Wykaz publikacji wybranego autora

Marek Solecki, mgr inż.

asystent

Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu
WWNiG-kin, Katedra Inżynierii Naftowej

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / górnictwo i geologia inżynierska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-8637-8300

ResearcherID: T-7531-2017

Scopus: 7801557816

PBN: 3961778

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 28, z ogólnej liczby 29 publikacji Autora


1
 • Agresywność korozyjna wód podziemnych w województwie małopolskim
2
 • Analiza i reinterpretacja rezultatów badań DST uzyskanych na złożu ropy naftowej Osobnica, w aspekcie parametrów technologii opróbowania
3
 • Analysis of drill stem test (DST) results at Osobnica oil field, in terms of sampling of selected technology parameters
4
 • Calcite veins in the Terebowiec syncline, the Silesian Nappe, southeastern Poland
5
 • Creating models in two independent programs for selected regions of Szlak Naftowy
6
 • Granice złóż gazu ziemnego Lachowice i Stryszawa w świetle testów rurowym próbnikiem złoża
7
 • Implementation of digital maps and documentation of the site based on geographic information system for the selected regions of oil trail
8
 • New data on burial and exhumation within Orava-Nowy Targ Intramontane Basin (Western Carpathians): results of vitrinite reflectance studies
9
 • Ocena społecznej akceptacji przemysłu naftowego w Polsce
10
 • Problems of interpretation of drill-stem tests (DST) of reservoir rocks with dual porostity and dual permeability
11
 • Reinterpretation of the results of the two-cycle reservoir test of the Mesozoic water-bearing deposits in the W-3 well in terms of assessing the changes in rock permeability in the zones tested with a Drill Stem Tester
12
 • Social acceptance for $CO_{2}-EOR$ and CCS projects based on survey conducted in southeastern Poland
13
 • Social assessment of the impact of oil exploitation on lives of inhabitants and the environment
14
 • Solanki monokliny przedsudeckiej jako źródło magnezu
15
 • Solanki monokliny przedsudeckiej jako źródło magnezu
16
 • Społeczna ocena wpływu eksploatacji ropy naftowej na życie mieszkańców i stan środowiska naturalnego
17
 • Sposób monitoringu szczelności geologicznych formacji złożowych z zawartością dwutlenku węgla oraz urządzenie do stosowania sposobu
18
 • Sposób pobierania próbek wody podziemnej i urządzenie do pobierania próbek wody podziemnej
19
 • Sposób szczelinowania hydraulicznego skał
20
 • Sposób szczelinowania hydraulicznego skał
21
 • Thermal structure of Orava-Nowy Targ Basin (Western Carpathians): results of vitrinite/huminite studies
22
 • The comparison of geological conditions of American unconventional oil fields and Krosno beds
23
 • The comparison of geological conditions of American unconventional oil fields and Krosno beds
24
 • Urządzenie do pobierania próbek wody podziemnej oraz sposób pobierania próbek wody podziemnej
25
 • Wpływ prac rekultywacyjnych na zmiany jakościowe wód podziemnych w rejonie składowiska odpadów przemysłowych