Wykaz publikacji wybranego autora

Kajetan d'Obyrn, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-khgi, Katedra Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki o Ziemi i środowisku


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / górnictwo i geologia inżynierska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-8356-9854

ResearcherID: S-5209-2018

Scopus: 36559215400

PBN: 2229810

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)Statystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem3421517
2019752
20181257
201713256
201622
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem3421121
2019743
201812741
20171385
201622
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem34277
2019743
201812111
201713103
201622
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem34628
2019716
20181239
201713211
201622
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem341618
2019725
20181266
20171376
2016211
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem342113
2019743
20181275
20171385
2016221
 • Assessment of rock mass stability in the historic area of levels IV-V of the ”Wieliczka” Salt MineOcena stabilności górotworu w strefie zabytkowej poziomów IV-V w Kopalni Soli Wieliczka / Kajetan D'OBYRN, Joanna HYDZIK-WIŚNIEWSKA // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 2017 vol. 62 no. 1, s. 189–202. — Bibliogr. s. 202. — tekst: http://journals.pan.pl/Content/105557/PDF/10267-Volume62_Issue1-14_paper.pdf?handler=pdf

 • słowa kluczowe: kopalnia soli, podsadzanie wyrobisk, analiza geomechaniczna, stabilizacja górotworu

  keywords: salt mine, backfilling, geomechanical analysis, stabilization of the rock mass

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1515/amsc-2017-0014

2
 • Charakter i geneza wycieku 55/750 w kopalni soli „Kłodawa”The characteristic and origin of the 55/750 leakage in the ”Kłodawa” salt mine / Kajetan d'OBYRN, Jacek MOTYKA, Wacław Staszczak // W: Quo vadis sal : sól skarbem Kujaw i Wielkopolski : XXIII międzynarodowe sympozjum solne : Kopalnia Soli Kłodawa – Uniejów, 10–13 X 2018 = Quo vadis sal : salt: a treasure of the Kujawy and Wielkopolska regions : XXIII international salt symposium : Uniejów, 10–13 X 2018 / red.  Katarzyna Cyran, Agata Kasprzak. — [Poland : s. n.], [2018]. — S. 16. — Tekst pol.-ang.. — Referat opublikowany w formie artykułu w Przeglądzie Solnym

 • słowa kluczowe: górnictwo solne, geneza zjawiska wodnego, zagrożenie wodne

  keywords: salt mine, water hazard, leakage origin

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Charakter i geneza wycieku 55/750 w Kopalni Soli „Kłodawa”The characteristic and origin of the 55/750 leakage in the "Kłodawa" Salt Mine / Kajetan d'OBYRN, Jacek MOTYKA, Wacław Staszczak // Przegląd Solny : rocznik Polskiego Stowarzyszenia Górnictwa Solnego = Salt Review : yearbook of Polish Salt Mining Association ; ISSN 2300-9349. — 2018 t. 14, s. 21–28. — Bibliogr. s. 27–28, Streszcz., Abstr.. — K. d'Obyrn, J. Motyka – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza. — tekst: http://www.psgs.agh.edu.pl/wp-content/uploads/PS6-dObryn.pdf

 • słowa kluczowe: górnictwo solne, geneza zjawiska wodnego, zagrożenie wodne

  keywords: salt mine, water hazard, leakage origin

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Chemistry of water from the inflows to the ”Franciszek” dipheading in the ”Pomorzany” Zn-Pb mine in the Olkusz Area (SW Poland) / Jacek MOTYKA, Kajetan d'OBYRN, Kamil JUŚKO, Tomasz Wójcik // Journal of Sustainable Mining ; ISSN 2300-3960. — Tytuł poprz.: Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko = Research Reports. Mining & Environment ; ISSN: 1643-7608. — 2017 vol. 16 iss. 4, s. 139–150. — Bibliogr. s. 149, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2017-11-20. — tekst: https://goo.gl/vqb1wB

 • keywords: water chemistry, Zn-Pb ore mining, inflows, "Franciszek" dipheading

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/j.jsm.2017.11.002

5
 • Chemizm wód w strefie kontaktu tektonicznego perm-trias w rejonie złoża Olkusz-Podpoziom kopalni „Olkusz-Pomorzany”Water chemistry in the permian-triassic tectonic contact zone in the Olkusz-Podpoziom deposit of the „Olkusz-Pomorzany” mine / Jacek MOTYKA, Kajetan D'OBYRN, Kamil Juśko, Tomasz Wójcik // Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego = Geological Bulletin of the Polish Geological Institute ; ISSN 0867-6143. Hydrogeologia ; ISSN 1644-0870. — Tytuł poprz.: Biuletyn Instytutu Geologicznego. — 2019 nr 475 z. XVI Współczesne problemy hydrogeologii = Current challenges in hydrogeology, s. 169–176. — Bibliogr. s. 176, Abstr.

 • słowa kluczowe: kopalnia Zn-Pb, chemizm wycieków, kontakt tektoniczny

  keywords: Zn-Pb mine, inflows chemistry, tectonic contact

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7306/bpig.20

6
 • Construction of a numerical groundwater flow model in areas of intense mine drainage, as exemplified by the Olkusz Zinc and Lead Ore Mining Area in southwest Poland / Kamil Juśko, Jacek MOTYKA, Kajetan D’OBYRN, Zbigniew Adamczyk // Geologos [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2080-6574. — Dod. ISSN 1426-8981. — 2018 vol. 24 no. 3, s. 237–244. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 243–244, Abstr.. — tekst: http://www.geologos.com.pl/pdf/logos-2018-0024.pdf

 • keywords: dewatering, hydrogeology, Zn-Pb mine, model structure

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2478/logos-2018-0024

7
 • Działania podnoszące stan bezpieczeństwa podziemnych tras turystycznych w MGW w ZabrzuThe activities improving safety of the underground tourist routes in the museum of coal mining in Zabrze / Kajetan d'OBYRN, Zbigniew Słota, Krzysztof Słota // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2017 t. 73 nr 8, s. 39–46. — Bibliogr. s. 46, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: bezpieczeństwo, podziemne trasy turystyczne, kopalnie zabytkowe, audyt bezpieczeństwa

  keywords: safety, underground tourist routes, historic mines, security audit

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Geomechanical numerical analysis as a guidance for preservation works of the "Wieliczka" Salt Mine site / Kajetan D'OBYRN, Antoni TAJDUŚ // Studia Geotechnica et Mechanica ; ISSN 0137-6365. — 2017 vol. 39 no. 2, s. 25–34. — Bibliogr. s. 33–34, Abstr.

 • keywords: numerical modelling, geomechanical analysis, "Wieliczka" Salt Mine, physico-mechanical rock parameters

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1515/sgem-2017-0013

9
 • Impact of the retention reservoir on groundwater - on the example of the newly built Świnna Poręba Reservoir / K. d'OBYRN, E. SZALIŃSKA // W: Water supply and wastewater disposal: designing, construction, operation and monitoring [Dokument elektroniczny] : proceedings of the 3rd International Scientific-Practical Conference : 23–25 October, 2019, Lviv = Vodopostačannâ ì vodovìdvedennâ : proektuvannâ, budìvnictvo, ekspluatacìâ ta monìtoring : materìali 3-ï mìžnarodnoï naukovo-praktičnoï konferencìï : 23-25 žovtnâ 2019 r., L'vìv / eds. Orachewska D., Vronska N. ; Ministry of Education and Science of Ukraine, [etc.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Lviv : Polytechnic Publishing House, 2019. — Dysk Flash. — e-ISBN: 978-966-941-328-4. — S. 16. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Błąd w nazwisku autora - w publikacji K. d'Obryn

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Impact of wastewater management on metal pollution of bottom sediments in the Świnna Poręba Reservoir catchment / E. SZALIŃSKA, K. d'OBYRN // W: Water supply and wastewater disposal: designing, construction, operation and monitoring [Dokument elektroniczny] : proceedings of the 3rd International Scientific-Practical Conference : 23–25 October, 2019, Lviv = Vodopostačannâ ì vodovìdvedennâ : proektuvannâ, budìvnictvo, ekspluatacìâ ta monìtoring : materìali 3-ï mìžnarodnoï naukovo-praktičnoï konferencìï : 23-25 žovtnâ 2019 r., L'vìv / eds. Orachewska D., Vronska N. ; Ministry of Education and Science of Ukraine, [etc.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Lviv : Polytechnic Publishing House, 2019. — Dysk Flash. — e-ISBN: 978-966-941-328-4. — S. 99. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Błąd w nazwisku autora: w publikacji K. d'Obryn

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Lokalny monitoring hydrogeologiczny inwestycji drogowej w utworach fliszu karpackiego : [abstrakt][Local hydrogeological monitoring of road investments in the Carpathian flysch : abstract] / Kajetan d'OBYRN // W: Nowoczesne rozwiązania inżynierskie dla realizacji wyrobisk górniczych, tuneli i obiektów geotechnicznych : XLI zimowa szkoła Mechaniki górotworu i geoinżynierii : 11–15.03.2018, Zakopane / red. Joanna Hydzik-Wiśniewska ; Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki AGH. — [Kraków] : AKnet, cop. 2018. — S. 34

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
13
 • Pionowa zmienności jakości wód z wycieków w upadowej Franciszek w kopalni rud cynku i ołowiu Pomorzany (rejon olkuski)Vertical water quality characteristic of the inflows to the dipheading Franciszek in the zinc and lead mine Pomorzany (Olkusz region) / Jacek MOTYKA, Kajetan d'OBYRN, Kamil JUŚKO, Tomasz Wójcik // W: Hydrogeologia w praktyce – praktyka w hydrogeologii : praca zbiorowa / pod red. Przemysława Bukowskiego, Ewy Krogulec, Jacka Szczepińskiego. — Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 2017. — ISBN: 978-83-65503-11-4. — S. 48–54. — Bibliogr. s. 54, Streszcz., Abstr.. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: jakość wód, górnictwo Zn-Pb, Olkusz, upadowa Franciszek

  keywords: water quality, Olkusz, Zn-Pb mining, dipheading Franciszek

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Pionowa zmienność jakości wód z wycieków w upadowej Franciszek w kopalni rud cynku i ołowiu „Pomorzany” (rejon olkuski)Vertical water quality characteristic of the inflows to the dipheading „Franciszek” in the zinc and lead mine „Pomorzany” (Olkusz Region) / Jacek MOTYKA, Kajetan D'OBYRN, Kamil JUŚKO, Tomasz Wójcik // W: HPPH 2017 : hydrogeologia w praktyce – praktyka w hydrogeologii : [14 – 17 maja 2017, Polanica-Zdrój] : zbiór abstraktów, no. 1 / Główny Instytut Górnictwa. — [Polska : s. n.], [2017]. — S. [39]

 • słowa kluczowe: wody podziemne, górnictwo rud cynku i ołowiu, kopalnia Olkusz - Pomorzany, upadowa Franciszek

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Podnoszenie stanu bezpieczeństwa podziemnych tras turystycznych na przykładzie Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu : [streszczenie][Improvement of the underground tourist routes safety on the example of the Coal Mining Museum in Zabrze : abstract] / Kajetan D'OBYRN, Zbigniew Słota, Krzysztof Słota, Anna Langdon // W: IV PKG [Dokument elektroniczny] : IV Polski Kongres Górniczy 2017 : 20–22.11.2017, Kraków : materiały konferencyjne : sesje satelitarne: KW „Czatkowice”, KWK „Piast-Ziemowit”, KS „Bochnia”. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2017]. — 1 dysk optyczny. — Na okł.: Sesja plenarna: surowce mineralne w strategii gospodarczej Polski - jak wydobywać, jak pozyskiwać, jak oszczędzać w dobie zrównoważonego rozwoju?. — S. 166–167. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Possibilities of utilization of saline mine water from the Sobieski Coal Mine / Marcin KARPIŃSKI, Kajetan D'OBYRN, Ewa KMIECIK // W: 12\textsuperscript{th} GEOSYMPOSIUM of young researchers SILESIA 2019 : 2–4 September 2019, Tarnowskie Góry : book of abstracts / eds. Anna Abramowicz, Agnieszka Bracławska, Aleksander Brom, Dorota Fiedor, Marcelina Kondas, Kinga Ślósarczyk. — [Sosnowiec : Faculty of Earth Sciences. University of Silesia], [2019]. — ISBN: 978-83-955191-0-9. — S. 32. — Bibliogr. s. 32. — M. Karpiński - dod. afiliacja: Polish Geological Institute - National Research Institute, Sosnowiec

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Przygotowanie rozpoznania archeologicznego byłych wyrobisk górniczych na przykładzie prac prowadzonych w pokładzie 510 od strony Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej w Zabrzu[Preparation of archaeological reconnaissance of former mining excavations on the example of works carried out in deck 510 from the Główna Kluczowa Sztolnia Dziedziczna in Zabrze] / Krzysztof Słota, Zbigniew Słota, Leszek Żurek, Mirosław Maciaszek, Kajetan D'OBYRN // W: XII konferencja Dziedzictwo i historia górnictwa oraz wykorzystanie pozostałości dawnych robót górniczych : Ostrowiec Świętokrzyski 19-21 kwietnia 2018 r. / oprac. Maciej Madziarz, Andrzej J. Wójcik. — Wrocław : Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej, 2018. — ISBN: 978-83-7493-012-3. — S. 15–16. — Bibliogr. s. 16. — K. d'Obyrn - afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Przygotowanie rozpoznania byłych wyrobisk górniczych w pokładzie 510 od strony Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej w ZabrzuRecognition of the abandoned mining workings in the 510 coal bad from the main kay hereditary adit side in Zabrze / Kajetan D’OBYRN, Krzysztof Słota, Zbigniew Słota, Leszek Żurek, Mirosław Maciaszek // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2018 t. 74 nr 12, s. 20–26. — Bibliogr. s. 26, Streszcz., Abstr.. — tekst: http://www.sitg.pl/przegladgorniczy/pobierz/mag-1153-pdf.html

 • słowa kluczowe: podziemne trasy turystyczne, Muzeum Górnictwa Węglowego, dawne wyrobiska górnicze, płytka eksploatacja

  keywords: shallow exploitation, underground tourist routes, Coal Mine Museum in Zabrze, abandoned mine workings

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Skład chemiczny wody w zatopionej odkrywce gipsu „Gacki” (Niecka Nidziańska)Chemistry of water in the gypsum pit lake „Gacki” (Nida Basin, SE Poland) / Małgorzata MALATA, Jacek MOTYKA, Kajetan D'OBYRN, Adam POSTAWA // Górnictwo Odkrywkowe ; ISSN 0043-2075. — 2018 R. 59 nr 2, s. 43–49. — Bibliogr. s. 49

 • słowa kluczowe: gips, zbiornik poeksploatacyjny, Gacki, niecka nidziańska

  keywords: gypsum, pit lake, Gacki, Nida basin

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Skład chemiczny wody w zatopionej odkrywce gipsu ”Gacki” (Niecka Niedziańska)[Chemistry of water in the gypsum pit lake „Gacki” (Nida Basin, SE Poland)] / Małgorzata MALATA, Jacek MOTYKA, Kajetan d'OBYRN, Adam POSTAWA // W: HP2PH : hydrogeologia w praktyce – praktyka w hydrogeologii : II konferencja naukowo-techniczna : Wałbrzych, 20–22 maja 2018 : abstrakty. — [Wałbrzych : s. n.], [2018]. — S. 12. — W publikacji błędne nazwisko autora: Kajetan d'Obryn. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Sources of groundwater inflows into the ”Czatkowice” limestone quarry in southern PolandPochodzenie dopływów wód podziemnych do kamieniołomu wapieni „Czatkowice” w południowej Polsce / Jacek MOTYKA, Kajetan D’OBYRN, Agata KASPRZAK, Andrzej Szymkiewicz // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 2018 vol. 63 no. 2, s. 417–424. — Bibliogr. s. 424. — tekst: http://archiwum.img-pan.krakow.pl/index.php/AMS/article/download/1121/826

 • słowa kluczowe: monitoring, wody podziemne, Czatkowice, kamieniołom wapieni

  keywords: monitoring, groundwater, limestone quarry

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.24425/122455

22
 • Sources of groundwater inflows into the ”Czatkowice” limestone quarry in southern Poland / MOTYKA Jacek, Kajetan d'OBYRN, Agata KASPRZAK, Andrzej Szymkiewicz // W: IMWA 2017 [Dokument elektroniczny] : 13th International Mine Water Association congress – mine water & circular economy : June 25–30, 2017, Lappeenranta, Finland : proceedings, Vol. 3 / eds. Christian Wolkersdorfer, [et al.] ; Lappeenranta University of Technology. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Finland : s. n.], cop. 2017. — 1 Dysk Flash. — (LUT Scientific and Expertise Publications : Tutkimusraportit - Research Reports ; ISSN 2243-3376 ; 63). — ISBN: 978-952-335-065-6 ; e-ISBN: 978-952-335-066-3. — S. 1362–1368. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 1368, Abstr.

 • keywords: monitoring, groundwater, limestone quarry

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Sposób prezentacji wyrobisk górniczych, w celach turystycznych, za pomocą specjalnego wizjeraThe way of mining excavations presentation for tourist purposes using a special visor / Leszek Żurek, Zygfryd Jaksa, Kajetan D’OBYRN, Zbigniew Słota, Krzysztof Słota // W: XXVIII Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2019 [Dokument elektroniczny] : Kraków, 25-27.02.2019 r. / Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], 2019. — 1 dysk optyczny. — S. 1–7. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 6, Streszcz.. — Referat w części: Materiały konferencyjne. — Dod. streszczenie w części: Spis referatów i streszczenia. — S. 8

 • słowa kluczowe: podziemne trasy turystyczne, kopalnie zabytkowe, bezpieczeństwo tras turystycznych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Stability assessment of the chemical composition of the water used to supply the circuits in selected power plants of TAURON Group / Marcin KARPIŃSKI, Kajetan d'OBYRN, Ewa KMIECIK, Barbara TOMASZEWSKA // E3S Web of Conferences [Dokument elektroniczny]. - Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2267-1242. — 2018 vol. 44 art. no. 00064, s. 1–7. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 7, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2018-07-03. — EKO-DOK 2018 : 10\textsuperscript{th} international conference on Interdisciplinary problems in environmental protection and engineering : Polanica-Zdrój, Poland, April 16–18, 2018. — tekst: https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/pdf/2018/19/e3sconf_eko-dok2018_00064.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1051/e3sconf/20184400064

25
 • Tama izolacyjna z wizjerem jako sposób prezentacji dawnych wyrobisk górniczych[Isolation dam with a viewing window as a way of presenting old mine workings] / Leszek Żurek, Zygfryd Jaksa, Kajetan D'OBYRN, Zbigniew Słota, Krzysztof Słota // W: Dziedzictwo i historia górnictwa oraz wykorzystanie pozostałości dawnych robót górniczych : XIII konferencja : Bóbrka, 11–13 kwietnia 2019 r. / oprac. Paweł P. Zagożdżon, Andrzej J. Wójcik ; Komitet Historii Nauki i Techniki PAN, Instytut Historii Nauki PAN. — Wrocław : Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej, 2019. — ISBN: 978-83-953956-1-1. — S. 20–21. — Bibliogr. s. 21

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: