Wykaz publikacji wybranego autora

Ewa Knapik, dr inż.

adiunkt

Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu
WWNiG-kin, Katedra Inżynierii Naftowej


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / górnictwo i geologia inżynierska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-2808-1503 orcid iD

ResearcherID: brak

Scopus: 55607173300

PBN: 5e709298878c28a047398ab0

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)Statystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem3512212
2023321
202211
202111
2020431
2019633
201844
2017422
2016431
2015312
2014312
2013211
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem357244
2023312
202211
202111
2020413
20196222
2018422
20174112
201644
201533
201433
201322
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem352312
2023312
202211
202111
2020413
2019651
2018422
201744
2016422
201533
201433
201322
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem351619
2023321
202211
202111
2020431
2019633
201844
2017422
201644
201533
2014312
201322
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem352411
202333
202211
202111
2020431
2019642
201844
2017422
2016422
2015321
2014321
2013211
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem352411
202333
202211
202111
2020431
2019642
201844
2017422
2016422
2015321
2014321
20132111
 • Analiza możliwości podziemnego magazynowania paliw ciekłych w kawernach solnychAnalysis of possibility of the underground storage of liquid fuels in salt caverns / Edyta KUK, Piotr KOSOWSKI, Jerzy STOPA, Ewa KNAPIK, Michał KUK // W: Drilling-Oil-Gas AGH 2019 : 30\textsuperscript{th} international conference : present trends and future challenges for oil and gas industry : Krakow, 5–7 June, 2019 : abstract book = Drilling-Oil-Gas AGH 2019 : 30. międzynarodowa konferencja : obecne trendy i przyszłe wyzwania dla przemysłu nafty i gazu : Kraków, 5–7 czerwca 2019 / red. Sławomir Wysocki. — Kraków : Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej, 2019. — ISBN: 978-83-60900-71-0. — S. 15. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: kawerny solne, paliwa ciekłe, podziemne magazynowanie

  keywords: underground storage, liquid fuels, salt caverns

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Analiza wpływu zasolenia wody złożowej na optymalizację procesu zatłaczania polimerów do złożaEffect of reservoir water salinity on optimum design of polymer flooding / Damian JANIGA, Robert CZARNOTA, Jerzy STOPA, Paweł WOJNAROWSKI, Piotr KOSOWSKI, Ewa KNAPIK // Przemysł Chemiczny ; ISSN 0033-2496. — 2017 t. 96 nr 5, s. 968–971. — Bibliogr. s. 971

  orcid iD
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/62.2017.5.5

3
 • Analiza wpływu zasolenia wody złożowej na optymalizację procesu zatłaczania polimerów do złożaInfluence of reservoir water salinity on optimal polymer flooding process design / Damian JANIGA, Robert CZARNOTA, Jerzy STOPA, Paweł WOJNAROWSKI, Piotr KOSOWSKI, Ewa KNAPIK // W: Drilling-Oil-Gas AGH 2017 : czerpiąc ze źródła tradycji tworzymy innowacyjne rozwiązania : XXVIII konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 7–9 czerwca 2017 = Drilling-Oil-Gas AGH 2017 : creating innovation solutions by drawing on tradition : 28\textsuperscript{th} conference : abstract book. — [Kraków : AGH], [2017]. — Jubileusz 50-lecia Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica w Krakowie. — Tyt. częśc. wg okł.. — S. 26. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: optymalizacja, zasolenie, polimery

  keywords: optimization algorithms, salinity, polymer flooding

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Analiza zmiany składu chemicznego ropy naftowej podczas procesu intensyfikacji wydobycia węglowodorów metodą $CO_{2}-EOR$Analysis of changes in the chemical composition of crude oil for increased hydrocarbon recovery by $CO_{2}-EOR$ method / Paweł WOJNAROWSKI, Jerzy STOPA, Piotr KOSOWSKI, Ewa KNAPIK, Damian JANIGA, Robert CZARNOTA // W: Drilling-Oil-Gas AGH 2017 : czerpiąc ze źródła tradycji tworzymy innowacyjne rozwiązania : XXVIII konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 7–9 czerwca 2017 = Drilling-Oil-Gas AGH 2017 : creating innovation solutions by drawing on tradition : 28\textsuperscript{th} conference : abstract book. — [Kraków : AGH], [2017]. — Jubileusz 50-lecia Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica w Krakowie. — Tyt. częśc. wg okł.. — S. 23. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: chromatografia gazowa, ropa naftowa, CO2-EOR

  keywords: gas chromatography, crude oil, CO2-EOR

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Application of multifunctional fluids to improve hydrocarbon production / Ewa KNAPIK, Jerzy STOPA // AGH Drilling, Oil, Gas ; ISSN 2299-4157. — Tytuł poprz.: Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 1507-0042. — 2013 vol. 30 no. 1 dod.: CD, s. 117–125. — Bibliogr. s. 125, Summ.

 • keywords: foam, gas wells dewatering, corrosion inhibitor, synergism

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
7
8
9
 • Chemistry of reservoir fluids in the aspect of $CO_{2}$ injection for selected oil reservoirs in Poland / Ewa KNAPIK, Katarzyna CHRUSZCZ-LIPSKA // Energies [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1996-1073. — 2020 vol. 13 iss. 23 art. no. 6456, s. 1–19. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 16–19, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2020-12-06. — tekst: https://www.mdpi.com/1996-1073/13/23/6456/pdf

  orcid iD
 • keywords: EOR, CO2 injection, MMP (Minimum Miscibility Pressure) calculation, CHEMCAD

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/en13236456

10
 • Comparative study on lithium recovery with ion-selective adsorbents and extractants: results of multi-stage screening test with the use of brine simulated solutions with increasing complexity / Ewa KNAPIK, Grzegorz ROTKO, Marta Marszałek, Marcin PIOTROWSKI // Energies [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1996-1073. — 2023 vol. 16 iss. 7 art. no. 3149, s. 1-20. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 18-20, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2023-03-30. — M. Piotrowski - dod. afiliacja: Cracow University of Technology. — tekst: https://www.mdpi.com/1996-1073/16/7/3149/pdf?version=1680188527

  orcid iD
 • keywords: sorption, lithium, lithium recovery, adsorbent, oil field brine, lithium-selective material, extractant, multi-stage screening test, testing protocol

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/en16073149

11
 • Computation of minimum miscibility pressure for gas condensate reservoir using CHEMCAD simulator / Ewa KNAPIK, Jerzy STOPA // W: SGEM 2016 : 16\textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : science and technologies in geology, exploration and mining : 30 June – 6 July, 2016, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Vol. 4, Oil and gas exploration. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2016. — (International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM ; ISSN 1314-2704). — Na okł. dod.: Book 1. — Na str. tyt. inne miejsce i data odbycia konferencji: 2-5 November 2016, Vienna, Austria. — ISBN: 978-619-7105-80-3. — S. 89–94. — Bibliogr. s. 94, Abstr.

 • keywords: gas condensate, CO2 injection, minimum miscibility pressure, equation of state

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
13
 • Equlibrium and thermodynamic studies on the biosorption of toluene onto sunflower annuus modiefied pith / Ewa KNAPIK, Jerzy STOPA // W: SGEM 2019 : 19\textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : 9–11 December 2019, Vienna, Austria : conference proceedings. Vol. 19, Oil and gas exploration, hydrology and water resources, forest ecosystems. Iss. 1.4, Science and technologies in geology, oil and gas exploration, water resources, forest ecosystems. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2019. — (International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM ; ISSN 1314-2704). — ISBN: 978-619-7408-97-3. — S. 19–26. — Bibliogr. s. 26, Abstr.

  orcid iD
 • keywords: surface modification, hydrophobic, oil recovery, oil spills, waste biomass

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5593/sgem2019V/1.4/S01.003

14
 • Fibrous deep-bed filtration for oil/water separation / E. KNAPIK, J. STOPA // W: Ecological sustainability [Dokument elektroniczny] : engineering change : 5\textsuperscript{th} International EcoSummit : 29 August – 1 September, 2016, Montpellier, France. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [S. l. : Elsevier], [2016]. — S. [1], [S03.62]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://elsevier.conference-services.net/organiserlogin.asp?conferenceID=3951&language=en-uk [2017-01-18]. — Tekst dostępny po zalogowaniu

 • keywords: sorption, sunflower, deep-bed filtration, oily wastewater

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
16
 • Foams stabilized with nanoparticles for gas well deliquification / Jerzy STOPA, Ewa KNAPIK, Anna MARZEC // W: Nano 2013 [Dokument elektroniczny] : VI krajowa konferencja nanotechnologii = VI Polish conference on Nanotechnology : Szczecin, 9–12 lipca 2013 / oprac. edytorskie Krzysztof Lubkowski ; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Instytut Technologii Chemicznej Nieorganicznej i Inżynierii Środowiska. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Szczecin : Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe ZAPOL Dmochowski, Sobczyk, Sp. J., [2013]. — Dysk Flash. — e-ISBN: 978-83-7518-571-3. — S. 167. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tyt. przejęto ze s. tytułowej

 • keywords: foam stability, foamability, surfactant, silica nanoparticles, surface tension

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
18
 • Laboratory experiments for crude oil removal from water surface using hydrophobic nano-silica as sorbent / Ewa KNAPIK, Jerzy STOPA // AGH Drilling, Oil, Gas ; ISSN 2299-4157. — Tytuł poprz.: Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 1507-0042. — 2014 vol. 31 no. 2 dod.: CD, s. 281–289. — Bibliogr. s. 288–289, Summ.

 • keywords: hydrophobicity, nano silica, oil sorbent, batch adsorption

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/drill.2014.31.2.281

19
 • Laboratory experiments for crude oil removal using hydrophobic nano-silica as sorbent / Ewa KNAPIK, Jerzy STOPA // W: Drilling-Oil-Gas AGH 2014 : XXV konferencja naukowo-techniczna : wiernictwo, nafta, gaz – dziś i jutro : Kraków, 11–13 czerwca 2014 : księga abstraktów = 25th scientific and technical conference : drilling, oil, gas – today and tomorrow : Krakow, 11–13 June 2014 : abstract book. — [Kraków : s. n.], [2014]. — S. 34

 • keywords: nano silica, oil sorbent, batch adsorption

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Lithium recovery from oilfield brines – challenges related to specific constituents in produced water / E. KNAPIK // W: Water, waste and energy management [Dokument elektroniczny] : international congress : Rome, Italy, 20–22 July 2022 : abstracts book / ed. by SciKnowledge Education Conferences. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Spain] : SciKnowledge, [2022]. — e-ISBN: 978-84-09-42559-4. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://tiny.pl/wh8xn [2022-07-21]. — Bibliogr. s. [1]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Magazynowanie paliw płynnych w Polsce : stan obecny i możliwości rozwojuStorage of liquid fuels in Poland : a current state and development opportunities / Edyta KUK, Piotr KOSOWSKI, Jerzy STOPA, Zbigniew FĄFARA, Ewa KNAPIK, Michał KUK // Przemysł Chemiczny ; ISSN 0033-2496. — 2019 t. 98 nr 5, s. 793–796. — Bibliogr. s. 796

  orcid iD
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/62.2019.5.20

22
 • Magazynowanie paliw płynnych w Polsce : stan obecny i możliwości rozwojuStorage of liquid fuels in Poland : a current state and development opportunities / Edyta KUK, Piotr KOSOWSKI, Jerzy STOPA, Zbigniew FĄFARA, Ewa KNAPIK, Michał KUK // W: Drilling-Oil-Gas AGH 2019 : 30\textsuperscript{th} international conference : present trends and future challenges for oil and gas industry : Krakow, 5–7 June, 2019 : abstract book = Drilling-Oil-Gas AGH 2019 : 30. międzynarodowa konferencja : obecne trendy i przyszłe wyzwania dla przemysłu nafty i gazu : Kraków, 5–7 czerwca 2019 / red. Sławomir Wysocki. — Kraków : Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej, 2019. — ISBN: 978-83-60900-71-0. — S. 56. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Materiał filtracyjny do usuwania substancji ropopochodnych z wody[Filter material for removing petroleum derivatives from water] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: KNAPIK Ewa, STOPA Jerzy. — Int.Cl.: B01D 39/14\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 427966 A1 ; Opubl. 2020-06-01. — Zgłosz. nr P.427966 z dn. 2018-11-29 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2020  nr 12, s. 13-14. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL427966A1.pdf

 • słowa kluczowe: nanocząstki, węglowodory, filtr, zaolejone ścieki

  keywords: hydrocarbons, filter, nano particles, oily wastewater

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Materiał filtracyjny do usuwania substancji ropopochodnych z wody[Filter material for removing petroleum derivatives from water] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Ewa KNAPIK, Jerzy STOPA. — Int.Cl.: B01D 39/02\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 242708 B1 ; Udziel. 2023-01-25 ; Opubl. 2023-04-11. — Zgłosz. nr P.427966 z dn. 2018-11-29. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL242708B1.pdf

 • słowa kluczowe: nanocząstki, węglowodory, filtr, zaolejone ścieki

  keywords: hydrocarbons, filter, nano particles, oily wastewater

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Optymalizacja procesu zatłaczania $CO_{2}$ do złoża ropy nienasyconej przy wykorzystaniu pionowych odwiertów iniekcyjnychOptimization of $CO_{2}$ flooding into undersaturated oil reservoir by using vertical injection wells / Damian JANIGA, Robert CZARNOTA, Jerzy STOPA, Paweł WOJNAROWSKI, Ewa KNAPIK, Piotr KOSOWSKI, Joanna WARTAK // Przemysł Chemiczny ; ISSN 0033-2496. — 2018 t. 97 nr 6, s. 879–882. — Bibliogr. s. 882

  orcid iD
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/62.2018.6.8