Wykaz publikacji wybranego autora

Krzysztof Pietryga, mgr inż.

asystent

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kbik, Katedra Biomateriałów i Kompozytów


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 36671771600

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 57, z ogólnej liczby 59 publikacji Autora


1
2
 • [referat, 2015]
 • Tytuł$CaCO_{3}$, $MgCO_{3}$ and $(Mg/Ca)CO_{3}$ microparticles for applications in bone regeneration : synthesis, characterization and incorporation in self-gelling hydrogel-microparticle composites
  AutorzyK. RECZYŃSKA, T. E. L. Douglas, K. PIETRYGA, A. Łapa, A. G. Skirtach, E. PAMUŁA
  ŹródłoBSTE 2015 : Belgian Symposium on Tissue Engineering : 19–20 March 2015, Leuven, Belgium. — [Belgium : s. n.], [2015]. — S. 70
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • [referat, 2017]
 • TytułCa:Mg:Zn:CO3 and Ca:Mg:CO3 tri- and bi-elemental carbonate microparticles for novel injectable self-gelling hydrogel-microparticle composites for tissue regeneration
  AutorzyTimothy E. L. Douglas, Katarzyna Sobczyk, Agata Łapa, [et al.], Katarzyna RECZYŃSKA, Krzysztof PIETRYGA, [et al.], Elżbieta PAMUŁA, [et al.]
  ŹródłoESB 2017 [Dokument elektroniczny] : 28textsuperscript{th} annual conference of the European Society for Biomaterials (ESB) : translational activities for exploiting research on biomaterials : September 4–8, 2017, Athens, Greece : book of abstracts. — [Athens : s. n.], [2017]. — S. 237
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
5
6
 • [referat, 2016]
 • TytułChitosan and chitosan/hydroxyapatite coatings produced by electrophoretic deposition on near-$beta$ titanium alloy and their impact on bioactivity, cell adhesion and proliferation
  AutorzyK. PIETRYGA, K. RECZYŃSKA, Ł. RUMIAN, M. KROK-BORKOWICZ, D. JUGOWIEC, T. MOSKALEWICZ, E. PAMUŁA
  ŹródłoBioMaH [Dokument elektroniczny] : Biomaterials for Healthcare : biomaterials for tissue and genetic engineering and the role of nanotechnology : 1textsuperscript{st} biennial conference : October 17textsuperscript{th}–20textsuperscript{th}, Rome, Italy : proceedings / a cura di Julietta V. Rau, Antonio Ravaglioli. — Roma : CNR, cop. 2016. — S. 493–496
 • keywords: chitosan, hydroxyapatite, osteoblasts, electrophoretic deposition, Ti-13Nb-13Zr alloy

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • [referat, 2017]
 • TytułComparative analysis of the mechanical properties of polymethylmethacrylate resin reinforced with glass, carbon or aramid fibers in the form of rovings
  AutorzyBartosz Bienias, Bartosz MIELAN, Krzysztof PIETRYGA
  Źródło13th WIMC [Dokument elektroniczny] : 13textsuperscript{th} Warsaw International Medical Congress : 11textsuperscript{th}–14textsuperscript{th} May, 2017 : Warsaw, Poland : abstract book. — [Warsaw] : Students' Scientific Association of the Medical University of Warsaw, [2017]. — S. 50–51
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
9
 • [referat, 2022]
 • TytułDeveloping the electrical stimulation chamber aiding cardiomyocytes maturation
  AutorzySebastian WILK, Krzysztof PIETRYGA, Marek STENCEL, Michał DZIADEK, Marcel ZAMBRZYCKI, Jacek NIZIOŁ, Alicja Martyniak, Jacek Stępniewski, Józef Dulak, Aleksandra BENKO
  ŹródłoBiomaterials in medicine and veterinary medicine : 31textsuperscript {st} annual conference : 13–16 October 2022 Rytro, Poland : conference proceedings. — Kraków : Scientific Publishing House „Akapit”, cop. 2022. — S. 22
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
11
12
 • [referat, 2022]
 • TytułElectrically conductive silicone-CNTs composite for electrical stimulation of cells : [abstract]
  AutorzySebastian WILK, Krzysztof PIETRYGA, Marek STENCEL, Alicja Martyniak, Jacek Stępniewski, Marcel ZAMBRZYCKI, Jacek NIZIOŁ, Marta GAJEWSKA, Józef Dulak, Aleksandra BENKO
  ŹródłoCarbon 2022 [Dokument elektroniczny] : carbon for a cleaner future : the world conference on Carbon : 3–8 July 2022, London. — [UK] : British Carbon Group, [2022]. — S. [1]
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • [referat, 2015]
 • TytułEnhancement of mineralized hydrogels for bone regeneration with polyphenol-rich seaweed-derived dietary supplement Seanol®: effects on mineralization, antioxidant properties and cytocompatibility
  AutorzyTimothy E. L. Douglas, Katarzyna RECZYŃSKA, Małgorzata KROK-BORKOWICZ, Krzysztof PIETRYGA, Mojca Božič, Elżbieta PAMUŁA, Andre G. Skirtach
  ŹródłoUKSB 2015 : UK Society for Biomaterials 14textsuperscript{th} annual conference and postgraduate day : 25textsuperscript{th} and 26textsuperscript{th} June 2015, Belfast, Northern Ireland : abstract booklet and programme. — [UK : UK Society for Biomaterials], [2015]. — S. 47
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
15
 • [referat, 2015]
 • TytułEnrichment of enzymatically mineralized gellan gum hydrogels with polyphenol-rich emph {Ecklonia cava} extract Seanol® to endow antibacterial properties
  AutorzyTimothy E. L. Douglas, Gilles Brackman, Katarzyna RECZYŃSKA, Agnieszka Dokupil, Krzysztof PIETRYGA, Peter Dubruel, Tom Coenye, Elżbieta PAMUŁA
  ŹródłoESB 2015 [Dokument elektroniczny] : 27th European conference on Biomaterials : 30 August – 3 September, Kraków, Poland : final programme and book of abstracts. — Kraków : Scientific Publishing House „Akapit”, cop. 2015. — S. 136
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • [artykuł w czasopiśmie, 2016]
 • TytułEnrichment of thermosensitive chitosan hydrogels with glycerol and alkaline phosphatase for bone tissue engineering applications
  AutorzyTimothy E. L. Douglas, Małgorzata KROK-BORKOWICZ, Aleksandra Macuda, Krzysztof PIETRYGA, Elżbieta PAMUŁA
  ŹródłoActa of Bioengineering and Biomechanics. — 2016 vol. 18 no. 2, s. 51–57
 • keywords: composites, biomaterials, mineralization, hydrogels

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5277/ABB-00391-2015-03

17
 • [referat, 2015]
 • TytułEnzymatically induced mineralization of gellan gum for bone tissue engineering applications : impact of manufacturing conditions on mineralization effectiveness
  AutorzyK. PIETRYGA, K. RECZYŃSKA, B. Kolecka, K. Pach, E. PAMUŁA
  ŹródłoCECRM 2015 [Dokument elektroniczny] : Central European Conference on Regenerative Medicine : Bydgoszcz, Poland, 14–15 March 2015 : abstract book. — Bydgoszcz : Association for the Development of Regenerative Medicine “Aksolotl”, [2015]. — S. 74–75
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • [referat, 2018]
 • TytułEnzymatically mineralized gellan gum/alginate porous scaffolds for bone and cartilage regeneration
  AutorzyKrzysztof PIETRYGA, Violeta Rodriguez, Véronique Larreta-Garde, Elżbieta PAMUŁA
  ŹródłoISBPPB 2018 [Dokument elektroniczny] : 4th international conference on Biomedical polymers & polymeric biomaterials : 15-18 July 2018, Kraków, Poland : book of abstracts. — Kraków : Scientific Publishing House "Akapit", 2018. — S. 123
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • [referat, 2017]
 • TytułEnzymatically mineralized polyacrylamide hydrogels for bone tissue applications
  AutorzyKrzysztof PIETRYGA, Déborah Bretille, Bartosz MIELAN, Véronique Larreta-Garde, Elżbieta PAMUŁA
  ŹródłoESB 2017 [Dokument elektroniczny] : 28textsuperscript{th} annual conference of the European Society for Biomaterials (ESB) : translational activities for exploiting research on biomaterials : September 4–8, 2017, Athens, Greece : book of abstracts. — [Athens : s. n.], [2017]. — S. 838
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
21
 • [referat, 2022]
 • TytułGellan gum-gelatin hydrogels enzymatically or chemically modified by contact with poly(vinyl alcohol) blends for sacrificial 3D printing in bone and cartilage regeneration
  AutorzyKrzysztof PIETRYGA, Elżbieta PAMUŁA
  ŹródłoTERMIS 2022 [Dokument elektroniczny] : [Tissue Engineering and Regenerative Medicine International Society (TERMIS) European Chapter Conference] : 28.06 - 1.07.2022, Kraków : book of abstracts. — [Kraków : s. n.], [2022]. — S. 1079-1080 abstract 62825451048
 • keywords: bone, mineralization, hydrogels

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • [referat, 2018]
 • TytułGentamicin loaded Poly(d,l-lactide-emph{co}-glycolide) nanoparticles as drug delivery carriers
  AutorzyKatarzyna RECZYŃSKA, Anna Maria TRYBA, Krzysztof PIETRYGA, Juergen M. Lackner, Elżbieta PAMUŁA
  ŹródłoISBPPB 2018 [Dokument elektroniczny] : 4th international conference on Biomedical polymers & polymeric biomaterials : 15-18 July 2018, Kraków, Poland : book of abstracts. — Kraków : Scientific Publishing House "Akapit", 2018. — S. 153
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
24
 • [referat, 2015]
 • TytułGradiently mineralised polysaccharide hydrogels for the treatment of osteochondral lesions
  AutorzyKrzysztof PIETRYGA, Katarzyna RECZYŃSKA, Jonas Wengenroth, Håvard Haugen, Elżbieta PAMUŁA
  ŹródłoESB 2015 [Dokument elektroniczny] : 27th European conference on Biomaterials : 30 August – 3 September, Kraków, Poland : final programme and book of abstracts. — Kraków : Scientific Publishing House „Akapit”, cop. 2015. — S. 745
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • [referat, 2015]
 • TytułGradientowe hydrożele polisacharydowe jako materiał do leczenia ubytków osteochondralnych
  AutorzyKrzysztof PIETRYGA, Katarzyna RECZYŃSKA, Elżbieta PAMUŁA
  ŹródłoBiocybernetyka i inżynieria biomedyczna : XIX krajowa konferencja naukowa : Warszawa, 14–16 października 2015 r. / Komitet Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej Polskiej Akademii Nauk, Polskie Towarzystwo Inżynierii Biomedycznej, Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. M. Nałęcza PAN. — [Warszawa : s. n.], [2015]. — S. 65
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: