Wykaz publikacji wybranego autora

Wojciech Skibiński, mgr inż.

doktorant

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kfmp, Katedra Fizykochemii i Modelowania Procesów


Identyfikatory Autora

ORCID: 0000-0003-4583-4327

ResearcherID: brak

Scopus: brakStatystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem11335
20154112
20143111
20134112
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem1156
2015413
2014312
2013431
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem1165
2015422
2014312
2013431
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem1138
2015422
201433
2013413
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem1156
2015422
2014312
2013422
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem1183
2015431
2014321
20134311
 • Calculation of Kirkendall plane position in single and multiphase systems : [abstract] / W. SKIBIŃSKI, B. Wierzba // W: DIMAT 2014 : international conference on Diffusion in Materials : Münster, Germany, August 17–22, 2014 / Westfälische Wilhelms-Universität Münster. — [Münster : WWU], [2014]. — S. O-23

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Położenie płaszczyzny Kirkendalla z uwzględnieniem naprężeń wywołanych dyfuzją[Kirkendall plane position including the diffusion induced stress] / Wojciech SKIBIŃSKI, Bartek Wierzba // W: NM-NT 2015 : Nowe Materiały – Nowe Technologie w Przemyśle Okrętowym i Maszynowym : VI krajowa konferencja : Międzyzdroje, 24–28 maja 2015 r. : program konferencji i streszczenia referatów / Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Instytut Inżynierii Materiałowej. — [Szczecin : ZUT], [2015]. — Opis częśc. wg okł.. — S. 110. — Afiliacja autora: Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
4
5
 • The relation between drift, entropy distribution and Kirkendall plane position during diffusion / Bartek Wierzba, Wojciech SKIBIŃSKI, Marek DANIELEWSKI // Diffusion and Defect Data – Solid State Data. Part A, Defect and Diffusion Forum ; ISSN 1012-0386. — 2014 vol. 354 Advanced diffusion processes and phenomena, s. 67–71. — Bibliogr. s. 71, Abstr.. — ISBN 978-3-03835-131-3. — tekst: http://www.scientific.net/DDF.354.67.pdf

 • keywords: interdiffusion, Kirkendall effect, Kirkendall plane, Ni-Pd, entropy production, bi-velocity

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.4028/www.scienific.net/DDF.354.67

6
 • The relation between Kirkendall porosity and Matano plane position in binary system Fe-Pd / Wojciech SKIBIŃSKI, Bartek Wierzba // W: EYEC monograph : 4\textsuperscript{th} European Young Engineers Conference : April 27–29\textsuperscript{th} 2015, Warsaw / ed. Michał Wojasiński, Bartosz Nowak ; Scientific Club of Chemical and Process Engineering. Faculty of Chemical and Process Engineering. Warsaw University of Technology. — Warsaw : University of Technology. Faculty of Chemical and Process Engineering, cop. 2015. — Na okł. dod.: 100 lecie odnowienia tradycji Politechniki Warszawskiej. — ISBN: 978-83-936575-1-3. — S. 429

 • keywords: diffusion, Kirkendall plane, Matano plane, Kirkendall porosity

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
8
 • Uogólnienie metody Boltzmanna-Matano[The generalization of the Boltzmann-Matano method] / Wojciech SKIBIŃSKI, Bartłomiej WIERZBA, Marek DANIELEWSKI // W: Nowoczesne technologie w inżynierii powierzchni : V ogólnopolska konferencja naukowa : 18–21 września 2013, Łódź–Spała : [streszczenia] / red. nauk. Tomasz Kapitaniak ; Politechnika Łódzka. Instytut Inżynierii Materiałowej. — Łódź : Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, cop. 2013. — Na okł dod.: Fabryka Inżynierów. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-7283-556-7. — S. 13. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Uogólnienie metody Boltzmanna-MatanoThe generalization of the Boltzmann-Matano method in binary systems / Wojciech SKIBIŃSKI, Bartłomiej Wierzba, Marek DANIELEWSKI // Inżynieria Materiałowa ; ISSN 0208-6247. — 2013 R. 34 nr 6, s. 864–867. — Bibliogr. s. 867, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: metoda dwu-prędkości, dyfuzja wzajemna, płaszczyna Kirkendalla, płaszczyzna Matano, prędkość dryftu, współczynnik dyfuzji chemicznej

  keywords: bi-velocity method, interdiffusion, drift velocity, Kirkendall plane, Matano plane, intrinsic diffusivities

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Wzajemna relacja pomiędzy efektami Kirkendalla i Frenkla podczas dyfuzji wzajemnej w układach dwuskładnikowychCompetition between Kirkendall and Frenkel effects during interdiffusion process in binary systems / W. SKIBIŃSKI, B. Wierzba // W: XLII szkoła inżynierii materiałowej : Kraków-Rytro, 23–26 IX 2014 : monografia / pod red. Jerzego Pacyny ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, [2014]. — Na okł. tyt.: Prace XLII Szkoły Inżynierii Materiałowej. — ISBN: 978-83-63663-49-0. — S. 288–292. — Bibliogr. s. 291, Streszcz., Abstr.. — W. Skibiński – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: dyfuzja wzajemna, porowatość, wakancje, efekt Frenkla

  keywords: interdiffusion, Kirkendall effect, efekt Kirkendalla, voids, vacancies, Frenkel effect

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Wzajemna relacja pomiędzy prędkością dryftu, entropią i położeniem płaszczyzny Kirkendalla podczas dyfuzji wzajemnejCompetition between drift, entropy distribution and Kirkendall plane position in interdiffusion / W. SKIBIŃSKI, B. WIERZBA // W: XLI Szkoła Inżynierii Materiałowej : Kraków – Krynica, 24–27 IX 2013 : monografia / pod red. Jerzego Pacyny ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, [2013] + dysk Flash. — Na okł. tyt.: Prace XLI Szkoły Inżynierii Materiałowej. — ISBN: 978-83-63663-35-3. — S. 385–388. — Bibliogr. s. 387, Streszcz., Abstr.. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: układ Ni-Pd, metoda dwu-prędkości, dyfuzja wzajemna, produkcja entropii

  keywords: interdiffusion, Kirkendall effect, entropy production, efekt Kirkendalla, Ni-Pd system, bi-velocity

  cyfrowy identyfikator dokumentu: