as exemplified by the Olkusz Zinc and Lead Ore Mining Area in southwest Poland
7
 • Działania podnoszące stan bezpieczeństwa podziemnych tras turystycznych w MGW w Zabrzu
8
 • Geomechanical numerical analysis as a guidance for preservation works of the "Wieliczka" Salt Mine site
9
 • Impact of the retention reservoir on groundwater - on the example of the newly built Świnna Poręba Reservoir
10
 • Impact of wastewater management on metal pollution of bottom sediments in the Świnna Poręba Reservoir catchment
11
 • Lokalny monitoring hydrogeologiczny inwestycji drogowej w utworach fliszu karpackiego
12
 • Long-term changes in surface and groundwater quality in the area of a municipal landfill (Barycz, Poland)
13
 • Pionowa zmienności jakości wód z wycieków w upadowej Franciszek w kopalni rud cynku i ołowiu Pomorzany (rejon olkuski)
14
 • Pionowa zmienność jakości wód z wycieków w upadowej Franciszek w kopalni rud cynku i ołowiu „Pomorzany” (rejon olkuski)
15
 • Podnoszenie stanu bezpieczeństwa podziemnych tras turystycznych na przykładzie Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu
16
 • Possibilities of utilization of saline mine water from the Sobieski Coal Mine
17
 • Przygotowanie rozpoznania archeologicznego byłych wyrobisk górniczych na przykładzie prac prowadzonych w pokładzie 510 od strony Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej w Zabrzu
18
 • Przygotowanie rozpoznania byłych wyrobisk górniczych w pokładzie 510 od strony Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej w Zabrzu
19
 • Skład chemiczny wody w zatopionej odkrywce gipsu „Gacki” (Niecka Nidziańska)
20
 • Skład chemiczny wody w zatopionej odkrywce gipsu ”Gacki” (Niecka Niedziańska)
21
 • Sources of groundwater inflows into the ”Czatkowice” limestone quarry in southern Poland
22
 • Sources of groundwater inflows into the ”Czatkowice” limestone quarry in southern Poland
23
 • Sposób prezentacji wyrobisk górniczych, w celach turystycznych, za pomocą specjalnego wizjera
24
 • Stability assessment of the chemical composition of the water used to supply the circuits in selected power plants of TAURON Group
25
 • Tama izolacyjna z wizjerem jako sposób prezentacji dawnych wyrobisk górniczych