Wykaz publikacji wybranego autora

Klaudia Sekuła, dr inż.

poprzednio: Korzec

asystent

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-khgi, Katedra Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-2968-0022

ResearcherID: P-2182-2018

Scopus: 57196461691

PBN: 4020118

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 33, z ogólnej liczby 33 publikacji Autora


1
2
 • [referat, 2017]
 • TytułAssessment the impact of sampler changes on the sampling uncertainty associated with thermal waters
  AutorzyA. MIKA, K. SEKUŁA, E. KMIECIK, K. WĄTOR
  ŹródłoIWA Poland [Dokument elektroniczny] : the International Water Association : 1textsuperscript{st} IWA Polish young water professionals conference : water, wastewater and energy in smart cities : 12–13 September 2017, Cracow, Poland : book of abstracts. — [Kraków : s. n.], [2017]. — S. 107–108
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • [referat, 2016]
 • TytułBadania wód termalnych – propozycja technicznych rozwiązań w zakresie poboru próbek
  AutorzyKlaudia KORZEC, Mateusz Szatko, Ewa KMIECIK, Anna MIKA, Barbara TOMASZEWSKA, Katarzyna WĄTOR
  ŹródłoNowoczesne metody instrumentalne w analizie śladowej : XXI konferencja : Warszawa, 8–9 grudnia 2016 / red. nauk. Małgorzata Iwona Szynkowska, Sławomir Garboś. — [Warszawa : UW], [2016]. — S. 29
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • [fragment książki, 2012]
 • TytułCzynniki wpływające na czas migracji zanieczyszczeń konserwatywnych z powierzchni terenu do warstwy wodonośnej
  AutorzyKlaudia KORZEC
  ŹródłoNowe trendy w naukach przyrodniczych 3, T. 2 / pod red. Marcina Kuczera. — Kraków : Creativetime, 2012. — S. 102–109
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
6
 • [referat, 2018]
 • TytułDetermination of iodine in geothermal water samples - preliminary ICP-MS method validation results
  AutorzyA. MIKA, K. WĄTOR, E. KMIECIK, K. SEKUŁA
  ŹródłoNew Technologies in Water Sector [Dokument elektroniczny] : 10textsuperscript{th} Eastern European Young Water Professionals Conference : 7-12 May 2018, Zagreb, Croatia : conference proceedings / ed. Maryna Feierabend, [et al.]. — Zagreb : [s. n.], 2018. — S. 106–113
 • keywords: geothermal water, validation, ICP-MS, iodine

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • [referat, 2017]
 • TytułDrinking of tap water is smart, but how do it better? – a tap water quality research
  AutorzyA. MIKA, K. SEKUŁA, M. DENDYS, W. Ptaszek
  ŹródłoIWA Poland [Dokument elektroniczny] : the International Water Association : 1textsuperscript{st} IWA Polish young water professionals conference : water, wastewater and energy in smart cities : 12–13 September 2017, Cracow, Poland : book of abstracts. — [Kraków : s. n.], [2017]. — S. 56–57
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
9
 • [referat, 2016]
 • TytułFull-scale monitoring system of levees
  AutorzyAleksandra BORECKA, Klaudia KORZEC, Jacek STANISZ
  ŹródłoCGW Workshop'16 : Kraków, Poland, October 24–26, 2016 : proceedings / ed. Marian Bubak, Michał Turała, Kazimierz Wiatr. — Kraków : Academic Computer Centre Cyfronet AGH, 2016. — S. 49–50
 • keywords: internal levee monitoring, surface levee monitoring, automatic measurement system

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • [abstrakt w czasopiśmie, 2016]
 • TytułHydrogeochemical characteristic of thermal waters in Bańska Niżna
  AutorzyKlaudia KORZEC
  ŹródłoGeology, Geophysics & Environment / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — 2016 vol. 42 no. 1, s. 85–86. — tekst: http://goo.gl/0zMr1b
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/geol.2016.42.1.85

11
 • [referat, 2017]
 • TytułInnovative solutions in monitoring systems in flood protection
  AutorzyK. SEKUŁA, M. POŁEĆ, A. BORECKA
  ŹródłoIWA Poland [Dokument elektroniczny] : the International Water Association : 1textsuperscript{st} IWA Polish young water professionals conference : water, wastewater and energy in smart cities : 12–13 September 2017, Cracow, Poland : book of abstracts. — [Kraków : s. n.], [2017]. — S. 13–14
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
13
14
 • [referat, 2016]
 • TytułMetasilicic acid in thermal water from Banska PGP-1 well, Podhale
  AutorzyKMIECIK Ewa, KORZEC Klaudia, MIKA Anna
  ŹródłoEGC 2016 [Dokument elektroniczny] : European Geothermal Congress 2016 : Strasbourg, France, 19–24 September 2016. — [France : s. n.], [2016]. — S. 1–5
 • keywords: thermal water, assessment of the chemical composition stability, metasilicic acid

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • [referat w czasopiśmie, 2017]
 • TytułMetoda obserwacyjna i monitoring geotechniczny w świetle przepisów prawa do oceny zachowania podłoża i konstrukcji inżynierskich
  AutorzyAleksandra BORECKA, Agnieszka STOPKOWICZ, Klaudia SEKUŁA
  ŹródłoPrzegląd Geologiczny. — 2017 vol. 65 nr 10/2, s. 685–691. — tekst: goo.gl/aKmRR1
 • keywords: Eurocode 7, geotechnical monitoring, observational method (OM), analysis of legislation, road (highway) engineering

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • [referat, 2017]
 • TytułMetoda obserwacyjna i monitoring geotechniczny w świetle przepisów prawa do oceny zachowania podłoża i konstrukcji inżynierskich
  AutorzyAleksandra BORECKA, Klaudia SEKUŁA, Agnieszka STOPKOWICZ
  Źródło6WPGI 2017 : 6. ogólnopolskie sympozjum Współczesne Problemy Geologii Inżynierskiej w Polsce : 17–20.10.2017, Rzeszów : książka abstraktów. — Warszawa : Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy, 2017. — S. 87
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • [artykuł w czasopiśmie, 2016]
 • TytułMetodyka opróbowania ujęć wód termalnych – aspekty techniczne
  AutorzyKlaudia KORZEC, Ewa KMIECIK, Anna MIKA, Barbara TOMASZEWSKA, Katarzyna WĄTOR
  ŹródłoTechnika Poszukiwań Geologicznych. Geotermia, Zrównoważony Rozwój. — 2016 nr 1, s. 75–87
 • słowa kluczowe: wody termalne, metodyka opróbowania, pomiary parametrów nietrwałych wód

  keywords: sampling methodology, thermal water, unstable parameters measurement

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
19
 • [artykuł w czasopiśmie, 2013]
 • TytułOcena podatności wód podziemnych na zanieczyszczenie na przykładzie wybranego fragmentu GZWP 434 „Dolina rzeki Biała Tarnowska”
  AutorzyKlaudia KORZEC
  ŹródłoDokonania Młodych Naukowców [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne. — 2013 nr 1 Nauki przyrodnicze, s. 354–361
 • słowa kluczowe: GZWP 434, podatność wód podziemnych na zanieczyszczenie, ochrona wód podziemnych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • [referat, 2012]
 • TytułOcena podatności wód podziemnych na zanieczyszczenie na przykładzie wybranego fragmentu GZWP 434 „Dolina Rzeki Biała Tarnowska”
  AutorzyKlaudia KORZEC
  ŹródłoMłodzi naukowcy dla polskiej nauki : materiały konferencji Młodych Naukowców nt.: Wpływ młodych naukowców na osiągnięcia polskiej nauki – nowe trendy w naukach przyrodniczych : 3 edycja – Wrocław 1.12.2012 r., Poznań 8.12.2012 r. i Kraków 16.12.2012 r., Poznań 12.01.2013 r.. Cz. 8, Nauki przyrodnicze, T. 4 / pod red. Marcina Kuczery. — Kraków : CREATIVETIME, 2012. — S. 110–119
 • słowa kluczowe: GZWP 434, podatność wód podziemnych na zanieczyszczenie, ochrona wód podziemnych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
22
 • [artykuł w czasopiśmie, 2015]
 • TytułOcena stabilności stężeń kwasu metakrzemowego w wodach termalnych ujmowanych otworem Bańska PGP-1 w Bańskiej Niżnej
  AutorzyAnna MIKA, Klaudia KORZEC
  ŹródłoTechnika Poszukiwań Geologicznych. Geotermia, Zrównoważony Rozwój. — 2015 R. 54 z. 2, s. 89–96
 • słowa kluczowe: wody termalne, kwas metakrzemowy, ocena stabilności składu chemicznego

  keywords: thermal waters, metasilic acid, assessment of the chemical composition stability

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
 • TytułOcena stanu chemicznego wód podziemnych w zlewni potoku Łukowica
  AutorzyDamian PIETRZAK, Klaudia KORZEC, Tadeusz SZKLARCZYK
  ŹródłoTechnika Poszukiwań Geologicznych. Geotermia, Zrównoważony Rozwój. — 2017 R. 56 z. 1, s. 61–73
 • słowa kluczowe: wody podziemne, stan chemiczny, zlewnia Łukowicy

  keywords: chemical status, groundwater, Łukowica catchment area

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • [artykuł w czasopiśmie, 2014]
 • TytułOcena stanu chemicznego wód podziemnych w zlewni potoku Zawadka
  AutorzyKlaudia KORZEC, Marta DENDYS
  ŹródłoTechnika Poszukiwań Geologicznych. Geotermia, Zrównoważony Rozwój. — 2014 R. 53 z. 2, s. 41–50
 • słowa kluczowe: wody podziemne, zlewania Zawadki, stan chemiczny

  keywords: chemical status, groundwater, Zawadka catchment area

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • [artykuł w czasopiśmie, 2014]
 • TytułOcena stanu ilościowego wód podziemnych małych zlewni na przykładzie zlewni potoku Zawadka w gminie Dębica
  AutorzyMarta DENDYS, Klaudia KORZEC
  ŹródłoTechnika Poszukiwań Geologicznych. Geotermia, Zrównoważony Rozwój. — 2014 R. 53 z. 1, s. 63–70
 • słowa kluczowe: zlewania Zawadki, stan ilościowy

  keywords: quantitative status, Zawadka river catchment area

  cyfrowy identyfikator dokumentu: