Wykaz publikacji wybranego autora

Rafał Biały, mgr inż.

doktorant

Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu
WWNiG-kig, Katedra Inżynierii Gazowniczej


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 55855348800Statystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem1156
2020211
2019321
2018523
201711
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem11434
2020211
2019312
20185311
201711
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem11101
202022
2019321
201855
201711
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem1129
2020211
201933
2018514
201711
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem1165
2020211
2019312
2018532
201711
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem1165
2020211
2019312
2018532
2017111
 • Comparison of electricity generating from natural gas and from other sources in selected EU member states and in the USA – a review / Klaudia METELSKA, Rafał BIAŁY, Tomasz CIEŚLIK, Adam SZURLEJ // Transactions of the Institute of Fluid-Flow Machinery ; ISSN 0079-3205. — 2017 no. 137, s. 105–121. — Bibliogr. s. 119–121, Abstr.. — T. Cieślik – dod. afiliacja: Institute of Nuclear Physics, Polish Academy of Sciences

 • keywords: gas production, power generation, gas price, production for electricity

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Petrochemia staje się siłą napędową wykorzystania ropy naftowej i odbiorcą nadwyżek gazu płynnego[Petrochemicals become the driving force used to extract oil and gas] / Mariusz ŁACIAK, Rafał BIAŁY, Piotr JANUSZ, Adam SZURLEJ, Andrzej Paweł Sikora, Mateusz Piotr Sikora // Przemysł Chemiczny ; ISSN 0033-2496. — 2018 t. 97 nr 12, s. 2056–2060. — Bibliogr. s. 2060

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/62.2018.12.13

3
 • Porównanie struktur zużycia paliw w transporcie lądowym w Polsce oraz wybranych krajach europejskichThe comparison of structure of fuel consumption structure in land transport in Poland and selected European countries / Michał Kościółek, Rafał BIAŁY // Polityka Energetyczna ; ISSN 1429-6675. — 2018 t. 21 z. 1, s. 117–127. — Bibliogr. s. 125–127, Streszcz., Abstr.. — tekst: https://goo.gl/ny7Yc6

 • słowa kluczowe: transport, paliwa, gazy cieplarniane

  keywords: transport, fuels, Greenhouse Gases (GHG)

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Rynek gazu ziemnego w Ukrainie: zagrożenia i perspektywy rozwojuThe natural gas market in Ukraine: danger and development prospects / Oleksandr BOIKO, Rafał BIAŁY, Adam SZURLEJ // W: Bezpieczeństwo energetyczne: filary i perspektywa rozwoju [Dokument elektroniczny] : księga abstraktów IV konferencji naukowej : 1–2 kwietnia 2019, [Rzeszów, Polska] = Energy security : pillars and development perspective : 4th scientific conference / red. Paweł Borkowski, [et al.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Wyd. 2. — Rzeszów : Instytut Polityki Energetycznej im. I. Łukasiewicza, 2019. — e-ISBN: 978-83-946727-5-1. — S. 10. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tekst pol.-ang.. — tekst: http://www.instytutpe.pl/wp-content/uploads/2018/10/Ksi%C4%99ga-Abstrakt%C3%B3w_2019.pdf

 • słowa kluczowe: bezpieczeństwo energetyczne, Ukraina, gaz ziemny

  keywords: natural gas, energy security, Ukraine

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Sektor gazu ziemnego w krajach V4 i UkrainyThe natural gas sector in the V4 countries and Ukraine / Rafał BIAŁY, Klaudia METELSKA, Adam SZURLEJ // W: Bezpieczeństwo energetyczne: filary i perspektywa rozwoju [Dokument elektroniczny] : księga abstraktów IV konferencji naukowej : 1–2 kwietnia 2019, [Rzeszów, Polska] = Energy security : pillars and development perspective : 4th scientific conference / red. Paweł Borkowski, [et al.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Wyd. 2. — Rzeszów : Instytut Polityki Energetycznej im. I. Łukasiewicza, 2019. — e-ISBN: 978-83-946727-5-1. — S. 23. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tekst pol.-ang.. — tekst: http://www.instytutpe.pl/wp-content/uploads/2018/10/Ksi%C4%99ga-Abstrakt%C3%B3w_2019.pdf

 • słowa kluczowe: bezpieczeństwo energetyczne, LNG, gaz ziemny

  keywords: LNG, natural gas, energy security

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Szanse i wyzwania związane z magazynowaniem energii w postaci wodoru w sieciach gazowychChances and challenges associated with the storage of energy in the form of hydrogen in natural gas network / Adam SZURLEJ, Rafał BIAŁY, Piotr JANUSZ, Tomasz WŁODEK, Łukasz ZABRZESKI // W: Bezpieczeństwo energetyczne: filary i perspektywa rozwoju [Dokument elektroniczny] : księga abstraktów III ogólnopolskiej konferencji naukowej : 16–17 kwietnia 2018, [Rzeszów, Polska] / red. Paweł J. Borkowski, [et al.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Rzeszów : Instytut Polityki Energetycznej im. I. Łukasiewicza, 2018. — e-ISBN: 978-83-946727-4-4. — S. 50–51. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tekst pol.-ang.. — tekst: http://www.instytutpe.pl/wp-content/uploads/2017/08/KSI%C4%98GA_ABSTRAKT%C3%93W.pdf

 • słowa kluczowe: wodór, magazynowanie energii, rynek gazu ziemnego, sieci gazowe, gaz ziemny

  keywords: natural gas market, natural gas, hydrogen, energy storage, natural gas network

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • The role of LNG supplies for balancing the natural gas demand in the EU countries / Rafał BIAŁY, Piotr JANUSZ, Mariusz ŁACIAK, Tadeusz OLKUSKI, Mariusz Ruszel, Adam SZURLEJ // W: Energy and fuels 2018 : Kraków, 19–21 September 2018 : book of abstracts = Energetyka i paliwa 2018 / eds. Wojciech Suwała, [et al.] ; AGH University of Science and Technology. Faculty of Energy and Fuels, Tadeusz Kościuszko Cracow University of Technology. Institute of Thermal Power Engineering. — [Kraków : AGH University of Science and Technology], [2018]. — ISBN: 978-83-948318-2-0. — S. 64. — Toż. w: {http://www.konferencja-eip.agh.edu.pl/wp-content/uploads/2018/09/EIP-2018-BoA-Scalona.pdf} [2018-09-20]

 • keywords: LNG, natural gas, energy security, regasification terminals

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
9
 • Wyzwania dla polskich producentów nawozów mineralnych w kontekście unijnej polityki klimatycznejChallenges for Polish mineral fertiliser manufacturers in the context of EU climate policy / Rafał BIAŁY, Piotr JANUSZ, Szymon KUCZYŃSKI, Adam SZURLEJ // W: Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa rozwoju [Dokument elektroniczny] : księga abstraktów V konferencji naukowej : Rzeszów, 12–13 października 2020 r. / red. Paweł J. Borkowski [et al.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Rzeszów : Instytut Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza, 2020. — e-ISBN: 978-83-946727-9-9. — S. 57. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://www.instytutpe.pl/wp-content/uploads/2020/08/Ksi%C4%99ga-abstrakt%C3%B3w-2020-Wydanie-I.pdf [2020-08-20]. — Tekst pol.-ang.. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: wodór, amoniak, nawozy mineralne, gaz ziemny, Power-to-Gas

  keywords: ammonia, natural gas, hydrogen, Power-to-Gas, mineral fertilisers

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Wyzwania stojące przed europejskim przemysłem chemicznym w kontekście unijnej strategii wodorowej[The challenges facing the European chemical industry in the context of the EU's Hydrogen Strategy] / Rafał BIAŁY, Adam SZURLEJ, Andrzej P. Sikora, Marcin Potempa // Przemysł Chemiczny ; ISSN 0033-2496. — 2020 t. 99 nr 8, s. 1101–1105. — Bibliogr. s. 1105

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/62.2020.8.1

11
 • Znaczenie dostaw LNG w zbilansowaniu zapotrzebowania na gaz ziemny krajów UEThe significance of LNG supplies for balancing the natural gas demand in the EU countries / Rafał BIAŁY, Piotr JANUSZ, Mariusz Ruszel, Adam SZURLEJ // Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN ; ISSN 2080-0819. — Tytuł poprz.: Sympozja i Konferencje ; ISSN: 2081-0245. — 2018 nr 102, s. 231–244. — Bibliogr. s. 243–244, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: bezpieczeństwo energetyczne, LNG, terminale regazyfikacyjne, gaz ziemny

  keywords: LNG, natural gas, energy security, regasification terminals

  cyfrowy identyfikator dokumentu: