Wykaz publikacji wybranego autora

Klaudia Sekuła, dr inż.

poprzednio: Korzec

asystent

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-khgi, Katedra Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-2968-0022

ResearcherID: P-2182-2018

Scopus: 57196461691

PBN: 4020118

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)




Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 33, z ogólnej liczby 33 publikacji Autora


1
 • Assessment the impact of samplers change on the uncertainty related to geothermal water sampling
2
 • Assessment the impact of sampler changes on the sampling uncertainty associated with thermal waters
3
 • Badania wód termalnych – propozycja technicznych rozwiązań w zakresie poboru próbek
4
 • Czynniki wpływające na czas migracji zanieczyszczeń konserwatywnych z powierzchni terenu do warstwy wodonośnej
5
 • Determination of iodine in geothermal water samples – preliminary ICP-MS method validation results
6
 • Determination of iodine in geothermal water samples - preliminary ICP-MS method validation results
7
 • Drinking of tap water is smart, but how do it better? – a tap water quality research
8
 • Drinking of tap water is smart, but how do it better? – a tap water quality research
9
 • Full-scale monitoring system of levees
10
 • Hydrogeochemical characteristic of thermal waters in Bańska Niżna
11
 • Innovative solutions in monitoring systems in flood protection
12
 • Innovative solutions in monitoring systems in flood protection
13
 • ISMOP Project (IT System of Levee Monitoring) as an example of integrated monitoring of levee
14
 • Metasilicic acid in thermal water from Banska PGP-1 well, Podhale
15
 • Metoda obserwacyjna i monitoring geotechniczny w świetle przepisów prawa do oceny zachowania podłoża i konstrukcji inżynierskich
16
 • Metoda obserwacyjna i monitoring geotechniczny w świetle przepisów prawa do oceny zachowania podłoża i konstrukcji inżynierskich
17
 • Metodyka opróbowania ujęć wód termalnych – aspekty techniczne
18
 • Modelowanie hydrogeochemiczne wód termalnych eksploatowanych z trzech ujęć geotermalnych w Bańskiej Niżnej (Podhale)
19
 • Ocena podatności wód podziemnych na zanieczyszczenie na przykładzie wybranego fragmentu GZWP 434 „Dolina rzeki Biała Tarnowska”
20
 • Ocena podatności wód podziemnych na zanieczyszczenie na przykładzie wybranego fragmentu GZWP 434 „Dolina Rzeki Biała Tarnowska”
21
22
 • Ocena stabilności stężeń kwasu metakrzemowego w wodach termalnych ujmowanych otworem Bańska PGP-1 w Bańskiej Niżnej
23
 • Ocena stanu chemicznego wód podziemnych w zlewni potoku Łukowica
24
 • Ocena stanu chemicznego wód podziemnych w zlewni potoku Zawadka
25
 • Ocena stanu ilościowego wód podziemnych małych zlewni na przykładzie zlewni potoku Zawadka w gminie Dębica