Wykaz publikacji wybranego autora

Przemysław Lisowski, mgr inż.

doktorant

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kgis, Katedra Geoinformatyki i Informatyki Stosowanej


Identyfikatory Autora

ORCID: 0000-0002-6111-5763 połącz konto z ORCID

ResearcherID: brak

Scopus: brak

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 14, z ogólnej liczby 14 publikacji Autora


1
 • A method of data storage for case of deformations in mining area / Przemysław LISOWSKI, Artur KRAWCZYK, Andrzej LEŚNIAK // W: IAMG 2015 : the 17th annual conference of the International Association for Mathematical Geosciences : Freiberg, Germany, September 5–13, 2015 : short abstracts / eds. Helmut Schaeben, [et al.] ; IAMG. — [Germany : International Association for Mathematical Geology (IAMG)], [2015] + DVD. — ISBN: 978-300050337-5. — S. 217–218. — Pełny tekst na dołączonym DVD. — S. 1273-1278. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 1278, Abstr. — ISBN 978-3-00-050337-5

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • A modified methodology for generating indoor navigation models / Elżbieta Lewandowicz, Przemysław LISOWSKI, Paweł Flisek // ISPRS International Journal of Geo-Information [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2220-9964. — 2019 vol. 8 iss. 2 art. no. 60, s. 1–13. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 11–13, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2019-01-29. — tekst: https://www.mdpi.com/2220-9964/8/2/60/pdf

 • keywords: TIN, Voronoi, navigation routes in buildings, indoor navigation networks, segmentation structure, MAT algorithm

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/ijgi8020060

3
4
5
 • Graph representation of geological stratum / Przemysław LISOWSKI // Geology, Geophysics & Environment / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 2299-8004. — Tytuł poprz.: Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN: 0138-0974. — 2016 vol. 42 no. 1, s. 92–93. — Bibliogr. s. 92–93. — ICYG 2016 : XVII\textsuperscript{th} International Conference of Young Gelogists Herl'any 2016 : Svätý Jur, Slovakia, April 14th–16th 2016 : abstracts. — tekst: http://goo.gl/KZktVK

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/geol.2016.42.1.92

6
7
 • Metodyka tworzenia modeli sieci drogowych w oparciu o dane katastralneMethods of creating models of road networks based on cadastral data / Elżbieta Lewandowicz, Przemysław LISOWSKI // Roczniki Geomatyki = Annals of Geomatics / Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej ; ISSN 1731-5522. — 2018 t. 16 z. 4, s. 361–371. — Bibliogr. s. 369–370, Streszcz., Abstr.. — tekst: http://rg.ptip.org.pl/index.php/rg/article/download/RG2018-4-LewandowiczLisowski/1747

 • słowa kluczowe: GIS, dane katastralne, algorytmy geoinformacyjne, model sieci drogowej

  keywords: GIS, geoinformation algorithms, model of road network, cadastral data

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Metodyka zapisu topologicznego modelu struktur katastralnych w grafowych bazach danychMethodology of storing topological models of cadastral structures in graph databases / Przemysław LISOWSKI, Elżbieta Lewandowicz // Roczniki Geomatyki = Annals of Geomatics / Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej ; ISSN 1731-5522. — 2018 t. 16 z. 1, s. 45–54. — Bibliogr. s. 53, Streszcz., Abstr.. — tekst: https://goo.gl/ZkMfvt

 • słowa kluczowe: GIS, kataster, NoSQL, grafowe bazy danych, struktury katastralne, GDAL

  keywords: cadastre, GIS, NoSQL, graph databases, cadastral structures, GDAL

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Przegląd systemów bazodanowych gromadzących informacje o środowisku naturalnymOverview of database systems collecting information about the environment / Dorota Pająk, Przemysław LISOWSKI, Adam PIÓRKOWSKI // W: Komputerowe wspomaganie badań naukowych, [T.] 23 = The computer-aided scientific research / red. Jan Zarzycki. — Wrocław : Wrocławskie Towarzystwo Naukowe, 2016. — (Prace Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego = The Works of Wrocław Scientific Society. Seria B ; nr 222). — ISBN: 978-83-7374-93-8. — S. 181–191. — Bibliogr. s. 191, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Przetwarzanie i wizualizacje zapisów sąsiedztwa danych katastralnych w strukturach grafowychProcessing and visualization of neighbourhood cadastral data notations in the graph structures / Przemysław LISOWSKI, Elżbieta Lewandowicz // Roczniki Geomatyki = Annals of Geomatics / Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej ; ISSN 1731-5522. — 2016 t. 14 z. 4, s. 487–496. — Bibliogr. s. 495, Abstr., Streszcz.. — tekst: https://goo.gl/BcZGGX

 • słowa kluczowe: GIS, kataster, NoSQL, model struktur katastralnych, grafowe bazy danych

  keywords: cadastre, GIS, NoSQL, cadastral structure model, graph databases

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
12
 • Tools for the storage and analysis of spatial big data / Przemysław LISOWSKI, Adam PIÓRKOWSKI, Andrzej LEŚNIAK // W: 10th ICEE [Dokument elektroniczny] : the 10th International Conference Environmental Engineering : selected papers : April 27–28, 2017, Vilnius, Lithuania / Vilnius Gediminas Technical University. Faculty of Environmental Engineering, [etc.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Vilnius : Vilnius Gediminas Technical University, Environmental Engineering Faculty], [2017]. — Dysk Flash. — ISBN: 978-609-476-044-0. — ISSN 2029-7092. — S. 1–6. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 6, Abstr.. — Toż. w (opis na podstawie WoS): 10th International Conference Environmental Engineering (10th ICEE) / eds. Cygas D., Vaiskunaite R. — Vilnius : Vilnius Gediminas Technical University, Publishing House ”Technika”, 2017. — (Environmental Engineering-Vilnius Spausdinta ; ISSN 2029-7106). — ISBN: 978-609-476-044-0. — Art. no. UNSP enviro.2017.216 — Bibliogr.. — Afiliacja autorów: Department of Geoinformatics and Applied Computer Science

 • keywords: big data, spatial data, data warehouse

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3846/enviro.2017.216

13
14
 • Topological model of selected cadastral structures visualized in form of graphsTopologiczny model wybranych struktur katastralnych wraz z wizualizacją w postaci grafów / Przemysław LISOWSKI, Elżbieta Lewandowicz // Geomatics and Environmental Engineering ; ISSN 1898-1135. — Tytuł poprz.: Geodezja oraz Inżynieria Środowiska. — 2017 vol. 11 no. 4, s. 51–63. — Bibliogr. s. 61–62, Summ., Streszcz.. — tekst: https://journals.bg.agh.edu.pl/GEOMATICS/2017.11.4/geom.2017.11.4.51.pdf

 • słowa kluczowe: graf, grafowe modele topologiczne, struktury katastralne

  keywords: graph, cadastral structures, graph topological models

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/geom.2017.11.4.51