Wykaz publikacji wybranego autora

Ewa Knapik, mgr inż.

asystent

Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu
WWNiG-kin, Katedra Inżynierii Naftowej

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / górnictwo i geologia inżynierska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-2808-1503

ResearcherID: brak

Scopus: 55607173300

PBN: 3934119

System Informacyjny AGH (SkOs)Statystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem22814
201922
201844
2017422
2016431
2015312
2014312
2013211
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem225152
201922
2018422
20174112
201644
201533
201433
201322
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem22184
201922
2018422
201744
2016422
201533
201433
201322
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem22913
201922
201844
2017422
201644
201533
2014312
201322
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem22157
201922
201844
2017422
2016422
2015321
2014321
2013211
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem22157
201922
201844
2017422
2016422
2015321
2014321
2013211

Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.1
 • Analiza wpływu zasolenia wody złożowej na optymalizację procesu zatłaczania polimerów do złożaEffect of reservoir water salinity on optimum design of polymer flooding / Damian JANIGA, Robert CZARNOTA, Jerzy STOPA, Paweł WOJNAROWSKI, Piotr KOSOWSKI, Ewa KNAPIK // Przemysł Chemiczny ; ISSN 0033-2496. — 2017 t. 96 nr 5, s. 968–971. — Bibliogr. s. 971

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/62.2017.5.5

2
 • Analiza wpływu zasolenia wody złożowej na optymalizację procesu zatłaczania polimerów do złożaInfluence of reservoir water salinity on optimal polymer flooding process design / Damian JANIGA, Robert CZARNOTA, Jerzy STOPA, Paweł WOJNAROWSKI, Piotr KOSOWSKI, Ewa KNAPIK // W: Drilling-Oil-Gas AGH 2017 : czerpiąc ze źródła tradycji tworzymy innowacyjne rozwiązania : XXVIII konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 7–9 czerwca 2017 = Drilling-Oil-Gas AGH 2017 : creating innovation solutions by drawing on tradition : 28\textsuperscript{th} conference : abstract book. — [Kraków : AGH], [2017]. — Jubileusz 50-lecia Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica w Krakowie. — Tyt. częśc. wg okł.. — S. 26. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: optymalizacja, zasolenie, polimery

  keywords: optimization algorithms, salinity, polymer flooding

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Analiza zmiany składu chemicznego ropy naftowej podczas procesu intensyfikacji wydobycia węglowodorów metodą $CO_{2}-EOR$Analysis of changes in the chemical composition of crude oil for increased hydrocarbon recovery by $CO_{2}-EOR$ method / Paweł WOJNAROWSKI, Jerzy STOPA, Piotr KOSOWSKI, Ewa KNAPIK, Damian JANIGA, Robert CZARNOTA // W: Drilling-Oil-Gas AGH 2017 : czerpiąc ze źródła tradycji tworzymy innowacyjne rozwiązania : XXVIII konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 7–9 czerwca 2017 = Drilling-Oil-Gas AGH 2017 : creating innovation solutions by drawing on tradition : 28\textsuperscript{th} conference : abstract book. — [Kraków : AGH], [2017]. — Jubileusz 50-lecia Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica w Krakowie. — Tyt. częśc. wg okł.. — S. 23. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: chromatografia gazowa, ropa naftowa, CO2-EOR

  keywords: gas chromatography, crude oil, CO2-EOR

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Application of multifunctional fluids to improve hydrocarbon production / Ewa KNAPIK, Jerzy STOPA // AGH Drilling, Oil, Gas ; ISSN 2299-4157. — Tytuł poprz.: Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 1507-0042. — 2013 vol. 30 no. 1 dod.: CD, s. 117–125. — Bibliogr. s. 125, Summ.

 • keywords: foam, gas wells dewatering, corrosion inhibitor, synergism

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
6
 • Computation of minimum miscibility pressure for gas condensate reservoir using CHEMCAD simulator / Ewa KNAPIK, Jerzy STOPA // W: SGEM 2016 : 16\textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : science and technologies in geology, exploration and mining : 30 June – 6 July, 2016, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Vol. 4, Oil and gas exploration. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2016. — (International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM ; ISSN 1314-2704). — Na okł. dod.: Book 1. — Na str. tyt. inne miejsce i data odbycia konferencji: 2-5 November 2016, Vienna, Austria. — ISBN: 978-619-7105-80-3. — S. 89–94. — Bibliogr. s. 94, Abstr.

 • keywords: gas condensate, CO2 injection, minimum miscibility pressure, equation of state

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
8
 • Fibrous deep-bed filtration for oil/water separation / E. KNAPIK, J. STOPA // W: Ecological sustainability [Dokument elektroniczny] : engineering change : 5\textsuperscript{th} International EcoSummit : 29 August – 1 September, 2016, Montpellier, France. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [S. l. : Elsevier], [2016]. — S. [1], [S03.62]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://elsevier.conference-services.net/organiserlogin.asp?conferenceID=3951&language=en-uk [2017-01-18]. — Tekst dostępny po zalogowaniu

 • keywords: sorption, sunflower, deep-bed filtration, oily wastewater

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
10
 • Foams stabilized with nanoparticles for gas well deliquification / Jerzy STOPA, Ewa KNAPIK, Anna MARZEC // W: Nano 2013 [Dokument elektroniczny] : VI krajowa konferencja nanotechnologii = VI Polish conference on Nanotechnology : Szczecin, 9–12 lipca 2013 / oprac. edytorskie Krzysztof Lubkowski ; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Instytut Technologii Chemicznej Nieorganicznej i Inżynierii Środowiska. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Szczecin : Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe ZAPOL Dmochowski, Sobczyk, Sp. J., [2013]. — Dysk Flash. — e-ISBN: 978-83-7518-571-3. — S. 167. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tyt. przejęto ze s. tytułowej

 • keywords: foam stability, foamability, surfactant, silica nanoparticles, surface tension

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
12
 • Laboratory experiments for crude oil removal from water surface using hydrophobic nano-silica as sorbent / Ewa KNAPIK, Jerzy STOPA // AGH Drilling, Oil, Gas ; ISSN 2299-4157. — Tytuł poprz.: Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 1507-0042. — 2014 vol. 31 no. 2 dod.: CD, s. 281–289. — Bibliogr. s. 288–289, Summ.

 • keywords: nano-silica, hydrophobicity, oil sorbent, batch adsorption

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/drill.2014.31.2.281

13
 • Laboratory experiments for crude oil removal using hydrophobic nano-silica as sorbent / Ewa KNAPIK, Jerzy STOPA // W: Drilling-Oil-Gas AGH 2014 : XXV konferencja naukowo-techniczna : wiernictwo, nafta, gaz – dziś i jutro : Kraków, 11–13 czerwca 2014 : księga abstraktów = 25th scientific and technical conference : drilling, oil, gas – today and tomorrow : Krakow, 11–13 June 2014 : abstract book. — [Kraków : s. n.], [2014]. — S. 34

 • keywords: nano-silica, oil sorbent, batch adsorption

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Magazynowanie paliw płynnych w Polsce : stan obecny i możliwości rozwojuStorage of liquid fuels in Poland : a current state and development opportunities / Edyta KUK, Piotr KOSOWSKI, Jerzy STOPA, Zbigniew FĄFARA, Ewa KNAPIK, Michał KUK // Przemysł Chemiczny ; ISSN 0033-2496. — 2019 t. 98 nr 5, s. 793–796. — Bibliogr. s. 796

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/62.2019.5.20

15
 • Optymalizacja procesu zatłaczania $CO_{2}$ do złoża ropy nienasyconej przy wykorzystaniu pionowych odwiertów iniekcyjnychOptimization of $CO_{2}$ flooding into undersaturated oil reservoir by using vertical injection wells / Damian JANIGA, Robert CZARNOTA, Jerzy STOPA, Paweł WOJNAROWSKI, Ewa KNAPIK, Piotr KOSOWSKI, Joanna WARTAK // Przemysł Chemiczny ; ISSN 0033-2496. — 2018 t. 97 nr 6, s. 879–882. — Bibliogr. s. 882

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/62.2018.6.8

16
 • Performance and mechanism of a hydrophobic sunflower filter for oily wastewater treatment / Ewa KNAPIK, Jerzy STOPA // W: NanoTech Poland international conference & exhibition : 22\textsuperscript{th}–25\textsuperscript{th} June 2016, Poznań, Poland : book of abstracts. — [Poznań : s. n.], [2016]. — S. 125. — Bibliogr. s. 125

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Skład chemiczny ropy naftowej z procesu intensyfikacji wydobycia węglowodorów przy użyciu nadkrytycznego ditlenku węglaThe chemical composition of crude oil produced by supercritical $CO_{2}$ injection into oil reservoirs / Robert CZARNOTA, Ewa KNAPIK, Paweł WOJNAROWSKI, Jerzy STOPA, Damian JANIGA, Piotr KOSOWSKI // Przemysł Chemiczny ; ISSN 0033-2496. — 2017 t. 96 nr 5, s. 964–967. — Bibliogr. s. 967

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/62.2017.5.4

18
 • Soil contamination by petroleum substances in the vicinity of oil production wells / Joanna WARTAK, Katarzyna CHRUSZCZ-LIPSKA, Ewa KNAPIK, Stanisław RYCHLICKI // AGH Drilling, Oil, Gas ; ISSN 2299-4157. — Tytuł poprz.: Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 1507-0042. — 2016 vol. 33 no. 4, s. 723–731. — Bibliogr. s. 730–731, Summ.

 • keywords: environmental protection, Poland, PAHs, soil contamination, oil exploitation, BTX, petroleum substances

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/drill.2016.33.4.723

19
 • The chemistry and quality of surface water from selected area of active oil exploitation / Katarzyna CHRUSZCZ-LIPSKA, Ewa KNAPIK, Stanisław RYCHLICKI, Jerzy STOPA // W: Drilling-Oil-Gas AGH 2015 : przyszłość przemysłu naftowo-gazowniczego : XXVI konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 10–12 czerwca 2015 : [księga abstraktów] = Future of oil and gas industry : 26th conference : Krakow, 10–12 June 2015 : abstract book. — [Kraków : s. n.], [2015]. — S. 15

 • keywords: environment protection, surface water, oil exploitation, quality of water, chemistry of water

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • The role of capillary trapping during geologic $CO_{2}$ sequestration / Ewa KNAPIK, Damian JANIGA, Paweł WOJNAROWSKI, Jerzy STOPA // AGH Drilling, Oil, Gas ; ISSN 2299-4157. — Tytuł poprz.: Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 1507-0042. — 2015 vol. 32 no. 4, s. 657–667. — Bibliogr. s. 667, Summ.. — tekst: https://goo.gl/Mx1wwC

 • keywords: CO2 sequestration, capillary trapping, relative permeability hysteresis

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/drill.2015.32.4.657

21
 • Wpływ temperatury na wartość minimalnego ciśnienia mieszalności dla układu węglowodory-$CO_{2}$The effect of temperature on value of the minimum miscibility pressure for hydrocarbons-$CO_{2}$ system / Robert CZARNOTA, Ewa KNAPIK, Paweł WOJNAROWSKI, Jerzy STOPA, Damian JANIGA // Przemysł Chemiczny ; ISSN 0033-2496. — 2018 t. 97 nr 6, s. 871–874. — Bibliogr. s. 874

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/62.2018.6.6

22
 • Wyznaczenie rozpuszczalności ditlenku węgla w ropie naftowej w warunkach zbliżonych do złożowych$CO_{2}$ solubility determination in crude oil under conditions close to reservoir / Paweł WOJNAROWSKI, Robert CZARNOTA, Jerzy STOPA, Damian JANIGA, Ewa KNAPIK // Przemysł Chemiczny ; ISSN 0033-2496. — 2019 t. 98 nr 5, s. 821–824. — Bibliogr. s. 824

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/62.2019.5.27