Wykaz publikacji wybranego autora

Ewa Knapik, mgr inż.

asystent

Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu
WWNiG-kin, Katedra Inżynierii Naftowej

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / górnictwo i geologia inżynierska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-2808-1503

ResearcherID: brak

Scopus: 55607173300

PBN: 3934119

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 22, z ogólnej liczby 22 publikacji Autora


1
 • Analiza wpływu zasolenia wody złożowej na optymalizację procesu zatłaczania polimerów do złoża
2
 • Analiza wpływu zasolenia wody złożowej na optymalizację procesu zatłaczania polimerów do złoża
3
 • Analiza zmiany składu chemicznego ropy naftowej podczas procesu intensyfikacji wydobycia węglowodorów metodą $CO_{2}-EOR$
4
 • Application of multifunctional fluids to improve hydrocarbon production
5
 • Assessment of the quality of surface water from selected area of active oil exploitation
6
 • Computation of minimum miscibility pressure for gas condensate reservoir using CHEMCAD simulator
7
8
 • Fibrous deep-bed filtration for oil/water separation
9
10
 • Foams stabilized with nanoparticles for gas well deliquification
11
12
 • Laboratory experiments for crude oil removal from water surface using hydrophobic nano-silica as sorbent
13
 • Laboratory experiments for crude oil removal using hydrophobic nano-silica as sorbent
14
 • Magazynowanie paliw płynnych w Polsce
15
 • Optymalizacja procesu zatłaczania $CO_{2}$ do złoża ropy nienasyconej przy wykorzystaniu pionowych odwiertów iniekcyjnych
16
 • Performance and mechanism of a hydrophobic sunflower filter for oily wastewater treatment
17
 • Skład chemiczny ropy naftowej z procesu intensyfikacji wydobycia węglowodorów przy użyciu nadkrytycznego ditlenku węgla
18
 • Soil contamination by petroleum substances in the vicinity of oil production wells
19
 • The chemistry and quality of surface water from selected area of active oil exploitation
20
 • The role of capillary trapping during geologic $CO_{2}$ sequestration
21
 • Wpływ temperatury na wartość minimalnego ciśnienia mieszalności dla układu węglowodory-$CO_{2}$
22
 • Wyznaczenie rozpuszczalności ditlenku węgla w ropie naftowej w warunkach zbliżonych do złożowych