Wykaz publikacji wybranego autora

Kinga Chronowska-Przywara, mgr inż.

asystent

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
WIMiR-kpem, Katedra Projektowania i Eksploatacji Maszyn


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria mechaniczna


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / budowa i eksploatacja maszyn


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-3510-4443 połącz konto z ORCID

ResearcherID: brak

Scopus: 55975806100

PBN: 5e709298878c28a047398b93

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 26, z ogólnej liczby 29 publikacji Autora


1
 • [fragment książki, 2015]
 • TytułAdhesion of Cr/CrN multilayers to steel substrates
  AutorzyMarcin KOT, Kinga CHRONOWSKA-PRZYWARA, Łukasz Major, Juergen Lackner
  ŹródłoMechatronics, robotics and control / ed. A. Kot. — Switzerland : Trans Tech Publications, cop. 2015. — S. 27–35
2
 • [referat, 2021]
 • TytułAnaliza deformacji i form niszczenia układów powłoka-podłoże : [streszczenie]
  AutorzyKinga CHRONOWSKA-PRZYWARA, Marcin KOT
  ŹródłoMateriały konferencyjne XXXIX. Jesiennej Szkoły Tribologicznej [Dokument elektroniczny] : 1–4 września 2021, Kielce. — [Kielce : Politechnika Świętokrzyska, Polskie Towarzystwo Tribologiczne, Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich], [2021]. — S. 7
3
 • [artykuł w czasopiśmie, 2014]
 • TytułAnaliza właściwości nowych grup powłok stosowanych na wysoko obciążone elementy maszyn
  AutorzyKinga CHRONOWSKA, Marcin KOT, Łukasz Major
  ŹródłoZeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej ; nr 1903. Transport. — 2014 z. 82, s. 41–49
4
 • [abstrakt w czasopiśmie, 2015]
 • TytułAnaliza wpływu grubości powłok ceramicznych na deformacje układu powłoka-podłoże
  AutorzyCHRONOWSKA-PRZYWARA Kinga, KOT Marcin
  ŹródłoZeszyty Naukowe / Politechnika Opolska ; nr 356. Mechanika. — 2015 z. 106, s. 38
5
 • [artykuł w czasopiśmie, 2021]
 • TytułAnalysis of deformation and forms of destruction of coating-substrate systems
  AutorzyKinga CHRONOWSKA-PRZYWARA
  ŹródłoTribologia : teoria i praktyka / Polskie Towarzystwo Tribologiczne, Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy. — 2021 vol. 298 no. 4, s. 7–14. — tekst: https://t.tribologia.eu/api/files/download/1864221.pdf
6
 • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
 • TytułAnalysis of fracture and wear resistance of ZrN coatings
  AutorzyKinga CHRONOWSKA-PRZYWARA, Marcin KOT
  ŹródłoTribologia : teoria i praktyka / Polskie Towarzystwo Tribologiczne, Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy. — 2017 vol. 273 no. 3, s. 39–45. — tekst: https://t.tribologia.eu/resources/html/article/details?id=156680
7
 • [abstrakt w czasopiśmie, 2015]
 • TytułBadanie wytrzymałości i odporności na zużycie powłok ZrN
  AutorzyCHRONOWSKA-PRZYWARA Kinga, KOT Marcin
  ŹródłoZeszyty Naukowe / Politechnika Opolska ; nr 356. Mechanika. — 2015 z. 106, s. 38–39
8
 • [referat, 2015]
 • TytułBadanie wytrzymałości i odporności na zużycie powłok ZrN
  AutorzyKinga CHRONOWSKA-PRZYWARA, Marcin KOT
  ŹródłoXXVII Sympozjon podstaw konstrukcji maszyn [Dokument elektroniczny] : Zakopane, 22-26 września 2015 : materiały konferencyjne (na prawach rękopisu) / Politechnika Opolska. — [Opole : PO], 2015. — S. [1–10]
9
 • [artykuł w czasopiśmie, 2018]
 • TytułEffect of residual stress on load bearing capacity of PVD coated surfaces
  AutorzyKinga CHRONOWSKA-PRZYWARA, Marcin KOT, Marcin SZCZĘCH
  ŹródłoTribologia : teoria i praktyka / Polskie Towarzystwo Tribologiczne, Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy. — 2018 R. 49 no. 4, s. 23–29. — tekst: http://t.tribologia.eu/resources/html/article/details?id=182737
10
 • [artykuł w czasopiśmie, 2015]
 • TytułEffect of SiC ceramic nanoparticles on mechanical properties of nanocomposite $SiC/a-C:H$ coatings
  AutorzyKinga CHRONOWSKA-PRZYWARA, Marcin KOT
  ŹródłoMachine Dynamics Research. — 2015 vol. 39 no. 2, s. 45–52
11
12
 • [artykuł w czasopiśmie, 2015]
 • TytułModelowanie metodą elementów skończonych deformacji i naprężeń układów powłoka-podłoże w teście zarysowania
  AutorzyKinga CHRONOWSKA-PRZYWARA, Marcin KOT
  ŹródłoTribologia : teoria i praktyka / Polskie Towarzystwo Tribologiczne, Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy. — 2015 R. 46 nr 4, s. 33–43
13
 • [referat, 2015]
 • TytułProperties comparison of carbon $a-C:H$ and nanocomposite $MeC/a-C:H$ coatings
  AutorzyKinga CHRONOWSKA-PRZYWARA, Marcin KOT
  ŹródłoKraSyNT 2015 : 2textsuperscript{nd} Krakow Symposium on Science and Technology / ed. Agata Nawrocka, Stanisław Flaga ; AGH University of Science and Technology. Faculty of Mechanical Engineering and Robotics. Department of Process Control. — Kraków : Department of Process Control. AGH University of Science and Technology, 2015. — S. 31
14
 • [referat w czasopiśmie, 2013]
 • TytułProperties of new kinds of tribological coatings with advanced microstructure
  AutorzyM. KOT, W. RAKOWSKI, S. ZIMOWSKI, K. CHRONOWSKA, Ł. Major, J. Lackner
  ŹródłoVìsnik Kiïvs'kogo nacìonal'nogo unìversitetu tehnologìj ta diazajnu / Mìnìsterstvo Osvìti i Nauki Ukraïni. — 2013 no. 3 Tematičnij vipusk, s. 259–264
15
 • [artykuł w czasopiśmie, 2014]
 • TytułTechniki badawcze w analizie właściwości mechanicznych i tribologicznych cienkich warstw i powłok
  AutorzyKinga CHRONOWSKA-PRZYWARA, Marcin KOT, Sławomir ZIMOWSKI
  ŹródłoZeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej ; nr 1904. Transport. — 2014 z. 83, s. 39–49
16
17
 • [artykuł w czasopiśmie, 2019]
 • TytułThe effect of residual stress on the load bearing capacity of PVD coated surfaces, Pt. 2
  AutorzyKinga CHRONOWSKA-PRZYWARA, Marcin KOT, Marcin SZCZĘCH
  ŹródłoTribologia : teoria i praktyka / Polskie Towarzystwo Tribologiczne, Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy. — 2019 R. 50 no. 5, s. 43–49. — tekst: https://t.tribologia.eu/resources/html/article/details?id=196081
18
 • [artykuł w czasopiśmie, 2015]
 • TytułTribologia powłok węglowych w podwyższonej temperaturze
  AutorzyMarcin KOT, Sławomir ZIMOWSKI, Łukasz Major, Kinga CHRONOWSKA-PRZYWARA, Wiesław RAKOWSKI
  ŹródłoTribologia : teoria i praktyka / Polskie Towarzystwo Tribologiczne, Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy. — 2015 R. 46 nr 3, s. 55–64
19
 • [artykuł w czasopiśmie, 2016]
 • TytułTribological properties of Ti/a-C:H nanocomposite carbon based coatings
  AutorzyMarcin KOT, Łukasz Major, Jurgen Lackner, Kinga CHRONOWSKA-PRZYWARA
  ŹródłoTribologia : teoria i praktyka / Polskie Towarzystwo Tribologiczne, Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy. — 2016 R. 47 nr 3, s. 109–117
20
 • [referat, 2022]
 • TytułWłaściwości mechaniczne układu powłoka - podłoże w styku skoncentrowanym przy użyciu wgłębników o różnej geometrii
  AutorzyKinga CHRONOWSKA-PRZYWARA, Marcin KOT
  ŹródłoXL JST [Dokument elektroniczny] : materiały konferencyjne XL jubileuszowej ogólnopolskiej konferencji Jesienna Szkoła Tribologiczna 2022 : 13-16 września 2022 r., Bukowina Tatrzańska / red. Marcin Kot, Janusz Krawczyk, Sławomir Zimowski. — [Kraków : AGH], [2022]. — S. 78
21
 • [referat, 2015]
 • TytułWpływ ceramicznych nanocząstek SiC na właściwości nanokompozytowych powłok węglowych SiC/a-C:H
  AutorzyKinga CHRONOWSKA-PRZYWARA, Marcin KOT
  ŹródłoXXVII Sympozjon podstaw konstrukcji maszyn [Dokument elektroniczny] : Zakopane, 22-26 września 2015 : materiały konferencyjne (na prawach rękopisu) / Politechnika Opolska. — [Opole : PO], 2015. — S. [1–7]
22
 • [abstrakt w czasopiśmie, 2015]
 • TytułWpływ ceramicznych nanocząstek SiC na właściwości nanokompozytowych powłok węglowych SiC/a-C:H
  AutorzyCHRONOWSKA-PRZYWARA Kinga, KOT Marcin
  ŹródłoZeszyty Naukowe / Politechnika Opolska ; nr 356. Mechanika. — 2015 z. 106, s. 39
23
 • [referat, 2023]
 • TytułWpływ obróbki cieplnej na mikrostrukturę i właściwości stali austenityczno-ferrytycznych
  AutorzyMałgorzata WITKOWSKA, Kinga CHRONOWSKA-PRZYWARA, Joanna KOWALSKA
  ŹródłoXLI JSzT [Dokument elektroniczny] : ogólnopolska konferencja Jesienna Szkoła Tribologiczna 2023 : 05-08.09.2023, Łańcut. — [Rzeszów : Politechnika Rzeszowska], [2023]. — S. [1]
24
 • [artykuł w czasopiśmie, 2014]
 • TytułWpływ parametrów badań na deformację i pękanie układu powłoka-podłoże w wyniku próby zarysowania
  AutorzyKinga CHRONOWSKA-PRZYWARA, Marcin KOT
  ŹródłoTribologia : teoria i praktyka / Polskie Towarzystwo Tribologiczne, Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy. — 2014 R. 45 nr 2, s. 19–29
25
 • [fragment książki, 2022]
 • TytułWpływ wybranych parametrów badań na deformacje i pękanie powłok CrN
  AutorzyKinga CHRONOWSKA-PRZYWARA
  ŹródłoProjektowanie, budowa i eksploatacja maszyn [Dokument elektroniczny], Cz. 2 / red. nauk. Roland Pawliczek, Robert Owsiński, Tadeusz Łagoda. — Opole : Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, 2022. — S. 25-36