Wykaz publikacji wybranego autora

Kinga Chronowska-Przywara, mgr inż.

asystent

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
WIMiR-kpem, Katedra Projektowania i Eksploatacji Maszyn


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria mechaniczna


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / budowa i eksploatacja maszyn


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-3510-4443 połącz konto z ORCID

ResearcherID: brak

Scopus: 55975806100

PBN: 5e709298878c28a047398b93

System Informacyjny AGH (SkOs)Statystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem2612617
202311
2022211
2021211
201911
201811
201711
201622
2015111136
201444
201311
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem261511
202311
202222
2021211
201911
201811
201711
201622
20151183
2014431
201311
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem26224
202311
202222
202122
201911
201811
201711
2016211
201511101
2014431
201311
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem26224
202311
202222
202122
201911
201811
201711
2016211
20151111
2014413
201311
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem261610
202311
202222
2021211
201911
201811
201711
201622
20151156
201444
201311
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem261610
202311
2022211
2021211
201911
201811
201711
201622
20151156
201444
2013111
 • Adhesion of Cr/CrN multilayers to steel substrates / Marcin KOT, Kinga CHRONOWSKA-PRZYWARA, Łukasz Major, Juergen Lackner // W: Mechatronics, robotics and control / ed. A. Kot. — Switzerland : Trans Tech Publications, cop. 2015. — (Applied Mechanics and Materials ; ISSN 1660-9336 ; vol. 759). — ISBN: 978-3-03835-466-6. — S. 27–35. — Bibliogr. s. 34–35, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2015-05-18. — tekst: http://www.scientific.net.atoz.wbg2.bg.agh.edu.pl/AMM.759.27.pdf

 • keywords: adhesion, multi-layers, scratch resistance

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.4028/www.scientific.net/AMM.759.27

2
 • Analiza deformacji i form niszczenia układów powłoka-podłoże : [streszczenie][Analysis of deformation and forms of destruction of the coating-substrate systems : abstract] / Kinga CHRONOWSKA-PRZYWARA, Marcin KOT // W: Materiały konferencyjne XXXIX. Jesiennej Szkoły Tribologicznej [Dokument elektroniczny] : 1–4 września 2021, Kielce. — Wersja do Windows. — Dane testowe. — [Kielce : Politechnika Świętokrzyska, Polskie Towarzystwo Tribologiczne, Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich], [2021]. — 1 dysk Flash. — S. 7. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Afiliacja Autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 • słowa kluczowe: deformacja, odporność na pękanie, mechanika kontaktu

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Analiza właściwości nowych grup powłok stosowanych na wysoko obciążone elementy maszynAnalysis of the properties of new groups of coatings applied in highly loaded machine components / Kinga CHRONOWSKA, Marcin KOT, Łukasz Major // Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej ; nr 1903. Transport ; ISSN 0209-3324. — 2014 z. 82, s. 41–49. — Bibliogr. s. 49, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: twardość, zużycie, twarde powłoki, adhezja

  keywords: adhesion, wear, hard coatings, hardness

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Analiza wpływu grubości powłok ceramicznych na deformacje układu powłoka-podłoże[Analysis of the effect of ceramic coating thickness on deformation of the substrate-coating system] / CHRONOWSKA-PRZYWARA Kinga, KOT Marcin // Zeszyty Naukowe / Politechnika Opolska ; nr 356. Mechanika ; ISSN 1429-6055. — 2015 z. 106, s. 38. — ISBN: 978-83-65235-12-1. — Afiliacja Autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. — XXVII Sympozjon podstaw konstrukcji maszyn : Zakopane, 22–26 września 2015 : streszczenia referatów

 • słowa kluczowe: pękanie, test zarysowania, trwałe powłoki, indentacja

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Analysis of deformation and forms of destruction of coating-substrate systemsAnaliza deformacji i form niszczenia układu powłoka-podłoże / Kinga CHRONOWSKA-PRZYWARA // Tribologia : teoria i praktyka / Polskie Towarzystwo Tribologiczne, Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy ; ISSN 0208-7774. — 2021 vol. 298 no. 4, s. 7–14. — Bibliogr. s. 14, Abstr., Streszcz.. — Publikacja dostępna online od: 2022-04-30. — tekst: https://t.tribologia.eu/api/files/download/1864221.pdf

 • słowa kluczowe: deformacja, powłoka, odporność na pękanie, mechanika kontaktu

  keywords: coatings, deformation, contact mechanics, fracture toughness

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5604/01.3001.0015.8364

6
 • Analysis of fracture and wear resistance of ZrN coatingsBadanie wytrzymałości i odporności na zużycie powłok ZrN / Kinga CHRONOWSKA-PRZYWARA, Marcin KOT // Tribologia : teoria i praktyka / Polskie Towarzystwo Tribologiczne, Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy ; ISSN 0208-7774. — 2017 vol. 273 no. 3, s. 39–45. — Bibliogr. s. 44–45, Abstr., Streszcz.. — tekst: https://t.tribologia.eu/resources/html/article/details?id=156680

 • słowa kluczowe: zużycie, tarcie, powłoki

  keywords: coating, wear, friction, indentation

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5604/01.3001.0010.6119

7
 • Badanie wytrzymałości i odporności na zużycie powłok ZrN[Evaluation of the strength and wear resistance of ZrN coatings] / CHRONOWSKA-PRZYWARA Kinga, KOT Marcin // Zeszyty Naukowe / Politechnika Opolska ; nr 356. Mechanika ; ISSN 1429-6055. — 2015 z. 106, s. 38–39. — ISBN: 978-83-65235-12-1. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. — XXVII Sympozjon podstaw konstrukcji maszyn : Zakopane, 22–26 września 2015 : streszczenia referatów

 • słowa kluczowe: odporność na zużycie, test zarysowania, indentacja

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Badanie wytrzymałości i odporności na zużycie powłok ZrN[Evaluation of the strength and wear resistance of ZrN coatings] / Kinga CHRONOWSKA-PRZYWARA, Marcin KOT // W: XXVII Sympozjon podstaw konstrukcji maszyn [Dokument elektroniczny] : Zakopane, 22-26 września 2015 : materiały konferencyjne (na prawach rękopisu) / Politechnika Opolska. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Opole : PO], 2015. — 1 dysk optyczny. — Opis wg CD. — S. [1–10]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. [10], Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Effect of residual stress on load bearing capacity of PVD coated surfacesWpływ naprężeń własnych na nośność powierzchni z powłokami PVD / Kinga CHRONOWSKA-PRZYWARA, Marcin KOT, Marcin SZCZĘCH // Tribologia : teoria i praktyka / Polskie Towarzystwo Tribologiczne, Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy ; ISSN 0208-7774. — 2018 R. 49 no. 4, s. 23–29. — Bibliogr. s. 28–29, Abstr., Streszcz.. — tekst: http://t.tribologia.eu/resources/html/article/details?id=182737

 • słowa kluczowe: powłoki PVD, odporność na pękanie, naprężenia własne, mechanika kontaktu

  keywords: residual stress, contact mechanics, fracture toughness, PVD coatings

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5604/01.3001.0012.7481

10
 • Effect of SiC ceramic nanoparticles on mechanical properties of nanocomposite $SiC/a-C:H$ coatings / Kinga CHRONOWSKA-PRZYWARA, Marcin KOT // Machine Dynamics Research ; ISSN 2080-9948. — Tytuł poprz.: Machine Dynamics Problems ; ISSN: 0239-7730. — 2015 vol. 39 no. 2, s. 45–52. — Bibliogr. s. 51–52, Abstr.

 • keywords: coating, scratch test, wear, friction, cracking

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
12
 • Modelowanie metodą elementów skończonych deformacji i naprężeń układów powłoka-podłoże w teście zarysowaniaFinite element modelling of deformation and stress in the coating-substrate systems during scratch tests / Kinga CHRONOWSKA-PRZYWARA, Marcin KOT // Tribologia : teoria i praktyka / Polskie Towarzystwo Tribologiczne, Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy ; ISSN 0208-7774. — 2015 R. 46 nr 4, s. 33–43. — Bibliogr. s. 42–43, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: MES, modelowanie, powłoka, test zarysowania

  keywords: coating, FEM, modelling, scratch test

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Properties comparison of carbon $a-C:H$ and nanocomposite $MeC/a-C:H$ coatings / Kinga CHRONOWSKA-PRZYWARA, Marcin KOT // W: KraSyNT 2015 : 2\textsuperscript{nd} Krakow Symposium on Science and Technology / ed. Agata Nawrocka, Stanisław Flaga ; AGH University of Science and Technology. Faculty of Mechanical Engineering and Robotics. Department of Process Control. — Kraków : Department of Process Control. AGH University of Science and Technology, 2015. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-64755-18-7. — S. 31

