Wykaz publikacji wybranego autora

Klaudia Sekuła, dr inż.

poprzednio: Korzec

asystent

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-khgi, Katedra Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-2968-0022

ResearcherID: P-2182-2018

Scopus: 57196461691

PBN: 4020118

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 36, z ogólnej liczby 36 publikacji Autora


1
 • [referat, 2017]
 • TytułAssessment the impact of sampler changes on the sampling uncertainty associated with thermal waters
  AutorzyA. MIKA, K. SEKUŁA, E. KMIECIK, K. WĄTOR
  ŹródłoIWA Poland [Dokument elektroniczny] : the International Water Association : 1textsuperscript{st} IWA Polish young water professionals conference : water, wastewater and energy in smart cities : 12–13 September 2017, Cracow, Poland : book of abstracts. — [Kraków : s. n.], [2017]. — S. 107–108
2
 • [referat w czasopiśmie, 2018]
 • TytułAssessment the impact of samplers change on the uncertainty related to geothermal water sampling
  AutorzyKatarzyna WĄTOR, Anna MIKA, Klaudia SEKUŁA, Ewa KMIECIK
  ŹródłoE3S Web of Conferences [Dokument elektroniczny]. - Czasopismo elektroniczne. — 2018 vol. 30 art. no. 01006, s. 1–8. — tekst: https://goo.gl/Y2tewz
3
 • [referat, 2016]
 • TytułBadania wód termalnych – propozycja technicznych rozwiązań w zakresie poboru próbek
  AutorzyKlaudia KORZEC, Mateusz Szatko, Ewa KMIECIK, Anna MIKA, Barbara TOMASZEWSKA, Katarzyna WĄTOR
  ŹródłoNowoczesne metody instrumentalne w analizie śladowej : XXI konferencja : Warszawa, 8–9 grudnia 2016 / red. nauk. Małgorzata Iwona Szynkowska, Sławomir Garboś. — [Warszawa : UW], [2016]. — S. 29
4
 • [fragment książki, 2012]
 • TytułCzynniki wpływające na czas migracji zanieczyszczeń konserwatywnych z powierzchni terenu do warstwy wodonośnej
  AutorzyKlaudia KORZEC
  ŹródłoNowe trendy w naukach przyrodniczych 3, T. 2 / pod red. Marcina Kuczera. — Kraków : Creativetime, 2012. — S. 102–109
5
 • [referat, 2018]
 • TytułDetermination of iodine in geothermal water samples - preliminary ICP-MS method validation results
  AutorzyA. MIKA, K. WĄTOR, E. KMIECIK, K. SEKUŁA
  ŹródłoNew Technologies in Water Sector [Dokument elektroniczny] : 10textsuperscript{th} Eastern European Young Water Professionals Conference : 7-12 May 2018, Zagreb, Croatia : conference proceedings / ed. Maryna Feierabend, [et al.]. — Zagreb : [s. n.], 2018. — S. 106–113
6
 • [artykuł w czasopiśmie, 2019]
 • TytułDetermination of iodine in geothermal water samples – preliminary ICP-MS method validation results
  AutorzyA. MIKA, K. WĄTOR, E. KMIECIK, K. SEKUŁA
  ŹródłoWater Science and Technology : Water Supply. — 2019 vol. 19 iss. 4, s. 1264–1270
7
 • [referat, 2017]
 • TytułDrinking of tap water is smart, but how do it better? – a tap water quality research
  AutorzyA. MIKA, K. SEKUŁA, M. DENDYS, W. Ptaszek
  ŹródłoIWA Poland [Dokument elektroniczny] : the International Water Association : 1textsuperscript{st} IWA Polish young water professionals conference : water, wastewater and energy in smart cities : 12–13 September 2017, Cracow, Poland : book of abstracts. — [Kraków : s. n.], [2017]. — S. 56–57
8
 • [referat w czasopiśmie, 2018]
 • TytułDrinking of tap water is smart, but how do it better? – a tap water quality research
  AutorzyAnna MIKA, Klaudia SEKUŁA, Marta Dendys, Weronika Ptaszek, Adam POSTAWA
  ŹródłoE3S Web of Conferences [Dokument elektroniczny]. - Czasopismo elektroniczne. — 2018 vol. 30 art. no. 01007, s. 1–7. — tekst: https://goo.gl/8kX71p
9
 • [referat, 2016]
 • TytułFull-scale monitoring system of levees
  AutorzyAleksandra BORECKA, Klaudia KORZEC, Jacek STANISZ
  ŹródłoCGW Workshop'16 : Kraków, Poland, October 24–26, 2016 : proceedings / ed. Marian Bubak, Michał Turała, Kazimierz Wiatr. — Kraków : Academic Computer Centre Cyfronet AGH, 2016. — S. 49–50
10
 • [referat, 2019]
 • TytułHydrogeochemical characteristic of ground water in the Turkana county (Africa)
  AutorzyPiotr RUSINIAK, Klaudia SEKUŁA, Katarzyna WĄTOR, Piotr Stopa
  ŹródłoCAGG-AGH-2019 [Dokument elektroniczny] : “Challenges in Applied Geology and Geophysics: 100textsuperscript{th} anniversary of applied geology at AGH University of Science and Technology” : international scientific conference : 10-13 September 2019, Kraków : book of abstracts / eds. Jadwiga Jarzyna, Paulina Krakowska-Madejska, Anna Sowiżdżał ; AGH. — Kraków : AGH University of Science and Technology, cop. 2019. — S. [1-2]
11
 • [abstrakt w czasopiśmie, 2016]
 • TytułHydrogeochemical characteristic of thermal waters in Bańska Niżna
  AutorzyKlaudia KORZEC
  ŹródłoGeology, Geophysics & Environment / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — 2016 vol. 42 no. 1, s. 85–86. — tekst: http://goo.gl/0zMr1b
12
 • [referat, 2017]
 • TytułInnovative solutions in monitoring systems in flood protection
  AutorzyK. SEKUŁA, M. POŁEĆ, A. BORECKA
  ŹródłoIWA Poland [Dokument elektroniczny] : the International Water Association : 1textsuperscript{st} IWA Polish young water professionals conference : water, wastewater and energy in smart cities : 12–13 September 2017, Cracow, Poland : book of abstracts. — [Kraków : s. n.], [2017]. — S. 13–14
13
 • [referat w czasopiśmie, 2018]
 • TytułInnovative solutions in monitoring systems in flood protection
  AutorzyKlaudia SEKUŁA, Marzena POŁEĆ, Aleksandra BORECKA
  ŹródłoE3S Web of Conferences [Dokument elektroniczny]. - Czasopismo elektroniczne. — 2018 vol. 30 art. no. 01005, s. [1–7]. — tekst: https://goo.gl/HhQHnX
14
 • [abstrakt w czasopiśmie, 2015]
 • TytułISMOP Project (IT System of Levee Monitoring) as an example of integrated monitoring of levee
  AutorzyJacek STANISZ, Klaudia KORZEC, Aleksandra BORECKA
  ŹródłoGeology, Geophysics & Environment / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — 2015 vol. 41 no. 1, s. 137–139. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOLOGY/2015.41.1/geol.2015.41.1.137.pdf
15
 • [referat, 2016]
 • TytułMetasilicic acid in thermal water from Banska PGP-1 well, Podhale
  AutorzyKMIECIK Ewa, KORZEC Klaudia, MIKA Anna
  ŹródłoEGC 2016 [Dokument elektroniczny] : European Geothermal Congress 2016 : Strasbourg, France, 19–24 September 2016. — [France : s. n.], [2016]. — S. 1–5
16
 • [artykuł w czasopiśmie, 2019]
 • TytułMethodological aspects of pH and EC measurements in geothermal water
  AutorzyEwa KMIECIK, Katarzyna WĄTOR, Barbara TOMASZEWSKA, Klaudia SEKUŁA, Anna MIKA
  ŹródłoBulletin of Geography. Physical Geography Series. — 2019 no. 17, s. 39–47. — tekst: https://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/BOGPGS/article/view/28776/24574
17
 • [referat w czasopiśmie, 2017]
 • TytułMetoda obserwacyjna i monitoring geotechniczny w świetle przepisów prawa do oceny zachowania podłoża i konstrukcji inżynierskich
  AutorzyAleksandra BORECKA, Agnieszka STOPKOWICZ, Klaudia SEKUŁA
  ŹródłoPrzegląd Geologiczny. — 2017 vol. 65 nr 10/2, s. 685–691. — tekst: goo.gl/aKmRR1
18
 • [referat, 2017]
 • TytułMetoda obserwacyjna i monitoring geotechniczny w świetle przepisów prawa do oceny zachowania podłoża i konstrukcji inżynierskich
  AutorzyAleksandra BORECKA, Klaudia SEKUŁA, Agnieszka STOPKOWICZ
  Źródło6WPGI 2017 : 6. ogólnopolskie sympozjum Współczesne Problemy Geologii Inżynierskiej w Polsce : 17–20.10.2017, Rzeszów : książka abstraktów. — Warszawa : Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy, 2017. — S. 87
19
 • [artykuł w czasopiśmie, 2016]
 • TytułMetodyka opróbowania ujęć wód termalnych – aspekty techniczne
  AutorzyKlaudia KORZEC, Ewa KMIECIK, Anna MIKA, Barbara TOMASZEWSKA, Katarzyna WĄTOR
  ŹródłoTechnika Poszukiwań Geologicznych. Geotermia, Zrównoważony Rozwój. — 2016 nr 1, s. 75–87
20
 • [referat w czasopiśmie, 2017]
 • TytułModelowanie hydrogeochemiczne wód termalnych eksploatowanych z trzech ujęć geotermalnych w Bańskiej Niżnej (Podhale)
  AutorzyKlaudia SEKUŁA, Barbara TOMASZEWSKA, Katarzyna WĄTOR, Ewa KMIECIK, Anna MIKA
  ŹródłoPrzegląd Geologiczny. — 2017 vol. 65 nr 11/1, s. 1014–1018. — tekst: https://goo.gl/ykj4jL
21
 • [artykuł w czasopiśmie, 2013]
 • TytułOcena podatności wód podziemnych na zanieczyszczenie na przykładzie wybranego fragmentu GZWP 434 „Dolina rzeki Biała Tarnowska”
  AutorzyKlaudia KORZEC
  ŹródłoDokonania Młodych Naukowców [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne. — 2013 nr 1 Nauki przyrodnicze, s. 354–361
22
 • [referat, 2012]
 • TytułOcena podatności wód podziemnych na zanieczyszczenie na przykładzie wybranego fragmentu GZWP 434 „Dolina Rzeki Biała Tarnowska”
  AutorzyKlaudia KORZEC
  ŹródłoMłodzi naukowcy dla polskiej nauki : materiały konferencji Młodych Naukowców nt.: Wpływ młodych naukowców na osiągnięcia polskiej nauki – nowe trendy w naukach przyrodniczych : 3 edycja – Wrocław 1.12.2012 r., Poznań 8.12.2012 r. i Kraków 16.12.2012 r., Poznań 12.01.2013 r.. Cz. 8, Nauki przyrodnicze, T. 4 / pod red. Marcina Kuczery. — Kraków : CREATIVETIME, 2012. — S. 110–119
23
24
 • [artykuł w czasopiśmie, 2015]
 • TytułOcena stabilności stężeń kwasu metakrzemowego w wodach termalnych ujmowanych otworem Bańska PGP-1 w Bańskiej Niżnej
  AutorzyAnna MIKA, Klaudia KORZEC
  ŹródłoTechnika Poszukiwań Geologicznych. Geotermia, Zrównoważony Rozwój. — 2015 R. 54 z. 2, s. 89–96
25
 • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
 • TytułOcena stanu chemicznego wód podziemnych w zlewni potoku Łukowica
  AutorzyDamian PIETRZAK, Klaudia KORZEC, Tadeusz SZKLARCZYK
  ŹródłoTechnika Poszukiwań Geologicznych. Geotermia, Zrównoważony Rozwój. — 2017 R. 56 z. 1, s. 61–73