Wykaz publikacji wybranego autora

Katarzyna Szarłowicz, dr hab., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Energetyki i Paliw
WEiP-kcw, Katedra Chemii Węgla i Nauk o Środowisku


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / technologia chemiczna


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-0380-6961 orcid iD

ResearcherID: Q-9600-2018

Scopus: 44661996800

PBN: 5e7093c6878c28a0473b0991

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 2, z ogólnej liczby 73 publikacji Autora


1
 • Sposób wytwarzania kompozytowego sorbentu na bazie NiFN[Process for the preparation of NiFN based composite sorbent] / Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk, Kraków ; wynalazca: Barbara KUBICA, Zbigniew Hubicki, Marcin STOBIŃSKI, Katarzyna SZARŁOWICZ, Mirosław Bartyzel. — Int.Cl.: B01J 20/00\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 217761 B1 ; Udziel. 2013-10-23 ; Opubl. 2014-08-29. — Zgłosz. nr P.393084 z dn. 2010-11-30. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL217761B1.pdf

 • słowa kluczowe: sorpcja, 137-cez, hekasacyjanożelaziany niklu, dekontaminacja, sorbent kompozytowy

  keywords: sorption, 137-cesium, nickel hexacyanoferrates (III), decontamination, composite sorbent

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Sposób wytwarzania kompozytowego sorbentu na bazie NiFN[Process for the preparation of NiFN based composite sorbent] / Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk, Kraków ; wynalazca: KUBICA Barbara, Hubicki Zbigniew, STOBIŃSKI Marcin, SZARŁOWICZ Katarzyna, Bartyzel Mirosław. — Int.Cl.: B01J 20/26\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 393084 A1 ; Opubl. 2012-06-04. — Zgłosz. nr P.393084 z dn. 2010-11-30 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2012  nr 12, s. 5. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL393084A1.pdf

 • słowa kluczowe: sorpcja, 137-cez, hekasacyjanożelaziany niklu, dekontaminacja, sorbent kompozytowy

  keywords: sorption, 137-cesium, nickel hexacyanoferrates (III), decontamination, composite sorbent

  cyfrowy identyfikator dokumentu: