Wykaz publikacji wybranego autora

Ewa Knapik, dr inż.

adiunkt

Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu
WWNiG-kin, Katedra Inżynierii Naftowej


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / górnictwo i geologia inżynierska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-2808-1503 orcid iD

ResearcherID: brak

Scopus: 55607173300

PBN: 5e709298878c28a047398ab0

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 35, z ogólnej liczby 35 publikacji Autora


1
 • [referat, 2019]
 • TytułAnaliza możliwości podziemnego magazynowania paliw ciekłych w kawernach solnych
  AutorzyEdyta KUK, Piotr KOSOWSKI, Jerzy STOPA, Ewa KNAPIK, Michał KUK
  ŹródłoDrilling-Oil-Gas AGH 2019 : 30textsuperscript{th} international conference : present trends and future challenges for oil and gas industry : Krakow, 5–7 June, 2019 : abstract book / red. Sławomir Wysocki. — Kraków : Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej, 2019. — S. 15
 • słowa kluczowe: kawerny solne, paliwa ciekłe, podziemne magazynowanie

  keywords: underground storage, liquid fuels, salt caverns

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
3
 • [referat, 2017]
 • TytułAnaliza wpływu zasolenia wody złożowej na optymalizację procesu zatłaczania polimerów do złoża
  AutorzyDamian JANIGA, Robert CZARNOTA, Jerzy STOPA, Paweł WOJNAROWSKI, Piotr KOSOWSKI, Ewa KNAPIK
  ŹródłoDrilling-Oil-Gas AGH 2017 : czerpiąc ze źródła tradycji tworzymy innowacyjne rozwiązania : XXVIII konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 7–9 czerwca 2017. — [Kraków : AGH], [2017]. — S. 26
 • słowa kluczowe: optymalizacja, zasolenie, polimery

  keywords: optimization algorithms, salinity, polymer flooding

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • [referat, 2017]
 • TytułAnaliza zmiany składu chemicznego ropy naftowej podczas procesu intensyfikacji wydobycia węglowodorów metodą $CO_{2}-EOR$
  AutorzyPaweł WOJNAROWSKI, Jerzy STOPA, Piotr KOSOWSKI, Ewa KNAPIK, Damian JANIGA, Robert CZARNOTA
  ŹródłoDrilling-Oil-Gas AGH 2017 : czerpiąc ze źródła tradycji tworzymy innowacyjne rozwiązania : XXVIII konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 7–9 czerwca 2017. — [Kraków : AGH], [2017]. — S. 23
 • słowa kluczowe: chromatografia gazowa, ropa naftowa, CO2-EOR

  keywords: gas chromatography, crude oil, CO2-EOR

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • [artykuł w czasopiśmie, 2013]
 • TytułApplication of multifunctional fluids to improve hydrocarbon production
  AutorzyEwa KNAPIK, Jerzy STOPA
  ŹródłoAGH Drilling, Oil, Gas. — 2013 vol. 30 no. 1 dod.: CD, s. 117–125
 • keywords: foam, gas wells dewatering, corrosion inhibitor, synergism

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
7
8
9
10
 • [artykuł w czasopiśmie, 2023]
 • TytułComparative study on lithium recovery with ion-selective adsorbents and extractants: results of multi-stage screening test with the use of brine simulated solutions with increasing complexity
  AutorzyEwa KNAPIK, Grzegorz ROTKO, Marta Marszałek, Marcin PIOTROWSKI
  ŹródłoEnergies [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne. — 2023 vol. 16 iss. 7 art. no. 3149, s. 1-20. — tekst: https://www.mdpi.com/1996-1073/16/7/3149/pdf?version=1680188527
 • keywords: sorption, lithium, lithium recovery, adsorbent, oil field brine, lithium-selective material, extractant, multi-stage screening test, testing protocol

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/en16073149

11
 • [referat, 2016]
 • TytułComputation of minimum miscibility pressure for gas condensate reservoir using CHEMCAD simulator
  AutorzyEwa KNAPIK, Jerzy STOPA
  ŹródłoSGEM 2016 : 16textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : science and technologies in geology, exploration and mining : 30 June – 6 July, 2016, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Vol. 4, Oil and gas exploration. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2016. — S. 89–94
 • keywords: gas condensate, CO2 injection, minimum miscibility pressure, equation of state

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
13
 • [referat, 2019]
 • TytułEqulibrium and thermodynamic studies on the biosorption of toluene onto sunflower annuus modiefied pith
  AutorzyEwa KNAPIK, Jerzy STOPA
  ŹródłoSGEM 2019 : 19textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : 9–11 December 2019, Vienna, Austria : conference proceedings. Vol. 19, Oil and gas exploration, hydrology and water resources, forest ecosystems. Iss. 1.4, Science and technologies in geology, oil and gas exploration, water resources, forest ecosystems. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2019. — S. 19–26
 • keywords: surface modification, hydrophobic, oil recovery, oil spills, waste biomass

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5593/sgem2019V/1.4/S01.003

14
 • [referat, 2016]
 • TytułFibrous deep-bed filtration for oil/water separation
  AutorzyE. KNAPIK, J. STOPA
  ŹródłoEcological sustainability [Dokument elektroniczny] : engineering change : 5textsuperscript{th} International EcoSummit : 29 August – 1 September, 2016, Montpellier, France. — [S. l. : Elsevier], [2016]. — S. [1], [S03.62]
 • keywords: sorption, sunflower, deep-bed filtration, oily wastewater

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
16
 • [referat, 2013]
 • TytułFoams stabilized with nanoparticles for gas well deliquification
  AutorzyJerzy STOPA, Ewa KNAPIK, Anna MARZEC
  ŹródłoNano 2013 [Dokument elektroniczny] : VI krajowa konferencja nanotechnologii = VI Polish conference on Nanotechnology : Szczecin, 9–12 lipca 2013 / oprac. edytorskie Krzysztof Lubkowski ; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Instytut Technologii Chemicznej Nieorganicznej i Inżynierii Środowiska. — Szczecin : Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe ZAPOL Dmochowski, Sobczyk, Sp. J., [2013]. — S. 167
 • keywords: foam stability, foamability, surfactant, silica nanoparticles, surface tension

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
18
 • [artykuł w czasopiśmie, 2014]
 • TytułLaboratory experiments for crude oil removal from water surface using hydrophobic nano-silica as sorbent
  AutorzyEwa KNAPIK, Jerzy STOPA
  ŹródłoAGH Drilling, Oil, Gas. — 2014 vol. 31 no. 2 dod.: CD, s. 281–289
 • keywords: hydrophobicity, nano silica, oil sorbent, batch adsorption

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/drill.2014.31.2.281

19
 • [referat, 2014]
 • TytułLaboratory experiments for crude oil removal using hydrophobic nano-silica as sorbent
  AutorzyEwa KNAPIK, Jerzy STOPA
  ŹródłoDrilling-Oil-Gas AGH 2014 : XXV konferencja naukowo-techniczna : wiernictwo, nafta, gaz – dziś i jutro : Kraków, 11–13 czerwca 2014 : księga abstraktów. — [Kraków : s. n.], [2014]. — S. 34
 • keywords: nano silica, oil sorbent, batch adsorption

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • [referat, 2022]
 • TytułLithium recovery from oilfield brines – challenges related to specific constituents in produced water
  AutorzyE. KNAPIK
  ŹródłoWater, waste and energy management [Dokument elektroniczny] : international congress : Rome, Italy, 20–22 July 2022 : abstracts book / ed. by SciKnowledge Education Conferences. — [Spain] : SciKnowledge, [2022]. — S. [1]
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
22
 • [referat, 2019]
 • TytułMagazynowanie paliw płynnych w Polsce : stan obecny i możliwości rozwoju
  AutorzyEdyta KUK, Piotr KOSOWSKI, Jerzy STOPA, Zbigniew FĄFARA, Ewa KNAPIK, Michał KUK
  ŹródłoDrilling-Oil-Gas AGH 2019 : 30textsuperscript{th} international conference : present trends and future challenges for oil and gas industry : Krakow, 5–7 June, 2019 : abstract book / red. Sławomir Wysocki. — Kraków : Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej, 2019. — S. 56
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • [zgłoszenie patentowe, 2020]
 • TytułMateriał filtracyjny do usuwania substancji ropopochodnych z wody
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: KNAPIK Ewa, STOPA Jerzy
  DetailsInt.Cl.: B01D 39/14textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 427966 A1 ; Opubl. 2020-06-01. — Zgłosz. nr P.427966 z dn. 2018-11-29 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; 2020  nr 12, s. 13-14. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL427966A1.pdf
 • słowa kluczowe: nanocząstki, węglowodory, filtr, zaolejone ścieki

  keywords: hydrocarbons, filter, nano particles, oily wastewater

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • [patent, wzór użytkowy, przemysłowy, 2023]
 • TytułMateriał filtracyjny do usuwania substancji ropopochodnych z wody
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Ewa KNAPIK, Jerzy STOPA
  DetailsInt.Cl.: B01D 39/02textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 242708 B1 ; Udziel. 2023-01-25 ; Opubl. 2023-04-11. — Zgłosz. nr P.427966 z dn. 2018-11-29. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL242708B1.pdf
 • słowa kluczowe: nanocząstki, węglowodory, filtr, zaolejone ścieki

  keywords: hydrocarbons, filter, nano particles, oily wastewater

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25