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Properties of new kinds of tribological coatings with advanced microstructure / M. KOT, W. RAKOWSKI, S. ZIMOWSKI, K. CHRONOWSKA, Ł. Major, J. Lackner // Vìsnik Kiïvs'kogo nacìonal'nogo unìversitetu tehnologìj ta diazajnu = Bulletin of the Kiev National University Technologies and Design / Mìnìsterstvo Osvìti i Nauki Ukraïni ; ISSN 1813-6796. — 2013 no. 3 Tematičnij vipusk, s. 259–264. — Bibliogr. s. 263. — ”Avtomatizacìâ, mehatronìka ta ìnnovacìjnì tehnologìï y mašinobuduvannì” : mìžnarodna naukovo-tehnìčna konferencìâ : 24–27 červnâ 2013 roku

 • keywords: microstructure, nano composite coatings, scratch test, wear, multi-layers, hardness

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Techniki badawcze w analizie właściwości mechanicznych i tribologicznych cienkich warstw i powłokThe research techniques for analysis of mechanical and tribological properties of coating-substrate systems / Kinga CHRONOWSKA-PRZYWARA, Marcin KOT, Sławomir ZIMOWSKI // Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej ; nr 1904. Transport ; ISSN 0209-3324. — 2014 z. 83, s. 39–49. — Bibliogr. s. 48–49, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: twardość, zużycie, powłoki tribologiczne, tarcie

  keywords: wear, tribological coatings, friction, hardness

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
17
 • The effect of residual stress on the load bearing capacity of PVD coated surfaces, Pt. 2Wpływ naprężeń własnych na nośność powierzchni z powłokami PVD, Cz. 2 / Kinga CHRONOWSKA-PRZYWARA, Marcin KOT, Marcin SZCZĘCH // Tribologia : teoria i praktyka / Polskie Towarzystwo Tribologiczne, Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy ; ISSN 0208-7774. — 2019 R. 50 no. 5, s. 43–49. — Bibliogr. s. 49, Abstr., Streszcz.. — Publikacja dostępna online od: 2019-10-31. — tekst: https://t.tribologia.eu/resources/html/article/details?id=196081

 • słowa kluczowe: powłoki PVD, odporność na pękanie, naprężenia własne, mechanika kontaktu

  keywords: residual stress, contact mechanics, fracture toughness, PVD coatings

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5604/01.3001.0013.6560

18
 • Tribologia powłok węglowych w podwyższonej temperaturzeTribology of carbon coatings at elevated temperature / Marcin KOT, Sławomir ZIMOWSKI, Łukasz Major, Kinga CHRONOWSKA-PRZYWARA, Wiesław RAKOWSKI // Tribologia : teoria i praktyka / Polskie Towarzystwo Tribologiczne, Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy ; ISSN 0208-7774. — 2015 R. 46 nr 3, s. 55–64. — Bibliogr. s. 63–64, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: zużycie, powłoki węglowe, temperatura, tarcie

  keywords: wear, carbon coatings, temperature, friction

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Tribological properties of Ti/a-C:H nanocomposite carbon based coatingsWłaściwości tribologiczne nanokompozytowych powłok węglowych Ti/a-C:H / Marcin KOT, Łukasz Major, Jurgen Lackner, Kinga CHRONOWSKA-PRZYWARA // Tribologia : teoria i praktyka / Polskie Towarzystwo Tribologiczne, Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy ; ISSN 0208-7774. — 2016 R. 47 nr 3, s. 109–117. — Bibliogr. s. 116–117, Abstr., Streszcz.

 • słowa kluczowe: zużycie, powłoki węglowe, tarcie, odporność na pękanie

  keywords: wear, fracture resistance, carbon coatings, friction

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Właściwości mechaniczne układu powłoka - podłoże w styku skoncentrowanym przy użyciu wgłębników o różnej geometrii[Mechanical properties of coating-substrate system tested at contact stress condition using different geometry] / Kinga CHRONOWSKA-PRZYWARA, Marcin KOT // W: XL JST [Dokument elektroniczny] : materiały konferencyjne XL jubileuszowej ogólnopolskiej konferencji Jesienna Szkoła Tribologiczna 2022 : 13-16 września 2022 r., Bukowina Tatrzańska / red. Marcin Kot, Janusz Krawczyk, Sławomir Zimowski. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : AGH], [2022]. — e-ISBN: 978-83-67427-09-8. — S. 78. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.tribologia2022.agh.edu.pl/wp-content/uploads/2022/09/Materialy-Konferencyjne-XL-JST-2022.pdf [2022-09-20]

 • słowa kluczowe: powłoka, test zarysowania, indentacja, mechanika kontaktu

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Wpływ ceramicznych nanocząstek SiC na właściwości nanokompozytowych powłok węglowych SiC/a-C:H[Effect of SiC ceramic nanoparticles on mechanical prperties of nanocomposite SiC/a-C:H coatings] / Kinga CHRONOWSKA-PRZYWARA, Marcin KOT // W: XXVII Sympozjon podstaw konstrukcji maszyn [Dokument elektroniczny] : Zakopane, 22-26 września 2015 : materiały konferencyjne (na prawach rękopisu) / Politechnika Opolska. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Opole : PO], 2015. — 1 dysk optyczny. — Opis wg CD. — S. [1–7]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. [6–7], Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Wpływ ceramicznych nanocząstek SiC na właściwości nanokompozytowych powłok węglowych SiC/a-C:H[Effect of SiC ceramic nanoparticles on mechanical prperties of nanocomposite SiC/a-C:H coatings] / CHRONOWSKA-PRZYWARA Kinga, KOT Marcin // Zeszyty Naukowe / Politechnika Opolska ; nr 356. Mechanika ; ISSN 1429-6055. — 2015 z. 106, s. 39. — ISBN: 978-83-65235-12-1. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. — XXVII Sympozjon podstaw konstrukcji maszyn : Zakopane, 22–26 września 2015 : streszczenia referatów

 • słowa kluczowe: test zarysowania, indentacja, zużycie objętościowe

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Wpływ obróbki cieplnej na mikrostrukturę i właściwości stali austenityczno-ferrytycznych[The influence of heat treatment on the microstructure and properties of austenitic-ferritic steels] / Małgorzata WITKOWSKA, Kinga CHRONOWSKA-PRZYWARA, Joanna KOWALSKA // W: XLI JSzT [Dokument elektroniczny] : ogólnopolska konferencja Jesienna Szkoła Tribologiczna 2023 : 05-08.09.2023, Łańcut. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Rzeszów : Politechnika Rzeszowska], [2023]. — Dysk Flash. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Afiliacja autorek: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 • słowa kluczowe: mikrostruktura, twardość, faza sigma, stal austenityczno-ferrytyczna

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Wpływ parametrów badań na deformację i pękanie układu powłoka-podłoże w wyniku próby zarysowaniaEffect of scratch tests parameters on the deformation and fracture of coating-substrate systems / Kinga CHRONOWSKA-PRZYWARA, Marcin KOT // Tribologia : teoria i praktyka / Polskie Towarzystwo Tribologiczne, Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy ; ISSN 0208-7774. — 2014 R. 45 nr 2, s. 19–29. — Bibliogr. s. 28–29, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: powłoki, deformacje, pękanie, test zarysowania, obciążenia krytyczne

  keywords: coating, scratch test, fracture, deformations, critical load

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Wpływ wybranych parametrów badań na deformacje i pękanie powłok CrN[Influence of selected test parameters on deformation and cracking of CrN coatings] / Kinga CHRONOWSKA-PRZYWARA // W: Projektowanie, budowa i eksploatacja maszyn [Dokument elektroniczny], Cz. 2 / red. nauk. Roland Pawliczek, Robert Owsiński, Tadeusz Łagoda. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Opole : Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, 2022. — (Studia i Monografie / Politechnika Opolska ; ISSN 1429-6063 ; z. 574). — e-ISBN: 978-83-66903-25-8. — S. 25-36. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 35-36, Abstr.. — Afiliacja Autorki: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: