Wykaz publikacji wybranego autora

Piotr Szczepańczyk, mgr

doktorant

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kb, *Katedra Biomateriałów


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brakStatystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem11155
201711
2015211
2014422
2013422
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem11101
201711
201522
201444
2013431
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem1156
201711
2015211
2014413
2013431
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem11110
201711
2015211
201444
201344
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem1147
201711
2015211
2014413
2013413
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem1156
201711
2015211
2014413
20134221
 • Biomedical implants for bone tissue replacement and regeneration / Piotr SZCZEPAŃCZYK, Krzysztof PAZDAN, Kinga PIELICHOWSKA, Jan CHŁOPEK // W: Green polymer composites technology : properties and applications / ed. by Inamuddin. — Boca Raton : Taylor & Francis Group, cop. 2017. — ISBN: 978-1-4987-1546-1. — S. 189–210. — Bibliogr. s. 204–210, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Injectable bioresorbable composite foams as potential bone substitutes / P. SZCZEPAŃCZYK // Bionanomaterials ; ISSN 2193-0651. — 2014 vol. 15 S1, s. S28. — Bibliogr. s. S28. — Referat opublikowany w vol. 15 suppl. 1. — Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Biomaterialien 2014 : 6–8 November 2014 : Dresden

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1515/bnm-2014-9004

3
 • Injectable bioresorbable PUR/$\beta$-TCP foams modified by sorbitol for bone regeneration / Piotr SZCZEPAŃCZYK, Wanda Sordoń, Kinga PIELICHOWSKA, Jan CHŁOPEK // W: ESB 2013 [Dokument elektroniczny] : 25th European conference on Biomaterials : XXV symposium of the European Society for Biomaterials : from the design to the application of biomaterials : 8–12 September 2013, Madrid. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Spain : s. n.], [2013]. — Dysk Flash. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. [1]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Injectable bone substitutes based on polyurethane and $\beta-TCP$ / Piotr SZCZEPAŃCZYK, Kinga PIELICHOWSKA, Jan CHŁOPEK // Inżynieria Biomateriałów = Engineering of Biomaterials / Polskie Stowarzyszenie Biomateriałów ; ISSN 1429-7248. — 2014 R. 17 nr 128–129 nr spec., s. 90–91. — Bibliogr. s. 91

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Polyurethane composite foams with $\beta$-tricalcium phosphate for biomedical applications / Piotr SZCZEPAŃCZYK, Kinga PIELICHOWSKA, Jan CHŁOPEK // Journal of Reinforced Plastics and Composites ; ISSN 0731-6844. — 2015 vol. 34 iss. 22, s. 1856–1870. — Bibliogr. s. 1868–1870, Abstr.

 • keywords: composites, tricalcium phosphate, bone tissue engineering, polyurethane

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1177/0731684415602070

6
 • Porowate kompozyty $poliuretan/\beta-TCP$ do zastosowań ortopedycznychPorous composites $polyurethane/\beta-TCP$ for orthopaedic applications / Piotr SZCZEPAŃCZYK, Krzysztof Pietryga, Kinga PIELICHOWSKA, Jan CHŁOPEK // Inżynieria Biomateriałów = Engineering of Biomaterials / Polskie Stowarzyszenie Biomateriałów ; ISSN 1429-7248. — 2013 R. 16 nr 121, s. 33–41. — Bibliogr. s. 41, Streszcz., Abstr.. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: kompozyty, inżynieria tkankowa, poliuretany, regeneracja tkanki kostnej, β-TCP

  keywords: tissue engineering, polyurethanes, β-TCP, bone tissue regeneration

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Resorbable composites for \emph {in situ} polymerizing scaffolds : abstract / Piotr SZCZEPAŃCZYK, K. PIELICHOWSKA, J. CHŁOPEK // W: 3\textsuperscript{rd} International PhD seminar : 25.–26. September 2014, Dresden – Kraków – Warsaw / Technische Universität Dresden. — [Germany : s. n.], [2014]. — S. 20. — Bibliogr. s. 20

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Synthesis and characterization for injectable bioresorbable β-TCP/PUR foams / Piotr SZCZEPAŃCZYK, Krzysztof Pietryga, Jan CHŁOPEK, Kinga PIELICHOWSKA // W: Modern polymeric materials for environmental applications including COST MP1105 Workshop 'Nanoparticles for flame retardancy: challenges and risks' : 5\textsuperscript{th} international seminar : Kraków, 15–17 May 2013. Vol. 5 iss. 2, Supplement / ed. Krzysztof Pielichowski ; Cracow University of Technology. Faculty of Chemical Engineering and Technology. Department of Chemistry and Technology of Polymers. — Kraków : Wydawnictwo Naukowo-Techniczne TEZA, cop. 2013. — ISBN: 978-83-930641-2-0. — S. 339–346. — Bibliogr. s. 346, Abstr.

 • keywords: composites, polyurethanes, tricalcium phosphate, bone tissue engineering

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Synthesis and characterization of novel calcium phosphates/polyurethane composites for bone tissue engineering / Piotr SZCZEPAŃCZYK, Jan CHŁOPEK, Kinga PIELICHOWSKA // Inżynieria Biomateriałów = Engineering of Biomaterials / Polskie Stowarzyszenie Biomateriałów ; ISSN 1429-7248. — 2013 vol. 16 no. 122–123 spec. iss., s. 71–72. — Bibliogr. s. 72

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • The influence of chain extender on properties of polyurethane-based composites as potential injectable bone substitutes / Piotr SZCZEPAŃCZYK, Kinga PIELICHOWSKA, Jan CHŁOPEK // W: ESB 2015 [Dokument elektroniczny] : 27th European conference on Biomaterials : 30 August – 3 September, Kraków, Poland : final programme and book of abstracts. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Scientific Publishing House „Akapit”, cop. 2015. — e-ISBN: 978-83-63663-63-6. — S. 417. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://esb2015.org/upload/final_programme/ESB2015-Final-Programme-and-Book-of-Abstracts.pdf [2015-09-02]. — Toż na Dysku Flash

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • The influence of PEG/PCL ratio on properties of PU/$\beta$-TCP composites for orthopaedic applications / Piotr SZCZEPAŃCZYK, Kinga PIELICHOWSKA, Jan CHŁOPEK // W: ESB 2014 [Dokument elektroniczny] : 26\textsuperscript{th} annual conference : European Society for Biomaterials : 31\textsuperscript{st} August–3\textsuperscript{rd} September 2014, Liverpool : final programme. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Liverpool : s. n.], [2014]. — S. [932], P197. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://esb2014.org/full_programme.pdf [2014-09-10]. — Bibliogr. s. [932]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: