Wykaz publikacji wybranego autora

Kinga Chronowska-Przywara, mgr inż.

asystent

Faculty of Mechanical Engineering and Robotics
WIMiR-kpem


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria mechaniczna


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / budowa i eksploatacja maszyn


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-3510-4443 połącz konto z ORCID

ResearcherID: brak

Scopus: 55975806100

PBN: 5e709298878c28a047398b93

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 26, z ogólnej liczby 29 publikacji Autora


1
2
 • Analiza deformacji i form niszczenia układów powłoka-podłoże : [streszczenie][Analysis of deformation and forms of destruction of the coating-substrate systems : abstract] / Kinga CHRONOWSKA-PRZYWARA, Marcin KOT // W: Materiały konferencyjne XXXIX. Jesiennej Szkoły Tribologicznej [Dokument elektroniczny] : 1–4 września 2021, Kielce. — Wersja do Windows. — Dane testowe. — [Kielce : Politechnika Świętokrzyska, Polskie Towarzystwo Tribologiczne, Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich], [2021]. — 1 dysk Flash. — S. 7. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Afiliacja Autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 • słowa kluczowe: deformacja, odporność na pękanie, mechanika kontaktu

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Analiza właściwości nowych grup powłok stosowanych na wysoko obciążone elementy maszynAnalysis of the properties of new groups of coatings applied in highly loaded machine components / Kinga CHRONOWSKA, Marcin KOT, Łukasz Major // Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej ; nr 1903. Transport ; ISSN 0209-3324. — 2014 z. 82, s. 41–49. — Bibliogr. s. 49, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: twardość, zużycie, twarde powłoki, adhezja

  keywords: adhesion, wear, hard coatings, hardness

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Analiza wpływu grubości powłok ceramicznych na deformacje układu powłoka-podłoże[Analysis of the effect of ceramic coating thickness on deformation of the substrate-coating system] / CHRONOWSKA-PRZYWARA Kinga, KOT Marcin // Zeszyty Naukowe / Politechnika Opolska ; nr 356. Mechanika ; ISSN 1429-6055. — 2015 z. 106, s. 38. — ISBN: 978-83-65235-12-1. — Afiliacja Autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. — XXVII Sympozjon podstaw konstrukcji maszyn : Zakopane, 22–26 września 2015 : streszczenia referatów

 • słowa kluczowe: pękanie, test zarysowania, trwałe powłoki, indentacja

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Analysis of deformation and forms of destruction of coating-substrate systemsAnaliza deformacji i form niszczenia układu powłoka-podłoże / Kinga CHRONOWSKA-PRZYWARA // Tribologia : teoria i praktyka / Polskie Towarzystwo Tribologiczne, Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy ; ISSN 0208-7774. — 2021 vol. 298 no. 4, s. 7–14. — Bibliogr. s. 14, Abstr., Streszcz.. — Publikacja dostępna online od: 2022-04-30. — tekst: https://t.tribologia.eu/api/files/download/1864221.pdf

 • słowa kluczowe: deformacja, powłoka, odporność na pękanie, mechanika kontaktu

  keywords: coatings, deformation, contact mechanics, fracture toughness

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5604/01.3001.0015.8364

6
7
 • Badanie wytrzymałości i odporności na zużycie powłok ZrN[Evaluation of the strength and wear resistance of ZrN coatings] / CHRONOWSKA-PRZYWARA Kinga, KOT Marcin // Zeszyty Naukowe / Politechnika Opolska ; nr 356. Mechanika ; ISSN 1429-6055. — 2015 z. 106, s. 38–39. — ISBN: 978-83-65235-12-1. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. — XXVII Sympozjon podstaw konstrukcji maszyn : Zakopane, 22–26 września 2015 : streszczenia referatów

 • słowa kluczowe: odporność na zużycie, test zarysowania, indentacja

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Badanie wytrzymałości i odporności na zużycie powłok ZrN[Evaluation of the strength and wear resistance of ZrN coatings] / Kinga CHRONOWSKA-PRZYWARA, Marcin KOT // W: XXVII Sympozjon podstaw konstrukcji maszyn [Dokument elektroniczny] : Zakopane, 22-26 września 2015 : materiały konferencyjne (na prawach rękopisu) / Politechnika Opolska. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Opole : PO], 2015. — 1 dysk optyczny. — Opis wg CD. — S. [1–10]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. [10], Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Effect of residual stress on load bearing capacity of PVD coated surfacesWpływ naprężeń własnych na nośność powierzchni z powłokami PVD / Kinga CHRONOWSKA-PRZYWARA, Marcin KOT, Marcin SZCZĘCH // Tribologia : teoria i praktyka / Polskie Towarzystwo Tribologiczne, Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy ; ISSN 0208-7774. — 2018 R. 49 no. 4, s. 23–29. — Bibliogr. s. 28–29, Abstr., Streszcz.. — tekst: http://t.tribologia.eu/resources/html/article/details?id=182737

 • słowa kluczowe: powłoki PVD, odporność na pękanie, naprężenia własne, mechanika kontaktu

  keywords: residual stress, contact mechanics, fracture toughness, PVD coatings

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5604/01.3001.0012.7481

10
 • Effect of SiC ceramic nanoparticles on mechanical properties of nanocomposite $SiC/a-C:H$ coatings / Kinga CHRONOWSKA-PRZYWARA, Marcin KOT // Machine Dynamics Research ; ISSN 2080-9948. — Tytuł poprz.: Machine Dynamics Problems ; ISSN: 0239-7730. — 2015 vol. 39 no. 2, s. 45–52. — Bibliogr. s. 51–52, Abstr.

