Wykaz publikacji wybranego autora

Marta Nowak-Bator, inż.

specjalista

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kkoś, Katedra Kształtowania i Ochrony Środowiska

[dyscyplina 2018]: dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria lądowa i transport

[poprzednia klasyfikacja]: obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / geodezja i kartografia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 3999257

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 8, z ogólnej liczby 8 publikacji Autora


1
 • [fragment książki, 2014]
 • TytułBadania laboratoryjne nad wykorzystaniem rożnych metod do dezynfekcji ścieków
  AutorzyM. SŁOBODA, A. WŁODYKA-BERGIER, M. NOWAK-BATOR
  ŹródłoZagrożenia jakości wód powierzchniowych i metody działań ochronnych / red. Grażyna Mazurkiewicz-Boroń, Barbara Marczewska ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli. Instytut Inżynierii Środowiska. — Lublin : Wydawnictwo KUL, 2014. — S. [167]–179
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • [referat, 2015]
 • TytułFiltry UV jako prekursory tworzenia produktów ubocznych chlorowania wody basenowej
  AutorzyA. WŁODYKA-BERGIER, T. BERGIER, M. NOWAK-BATOR
  ŹródłoECOpole'15 [Dokument elektroniczny] : Central European Conference : Opole, 14textsuperscript{th} October 2015 – 17textsuperscript{th} October 2015. — [Opole : s. n.], [2015]. — S. [1–2]
 • słowa kluczowe: produkty uboczne dezynfekcji, woda basenowa, środki do pielęgnacji ciała, filtry UV

  keywords: disinfection by-products, swimming pool water, personal care products, UV filters

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • [zgłoszenie patentowe, 2013]
 • TytułSposób ilościowego oznaczania węgla organicznego w wodzie i ściekach z wykorzystaniem chromatografii gazowej
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: WŁODYKA-BERGIER Agnieszka, NOWAK-BATOR Marta, BERGIER Tomasz
  DetailsInt.Cl.: G01N 33/18textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 401573 A1 ; Opubl. 2013-05-13. — Zgłosz. nr P.401573 z dn. 2012-11-12 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; 2013  nr 10, s. 36. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL401573A1.pdf
 • słowa kluczowe: chromatografia gazowa, węgiel organiczny

  keywords: gas chromatography, organic carbon

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • [patent, wzór użytkowy, przemysłowy, 2015]
 • TytułSposób ilościowego oznaczania węgla organicznego w wodzie i ściekach z wykorzystaniem chromatografii gazowej
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Agnieszka WŁODYKA-BERGIER, Marta NOWAK-BATOR, Tomasz BERGIER
  DetailsInt.Cl.: G01N 33/18textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 220152 B1 ; Udziel. 2014-12-11 ; Opubl. 2015-09-30. — Zgłosz. nr P.401573 z dn. 2012-11-12. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL220152B1.pdf
 • słowa kluczowe: chromatografia gazowa, węgiel organiczny

  keywords: gas chromatography, organic carbon

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • [artykuł w czasopiśmie, 2014]
 • TytułThe laboratory studies on trihalomethanes formation potential in Krakow water distribution systems
  AutorzyAgnieszka WŁODYKA-BERGIER, Tomasz BERGIER, Marta NOWAK-BATOR
  ŹródłoPolish Journal of Environmental Studies. — 2014 vol. 23 no. 3A, s. 137–142
 • keywords: trihalomethanes, disinfection by-products, trihalomethanes formation potential

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • [referat w czasopiśmie, 2016]
 • TytułUV filters as disinfection by-products precursors in swimming pool water
  AutorzyAgnieszka WŁODYKA-BERGIER, Tomasz BERGIER, Marta NOWAK-BATOR
  ŹródłoProceedings of ECOpole / Society of Ecological Chemistry and Engineering. — 2016 vol. 10 iss. 2 part 2, s. 577–584
 • słowa kluczowe: kosmetyki, woda basenowa, filtry UV, uboczne produkty dezynfekcji

  keywords: disinfection by-products, swimming pool water, personal care products, UV filters

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2429/proc.2016.10(1)062

7
 • [fragment książki, 2017]
 • TytułWpływ dawki ${H_2O_2}$ na efektywność dezynfekcji oczyszczonych ścieków komunalnych w układzie ${H_2O_2/UV}$
  AutorzyMaciej SŁOBODA, Marta NOWAK-BATOR
  ŹródłoDezynfekcja wody : zagrożenia, wyzwania, nowe technologie / red. nauk. Tomasz Bergier, Agnieszka Włodyka-Bergier. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2017. — S. 43–51
 • słowa kluczowe: promieniowanie UV, dezynfekcja ścieków, zaawansowane procesy utleniania, fotoliza H2O2

  keywords: UV irradiation, wastewater disinfection, advanced oxidation processes, photolysis

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • [referat, 2017]
 • TytułWpływ dawki $H_{2}O_{2}$ na efektywność dezynfekcji oczyszczonych ścieków komunalnych w układzie $H_{2}O_{2}/UV$
  AutorzyMaciej SŁOBODA, Marta NOWAK-BATOR
  ŹródłoDezynfekcja wody : zagrożenia, wyzwania, nowe technologie : I konferencja naukowo-techniczna : Kraków 21–22 września 2017 : program konferencji, streszczenia referatów i posterów. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2017. — S. 33
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: