Wykaz publikacji wybranego autora

Kinga Chronowska-Przywara, mgr inż.

asystent

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
WIMiR-kkem, Katedra Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria mechaniczna


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / budowa i eksploatacja maszyn


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-3510-4443

ResearcherID: brak

Scopus: 55975806100

PBN: 3934127

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 21, z ogólnej liczby 24 publikacji Autora


1
 • [fragment książki, 2015]
 • TytułAdhesion of Cr/CrN multilayers to steel substrates
  AutorzyMarcin KOT, Kinga CHRONOWSKA-PRZYWARA, Łukasz Major, Juergen Lackner
  ŹródłoMechatronics, robotics and control / ed. A. Kot. — Switzerland : Trans Tech Publications, cop. 2015. — S. 27–35
 • keywords: adhesion, multilayers, scratch resistance

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.4028/www.scientific.net/AMM.759.27

2
 • [artykuł w czasopiśmie, 2014]
 • TytułAnaliza właściwości nowych grup powłok stosowanych na wysoko obciążone elementy maszyn
  AutorzyKinga CHRONOWSKA, Marcin KOT, Łukasz Major
  ŹródłoZeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej ; nr 1903. Transport. — 2014 z. 82, s. 41–49
 • słowa kluczowe: twardość, zużycie, twarde powłoki, adhezja

  keywords: adhesion, wear, hard coatings, hardness

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • [abstrakt w czasopiśmie, 2015]
 • TytułAnaliza wpływu grubości powłok ceramicznych na deformacje układu powłoka-podłoże
  AutorzyCHRONOWSKA-PRZYWARA Kinga, KOT Marcin
  ŹródłoZeszyty Naukowe / Politechnika Opolska ; nr 356. Mechanika. — 2015 z. 106, s. 38
 • słowa kluczowe: pękanie, test zarysowania, trwałe powłoki, indentacja

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
5
 • [abstrakt w czasopiśmie, 2015]
 • TytułBadanie wytrzymałości i odporności na zużycie powłok ZrN
  AutorzyCHRONOWSKA-PRZYWARA Kinga, KOT Marcin
  ŹródłoZeszyty Naukowe / Politechnika Opolska ; nr 356. Mechanika. — 2015 z. 106, s. 38–39
 • słowa kluczowe: odporność na zużycie, test zarysowania, indentacja

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • [referat, 2015]
 • TytułBadanie wytrzymałości i odporności na zużycie powłok ZrN
  AutorzyKinga CHRONOWSKA-PRZYWARA, Marcin KOT
  ŹródłoXXVII Sympozjon podstaw konstrukcji maszyn [Dokument elektroniczny] : Zakopane, 22-26 września 2015 : materiały konferencyjne (na prawach rękopisu) / Politechnika Opolska. — [Opole : PO], 2015. — S. [1–10]
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
8
 • [artykuł w czasopiśmie, 2015]
 • TytułEffect of SiC ceramic nanoparticles on mechanical properties of nanocomposite $SiC/a-C:H$ coatings
  AutorzyKinga CHRONOWSKA-PRZYWARA, Marcin KOT
  ŹródłoMachine Dynamics Research. — 2015 vol. 39 no. 2, s. 45–52
 • keywords: coating, scratch test, wear, friction, cracking

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
10
 • [artykuł w czasopiśmie, 2015]
 • TytułModelowanie metodą elementów skończonych deformacji i naprężeń układów powłoka-podłoże w teście zarysowania
  AutorzyKinga CHRONOWSKA-PRZYWARA, Marcin KOT
  ŹródłoTribologia : teoria i praktyka / Polskie Towarzystwo Tribologiczne, Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy. — 2015 R. 46 nr 4, s. 33–43
 • słowa kluczowe: MES, modelowanie, powłoka, test zarysowania

  keywords: coating, FEM, modelling, scratch test

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • [referat, 2015]
 • TytułProperties comparison of carbon $a-C:H$ and nanocomposite $MeC/a-C:H$ coatings
  AutorzyKinga CHRONOWSKA-PRZYWARA, Marcin KOT
  ŹródłoKraSyNT 2015 : 2textsuperscript{nd} Krakow Symposium on Science and Technology / ed. Agata Nawrocka, Stanisław Flaga ; AGH University of Science and Technology. Faculty of Mechanical Engineering and Robotics. Department of Process Control. — Kraków : Department of Process Control. AGH University of Science and Technology, 2015. — S. 31
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • [referat w czasopiśmie, 2013]
 • TytułProperties of new kinds of tribological coatings with advanced microstructure
  AutorzyM. KOT, W. RAKOWSKI, S. ZIMOWSKI, K. CHRONOWSKA, Ł. Major, J. Lackner
  ŹródłoVìsnik Kiïvs'kogo nacìonal'nogo unìversitetu tehnologìj ta diazajnu / Mìnìsterstvo Osvìti i Nauki Ukraïni. — 2013 no. 3 Tematičnij vipusk, s. 259–264
 • keywords: microstructure, nanocomposite coatings, scratch test, wear, multilayers, hardness

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • [artykuł w czasopiśmie, 2014]
 • TytułTechniki badawcze w analizie właściwości mechanicznych i tribologicznych cienkich warstw i powłok
  AutorzyKinga CHRONOWSKA-PRZYWARA, Marcin KOT, Sławomir ZIMOWSKI
  ŹródłoZeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej ; nr 1904. Transport. — 2014 z. 83, s. 39–49
 • słowa kluczowe: twardość, zużycie, powłoki tribologiczne, tarcie

  keywords: wear, tribological coatings, friction, hardness

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
15
16
 • [artykuł w czasopiśmie, 2015]
 • TytułTribologia powłok węglowych w podwyższonej temperaturze
  AutorzyMarcin KOT, Sławomir ZIMOWSKI, Łukasz Major, Kinga CHRONOWSKA-PRZYWARA, Wiesław RAKOWSKI
  ŹródłoTribologia : teoria i praktyka / Polskie Towarzystwo Tribologiczne, Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy. — 2015 R. 46 nr 3, s. 55–64
 • słowa kluczowe: zużycie, powłoki węglowe, temperatura, tarcie

  keywords: wear, carbon coatings, temperature, friction

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • [artykuł w czasopiśmie, 2016]
 • TytułTribological properties of Ti/a-C:H nanocomposite carbon based coatings
  AutorzyMarcin KOT, Łukasz Major, Jurgen Lackner, Kinga CHRONOWSKA-PRZYWARA
  ŹródłoTribologia : teoria i praktyka / Polskie Towarzystwo Tribologiczne, Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy. — 2016 R. 47 nr 3, s. 109–117
 • słowa kluczowe: zużycie, powłoki węglowe, tarcie, odporność na pękanie

  keywords: wear, fracture resistance, carbon coatings, friction

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • [referat, 2015]
 • TytułWpływ ceramicznych nanocząstek SiC na właściwości nanokompozytowych powłok węglowych SiC/a-C:H
  AutorzyKinga CHRONOWSKA-PRZYWARA, Marcin KOT
  ŹródłoXXVII Sympozjon podstaw konstrukcji maszyn [Dokument elektroniczny] : Zakopane, 22-26 września 2015 : materiały konferencyjne (na prawach rękopisu) / Politechnika Opolska. — [Opole : PO], 2015. — S. [1–7]
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • [abstrakt w czasopiśmie, 2015]
 • TytułWpływ ceramicznych nanocząstek SiC na właściwości nanokompozytowych powłok węglowych SiC/a-C:H
  AutorzyCHRONOWSKA-PRZYWARA Kinga, KOT Marcin
  ŹródłoZeszyty Naukowe / Politechnika Opolska ; nr 356. Mechanika. — 2015 z. 106, s. 39
 • słowa kluczowe: test zarysowania, indentacja, zużycie objętościowe

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • [artykuł w czasopiśmie, 2014]
 • TytułWpływ parametrów badań na deformację i pękanie układu powłoka-podłoże w wyniku próby zarysowania
  AutorzyKinga CHRONOWSKA-PRZYWARA, Marcin KOT
  ŹródłoTribologia : teoria i praktyka / Polskie Towarzystwo Tribologiczne, Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy. — 2014 R. 45 nr 2, s. 19–29
 • słowa kluczowe: powłoki, deformacje, pękanie, test zarysowania, obciążenia krytyczne

  keywords: coating, scratch test, fracture, deformations, critical load

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21