 • keywords: coating, scratch test, wear, friction, cracking

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
12
 • Modelowanie metodą elementów skończonych deformacji i naprężeń układów powłoka-podłoże w teście zarysowaniaFinite element modelling of deformation and stress in the coating-substrate systems during scratch tests / Kinga CHRONOWSKA-PRZYWARA, Marcin KOT // Tribologia : teoria i praktyka / Polskie Towarzystwo Tribologiczne, Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy ; ISSN 0208-7774. — 2015 R. 46 nr 4, s. 33–43. — Bibliogr. s. 42–43, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: MES, modelowanie, powłoka, test zarysowania

  keywords: coating, FEM, modelling, scratch test

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Properties comparison of carbon $a-C:H$ and nanocomposite $MeC/a-C:H$ coatings / Kinga CHRONOWSKA-PRZYWARA, Marcin KOT // W: KraSyNT 2015 : 2\textsuperscript{nd} Krakow Symposium on Science and Technology / ed. Agata Nawrocka, Stanisław Flaga ; AGH University of Science and Technology. Faculty of Mechanical Engineering and Robotics. Department of Process Control. — Kraków : Department of Process Control. AGH University of Science and Technology, 2015. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-64755-18-7. — S. 31

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Properties of new kinds of tribological coatings with advanced microstructure / M. KOT, W. RAKOWSKI, S. ZIMOWSKI, K. CHRONOWSKA, Ł. Major, J. Lackner // Vìsnik Kiïvs'kogo nacìonal'nogo unìversitetu tehnologìj ta diazajnu = Bulletin of the Kiev National University Technologies and Design / Mìnìsterstvo Osvìti i Nauki Ukraïni ; ISSN 1813-6796. — 2013 no. 3 Tematičnij vipusk, s. 259–264. — Bibliogr. s. 263. — ”Avtomatizacìâ, mehatronìka ta ìnnovacìjnì tehnologìï y mašinobuduvannì” : mìžnarodna naukovo-tehnìčna konferencìâ : 24–27 červnâ 2013 roku

 • keywords: microstructure, nano composite coatings, scratch test, wear, multi-layers, hardness

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Techniki badawcze w analizie właściwości mechanicznych i tribologicznych cienkich warstw i powłokThe research techniques for analysis of mechanical and tribological properties of coating-substrate systems / Kinga CHRONOWSKA-PRZYWARA, Marcin KOT, Sławomir ZIMOWSKI // Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej ; nr 1904. Transport ; ISSN 0209-3324. — 2014 z. 83, s. 39–49. — Bibliogr. s. 48–49, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: twardość, zużycie, powłoki tribologiczne, tarcie

  keywords: wear, tribological coatings, friction, hardness

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
17
 • The effect of residual stress on the load bearing capacity of PVD coated surfaces, Pt. 2Wpływ naprężeń własnych na nośność powierzchni z powłokami PVD, Cz. 2 / Kinga CHRONOWSKA-PRZYWARA, Marcin KOT, Marcin SZCZĘCH // Tribologia : teoria i praktyka / Polskie Towarzystwo Tribologiczne, Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy ; ISSN 0208-7774. — 2019 R. 50 no. 5, s. 43–49. — Bibliogr. s. 49, Abstr., Streszcz.. — Publikacja dostępna online od: 2019-10-31. — tekst: https://t.tribologia.eu/resources/html/article/details?id=196081

 • słowa kluczowe: powłoki PVD, odporność na pękanie, naprężenia własne, mechanika kontaktu

  keywords: residual stress, contact mechanics, fracture toughness, PVD coatings

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5604/01.3001.0013.6560

18
 • Tribologia powłok węglowych w podwyższonej temperaturzeTribology of carbon coatings at elevated temperature / Marcin KOT, Sławomir ZIMOWSKI, Łukasz Major, Kinga CHRONOWSKA-PRZYWARA, Wiesław RAKOWSKI // Tribologia : teoria i praktyka / Polskie Towarzystwo Tribologiczne, Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy ; ISSN 0208-7774. — 2015 R. 46 nr 3, s. 55–64. — Bibliogr. s. 63–64, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: zużycie, powłoki węglowe, temperatura, tarcie

  keywords: wear, carbon coatings, temperature, friction

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Tribological properties of Ti/a-C:H nanocomposite carbon based coatingsWłaściwości tribologiczne nanokompozytowych powłok węglowych Ti/a-C:H / Marcin KOT, Łukasz Major, Jurgen Lackner, Kinga CHRONOWSKA-PRZYWARA // Tribologia : teoria i praktyka / Polskie Towarzystwo Tribologiczne, Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy ; ISSN 0208-7774. — 2016 R. 47 nr 3, s. 109–117. — Bibliogr. s. 116–117, Abstr., Streszcz.

 • słowa kluczowe: zużycie, powłoki węglowe, tarcie, odporność na pękanie

  keywords: wear, fracture resistance, carbon coatings, friction

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Właściwości mechaniczne układu powłoka - podłoże w styku skoncentrowanym przy użyciu wgłębników o różnej geometrii[Mechanical properties of coating-substrate system tested at contact stress condition using different geometry] / Kinga CHRONOWSKA-PRZYWARA, Marcin KOT // W: XL JST [Dokument elektroniczny] : materiały konferencyjne XL jubileuszowej ogólnopolskiej konferencji Jesienna Szkoła Tribologiczna 2022 : 13-16 września 2022 r., Bukowina Tatrzańska / red. Marcin Kot, Janusz Krawczyk, Sławomir Zimowski. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : AGH], [2022]. — e-ISBN: 978-83-67427-09-8. — S. 78. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.tribologia2022.agh.edu.pl/wp-content/uploads/2022/09/Materialy-Konferencyjne-XL-JST-2022.pdf [2022-09-20]

 • słowa kluczowe: powłoka, test zarysowania, indentacja, mechanika kontaktu

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Wpływ ceramicznych nanocząstek SiC na właściwości nanokompozytowych powłok węglowych SiC/a-C:H[Effect of SiC ceramic nanoparticles on mechanical prperties of nanocomposite SiC/a-C:H coatings] / Kinga CHRONOWSKA-PRZYWARA, Marcin KOT // W: XXVII Sympozjon podstaw konstrukcji maszyn [Dokument elektroniczny] : Zakopane, 22-26 września 2015 : materiały konferencyjne (na prawach rękopisu) / Politechnika Opolska. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Opole : PO], 2015. — 1 dysk optyczny. — Opis wg CD. — S. [1–7]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. [6–7], Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Wpływ ceramicznych nanocząstek SiC na właściwości nanokompozytowych powłok węglowych SiC/a-C:H[Effect of SiC ceramic nanoparticles on mechanical prperties of nanocomposite SiC/a-C:H coatings] / CHRONOWSKA-PRZYWARA Kinga, KOT Marcin // Zeszyty Naukowe / Politechnika Opolska ; nr 356. Mechanika ; ISSN 1429-6055. — 2015 z. 106, s. 39. — ISBN: 978-83-65235-12-1. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. — XXVII Sympozjon podstaw konstrukcji maszyn : Zakopane, 22–26 września 2015 : streszczenia referatów

 • słowa kluczowe: test zarysowania, indentacja, zużycie objętościowe

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Wpływ obróbki cieplnej na mikrostrukturę i właściwości stali austenityczno-ferrytycznych[The influence of heat treatment on the microstructure and properties of austenitic-ferritic steels] / Małgorzata WITKOWSKA, Kinga CHRONOWSKA-PRZYWARA, Joanna KOWALSKA // W: XLI JSzT [Dokument elektroniczny] : ogólnopolska konferencja Jesienna Szkoła Tribologiczna 2023 : 05-08.09.2023, Łańcut. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Rzeszów : Politechnika Rzeszowska], [2023]. — Dysk Flash. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Afiliacja autorek: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 • słowa kluczowe: mikrostruktura, twardość, faza sigma, stal austenityczno-ferrytyczna

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Wpływ parametrów badań na deformację i pękanie układu powłoka-podłoże w wyniku próby zarysowaniaEffect of scratch tests parameters on the deformation and fracture of coating-substrate systems / Kinga CHRONOWSKA-PRZYWARA, Marcin KOT // Tribologia : teoria i praktyka / Polskie Towarzystwo Tribologiczne, Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy ; ISSN 0208-7774. — 2014 R. 45 nr 2, s. 19–29. — Bibliogr. s. 28–29, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: powłoki, deformacje, pękanie, test zarysowania, obciążenia krytyczne

  keywords: coating, scratch test, fracture, deformations, critical load

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Wpływ wybranych parametrów badań na deformacje i pękanie powłok CrN[Influence of selected test parameters on deformation and cracking of CrN coatings] / Kinga CHRONOWSKA-PRZYWARA // W: Projektowanie, budowa i eksploatacja maszyn [Dokument elektroniczny], Cz. 2 / red. nauk. Roland Pawliczek, Robert Owsiński, Tadeusz Łagoda. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Opole : Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, 2022. — (Studia i Monografie / Politechnika Opolska ; ISSN 1429-6063 ; z. 574). — e-ISBN: 978-83-66903-25-8. — S. 25-36. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 35-36, Abstr.. — Afiliacja Autorki: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: