Wykaz publikacji wybranego autora

Michał Stępień, dr inż.

adiunkt

Wydział Metali Nieżelaznych
WMN-kfm, Katedra Fizykochemii i Metalurgii Metali Nieżelaznych

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / metalurgia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-1614-1727

ResearcherID: brak

Scopus: 56181698200

PBN: 3977724

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)Statystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem27114111
20203111
201911
201822
201711164
2016541
2014211
2013321
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem277164
2020312
201911
201822
20171156
2016514
201422
2013312
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem271611
2020321
201911
2018211
20171174
2016541
201422
2013321
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem27522
2020312
201911
2018211
20171111
2016514
2014211
201333
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem271314
2020312
201911
201822
20171165
2016514
2014211
2013312
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem271710
2020321
201911
201822
20171192
2016514
2014211
20133121
2
 • Electrochemical synthesis of oxide nanotubes on Ti6Al7Nb alloy and their interaction with the simulated body fluid / Michał STĘPIEŃ, Piotr HANDZLIK, Krzysztof FITZNER // Journal of Solid State Electrochemistry ; ISSN 1432-8488. — 2016 vol. 20 iss. 10, s. 2651–2661. — Bibliogr. s. 2660–2661, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2016-06-02. — tekst: https://goo.gl/b82V2V

 • keywords: Ti6Al7Nb alloy, electrochemical measurements, oxide nanotubes, apatite formation

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/s10008-016-3258-8

3
 • Electrochemical synthesis of $TiO_{2}$ nanotubes on Ti6Al7Nb alloy and their interaction with the simulated body fluid / Michał STĘPIEŃ, Piotr HANDZLIK, Krzysztof FITZNER // W: AST 2014 [Dokument elektroniczny] : 2nd international symposium on Anodizing Science and Technology : Sapporo, Japan, June 4–6, 2014 : meeting abstract / ARS. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Japan : s. n.], [2014]. — S. [1], poz. O-21. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://www.dropbox.com/s/78c6fy94t5lpq0y/AST2014-forUSB.pdf?dl=0 [2015-03-12]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Gospodarka w obiegu zamkniętym w metalurgii metali nieżelaznych[Circular economy in metallurgy of non-ferrous metals] / Stanisław PIETRZYK, Piotr PALIMĄKA, Michał STĘPIEŃ, Andrzej PIOTROWICZ, Andżelika BUKOWSKA // W: Międzynarodowa konferencja "Surowce i energia, a gospodarka o obiegu zamkniętym i niskoemisyjna" : 14–15 IX 2017 r., Kraków / red. nauk. Joanna Kulczycka. — Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, [2017]. — ISBN: 978-83-894103-3-7. — S. 17–18. — Bibliogr.. — Poster dostępny pod adresem {http://konferencja-pan.pl/wp-content/uploads/2017/04/sesja-2.1-posterowa.zip}

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Hydrometallurgical recycling of neodymium from permanent magnets / Piotr PALIMĄKA, Stanisław PIETRZYK, Krzysztof GĘBSKI, Wojciech GĘBAROWSKI, Michał STĘPIEŃ // W: IOC 2017 : 49\textsuperscript{th} International October Conference on Mining and Metallurgy : Bor Lake, Serbia, October 18–21, 2017 : proceedings / eds. Nada Štrbac, Ivana Marković, Ljubiša Balanović ; University of Belgrade. Technical Faculty in Bor and Mining and Metallurgy Institute Bor. — Belgrade : University of Belgrade. Technical Faculty in Bor, [2017]. — ISBN: 978-86-6305-066-2. — S. 156–159. — Bibliogr. s. 159, Abstr.

 • keywords: permanent magnets, neodymium recycling

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
7
 • Influence of $Ho^{3+}$ ions for quantitation of iron (Fe) in 0.1 M HCl solution using microwave plasma-atomic emission spectrometry (MP-AES)Wpływ jonów $Ho^{3+}$ na jakościowe oznaczanie żelaza w roztworze 0.1 M HCl metodą atomowej spektroskopii emisyjnej z plazmą mikrofalową (MP-AES) / Michał STĘPIEŃ, Andżelika BUKOWSKA // Metallurgy and Foundry Engineering MaFE = Metalurgia i Odlewnictwo / AGH University of Science and Technology ; ISSN 1230-2325. — 2018 vol. 44 no. 3, s. 109–117. — Bibliogr. s. 117, Abstr., Streszcz.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/METALLURGY/2018.44.3/mafe.2018.44.3.107.pdf

 • słowa kluczowe: MP-AES, ANOVA, Fe , Ho3+

  keywords: Fe, ANOVA, Ho3+, MP-AES

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/mafe.2018.44.3.109

8
 • Ługowanie ultradźwiękowe w recyklingu induUltrasound assisted leaching in indium recovery / Michał STĘPIEŃ, Stanisław PIETRZYK, Piotr PALIMĄKA // Rudy i Metale Nieżelazne Recykling ; ISSN 0035-9696. — 2017 R. 62 nr 2, s. 15–20. — Bibliogr. s. 20

 • słowa kluczowe: recykling, ind, odpady LCD

  keywords: recycling, indium, LCD waste

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15.199/67.2017.2.3

9
 • Nanostructures synthesis on titanium, zirconium and niobium using electrochemical oxidation / Piotr HANDZLIK, Michał STĘPIEŃ, Krzysztof FITZNER // W: HU-AGH Joint Symposium 2013 : July 18 to 20, 2013, Sapporo : program & abstracts / AGH University of Science and Technology, Hokkaido University. — [Japan : s. n.], [2013]. — S. [1]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Odzysk cyny ze zgrarów pochodzących z rafinacji ołowiuRecovery of tin from the lead refinning dross / Piotr PALIMĄKA, Michał STĘPIEŃ, Stanisław PIETRZYK // W: Metale towarzyszące kluczem do efektywnego wykorzystania zasobów w gospodarce cyrkulacyjnej : 4. konferencja międzynarodowa metale towarzyszące w przemyśle metali nieżelaznych : Wrocław, Poland 15–17.06.2016 : streszczenia referatów = By-product metals as a key to resource efficiency in circular economy : 4. conference international by-product metals in non-ferrous metals industry : abstracts. — [Wrocław : s. n.], [2016]. — S. 20. — Tekst pol.-ang.. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Odzysk metali nieżelaznych z popiołów dennych ze spalania odpadówRecovery of non-ferrous metals from waste incineration bottom ash / Michał STĘPIEŃ, Piotr PALIMĄKA, Stanisław PIETRZYK // W: Metale towarzyszące kluczem do efektywnego wykorzystania zasobów w gospodarce cyrkulacyjnej : 4. konferencja międzynarodowa metale towarzyszące w przemyśle metali nieżelaznych : Wrocław, Poland 15–17.06.2016 : streszczenia referatów = By-product metals as a key to resource efficiency in circular economy : 4. conference international by-product metals in non-ferrous metals industry : abstracts. — [Wrocław : s. n.], [2016]. — S. 27. — Tekst pol.-ang.. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
13
 • Recycling of neodymium from permanent magnets / Stanisław PIETRZYK, Piotr PALIMĄKA, Michał STĘPIEŃ, Andrzej PIOTROWICZ // W: SGEM 2017 : 17\textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : 27-29 Novemeber 2017, Vienna, Austria : conference proceedings. Vol. 17, Energy and clean technologies. Iss. 43, Recycling, air pollution and climate change, modern energy and power sources. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2017. — (International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM ; ISSN 1314-2704). — ISBN: 978-619-7408-28-7. — S. 189–196. — Bibliogr. s. 196, Abstr.. — Toż na CD-ROMie

 • keywords: permanent magnets, neodymium, recycling of neodymium

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5593/sgem2017H/43/S18.024

14
 • Recycling of zinc from the steelmaking dust in the sintering process / Piotr PALIMĄKA, Stanisław PIETRZYK, Michał STĘPIEŃ // W: Energy Technology 2017 : carbon dioxide management and other technologies / ed. Lei Zhang, [et al.]. — Cham : Springer, 2017. — (The Minerals, Metals & Materials Series ; ISSN 2367-1181). — ISBN: 978-3-319-52191-6 ; e-ISBN: 978-3-319-52192-3. — S. 181–189. — Bibliogr. s. 188–189, Abstr.. — Monografia zawiera materiały z konferencji TMS 2017 : Energy Technologies Symposium - 146th Annual Meeting and Exhibition : 26.02.2017–02.03.2017, San Diego, USA

 • keywords: zinc recovery, dust recycling, steelmaking dust utilization

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/978-3-319-52192-3_19

15
 • Recykling aluminium z aseptycznych opakowań kartonowychAluminium recycling from aseptic cardboard packages / Stanisław PIETRZYK, Piotr PALIMĄKA, Michał STĘPIEŃ, Krzysztof Rogala // W: Recykling metali nieżelaznych : konferencja międzynarodowa : Kraków, 2–4.03.2016 : streszczenia referatów = Recycling of non-ferrous metals : international conference : abstracts / Instytut Metali Nieżelaznych - Gliwice ; Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Metali Nieżelaznych SITMN ; Izba Gospodarcza Metali Nieżelaznych i Recyklingu ; Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu. — Kraków : [s. n.], [2016]. — S. 24. — Tekst pol.-ang.. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Recykling aluminium z wielomateriałowych aseptycznych opakowań kartonowychAluminium recycling from multilayered aseptic carton packaging / Piotr PALIMĄKA, Stanisław PIETRZYK, Michał STĘPIEŃ // Rudy i Metale Nieżelazne Recykling ; ISSN 0035-9696. — 2017 R. 62 nr 1, s. 26–30. — Bibliogr. s. 30

 • słowa kluczowe: recykling, opakowania aseptyczne, folia aluminiowa

  keywords: recycling, aseptic beverage cartons, aluminium foil

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/67.2017.1.4

17
 • Recykling indu z odpadów pokonsumpcyjnych - monitory LCD[Recycling of indium from LCD wastes] / Michał STĘPIEŃ, Andżelika BUKOWSKA, Stanisław PIETRZYK, Wojciech GĘBAROWSKI, Piotr PALIMĄKA // W: Międzynarodowa konferencja "Surowce i energia, a gospodarka o obiegu zamkniętym i niskoemisyjna" : 14–15 IX 2017 r., Kraków / red. nauk. Joanna Kulczycka. — Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, [2017]. — ISBN: 978-83-894103-3-7. — S. 19. — Poster pt. "Recykling indu z odpadów po konsumpcyjnych: monitory LCD" dostępny pod adresem {http://konferencja-pan.pl/wp-content/uploads/2017/04/sesja-2.1-posterowa.zip}

 • słowa kluczowe: recykling, ind, ITO, monitory LCD

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Recykling indu ze zużytych ekranów LCDRecycling of indium from waste LCD screens / Michał STĘPIEŃ, Piotr PALIMĄKA, Stanisław PIETRZYK // W: Recykling metali nieżelaznych : konferencja międzynarodowa : Kraków, 2–4.03.2016 : streszczenia referatów = Recycling of non-ferrous metals : international conference : abstracts / Instytut Metali Nieżelaznych - Gliwice ; Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Metali Nieżelaznych SITMN ; Izba Gospodarcza Metali Nieżelaznych i Recyklingu ; Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu. — Kraków : [s. n.], [2016]. — S. 37. — Tekst pol.-ang.. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Recykling neodymu z magnesów trwałych[Recycling of neodymium from permanent magnets] / Piotr PALIMĄKA, Stanisław PIETRZYK, Krzysztof GĘBSKI, Michał STĘPIEŃ, Ilona NEJMAN // W: Międzynarodowa konferencja "Surowce i energia, a gospodarka o obiegu zamkniętym i niskoemisyjna" : 14–15 IX 2017 r., Kraków / red. nauk. Joanna Kulczycka. — Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, [2017]. — ISBN: 978-83-894103-3-7. — S. 19–20. — Bibliogr.. — Poster dostępny pod adresem {http://konferencja-pan.pl/wp-content/uploads/2017/04/sesja-2.1-posterowa.zip}

 • słowa kluczowe: magnesy trwałe, recykling neodymu

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Silver recovery from zinc metallurgical sludge – analysis of solutions / Stanisław PIETRZYK, Piotr PALIMĄKA, Michał STĘPIEŃ, Aldona KRAWCZYKOWSKA, Barbara TORA, Mirosław Fatyga, Grażyna Pajor, Arkadiusz Mańka // W: MEC2017 : Mineral Engineering Conference : Poland, Wisła, 20–23 September 2017 : streszczenia referatów, abstracts. — [Poland : s. n.], [2017]. — S. 44

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Silver recovery from zinc metallurgical sludge – analysis of solutions / Stanisław PIETRZYK, Piotr PALIMĄKA, Michał STĘPIEŃ, Aldona KRAWCZYKOWSKA, Barbara TORA, Mirosław Fatyga, Grażyna Pajor, Arkadiusz Mańka // E3S Web of Conferences [Dokument elektroniczny]. - Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2267-1242. — 2017 vol. 18 art. no. 01027, s. 1–6. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://goo.gl/BJeVoY [2018-02-05]. — Bibliogr. s. 5–6, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2017-10-04. — MEC2017 : Mineral Engineering Conference : Wisła, Poland, September 20-23, 2017

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1051/e3sconf/201712301027

22
 • Sposób rozdziału jonów Au(III) od Pt(IV) z wykorzystaniem modyfikowanych włókien węglowych[The method of separation of Au(III) ions from Pt(IV) using modified carbon fibers] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Dygas Paula, LUTY-BŁOCHO Magdalena, WOJNICKI Marek, WŁOCH Grzegorz, SĘPIEŃ Michał. — Int.Cl.: C22B 11/00\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 428274 A1 ; Opubl. 2020-06-29. — Zgłosz. nr P.428274 z dn. 2018-12-19 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2020  nr 14, s. 33. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL428274A1.pdf

 • słowa kluczowe: adsorpcja, nanocząstki złota, rozdział jonów Au(III) od Pt(IV), modyfikowane włókna węglowe

  keywords: gold nanoparticles, adsorption, Au(III) ions separation from Pt(IV), modified carbon fibers

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Synthesis of $ZrO_{2}$ nanotubes by anodization in inorganic and organic electrolytes / M. STĘPIEŃ, P. HANDZLIK, K. FITZNER // W: 6th Kurt Schwabe Symposium : Surface analysis and material engineering in corrosion science and electrochemical technologies : Cracow, Poland, 16–19th September 2013 : symposium abstracts / ed. Jacek Banaś, Paweł Kulesza, Lidia Adamczyk. — [Kraków : s. n.], [2013] + CD. — 358th Event of European Federation of Corrosion (EFC). — S. 82

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
25